Strona główna » Regulamin Placówki Oświatowej

Regulamin Placówki Oświatowej

REGULAMIN PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
„AKADEMIA DIETETYKI” CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Akademia Dietetyki” Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką oświatową, wpisaną do ewidencji placówek pod nr Ed.VIII.4430.6.11.2011.
Akademia Dietetyki jest także instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.10/00044/2006.
„Akademia Dietetyki” prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych, które jest odpłatne i może być realizowane na podstawie skierowania wydanego przez zakład pracy, Powiatowy Urząd Pracy lub innej instytucji, lub też z własnej inicjatywy zainteresowanego.
„Akademia Dietetyki” prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych, realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (webinarowo). 

I. Zapisy i płatności

  1. Warunkiem przystąpienia do szkolenia organizowanego przez „Akademię Dietetyki” jest zakup danego kursu, poprzez rejestrację na stronie i dokonanie jednorazowej zapłaty za wybrany kurs, w wysokości:
  • kurs dietetyki podstawowy – 690 zł;
  • kurs dietetyki zaawansowany – 690 zł;
  • kurs dietoterapia w chorobach jelit – 390 zł;
  • kurs psychodietetyka – 490 zł;
  • kurs żywienie osób starszych – 390 zł;
  • kurs żywienie w chorobach tarczycy i insulinooporności – 490 zł.  
2. Płatności za kurs dokonywane są poprzez operatora płatności online Przelewy24, który pozwala na przeprowadzanie transakcji na wszystkich urządzeniach i przy użyciu wielu metod płatności – szybkich przelewów, BLIKA, kart płatniczych, płatności mobilnych (Apple Pay, Google Pay).

3. Zakup szkolenia poprzez stronę Akademii Dietetyki jest równoznaczny z zapisaniem się na dany kurs.

4. Dopóki na stronie nie ma informacji „nabór zamknięty” przyjmujemy zapisy na szkolenia, czyli istnieje możliwość zakupu kursu.

5. Koszt szkolenia jest całościowy i nie ulega zmianie w trakcie trwania kursu.

6. „Akademia Dietetyki” zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, w przypadku niezebrania się grupy na dany kurs. W tej sytuacji proponujemy kolejny termin szkolenia, a w przypadku, kiedy nowy termin Państwu nie odpowiada – całościowa dokonana wpłata za kurs zostaje zwrócona.

7. Rezygnacja z zakupu – każda osoba, która zakupiła szkolenie poprzez stronę Akademii Dietetyki, ma prawo odstąpienia / zrezygnowania z kursu i otrzymania zwrotu pełnej kwoty w terminie 14 dni od daty zakupu, pod warunkiem, iż nie rozpoczęła jeszcze udziału w szkoleniu.  

8. W cenie kursu Słuchacze:
  • mają zapewniony dostęp do platformy, na której realizowane są zajęcia;
  • otrzymują materiały szkoleniowe, opracowane przez dydaktyków „Akademii Dietetyki”;
  • otrzymują zaświadczenie MEN oraz certyfikat potwierdzający ukończenie przez nich konkretnej formy kształcenia (wymagana obecność na 80% zajęć – nie ma możliwości indywidualnego zaliczania materiału ani odrabiania zajęć oraz zaliczenie testu końcowego).
II. Postanowienia ogólne

1. „Akademia Dietetyki” kontaktuje się ze Słuchaczami drogą mailową (wiadomości są wysyłane na adres mailowy podany podczas zakupu kursu). Wiadomość wysłana traktowana jest jako dostarczona.

2. „Akademia Dietetyki” zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej zajęcia (w przypadku sytuacji losowej, niezależnej od Akademii jako organizatora). O wszelkich zmianach Słuchacze informowani są niezwłocznie drogą mailową.

3. Zaświadczenia i certyfikaty  o ukończeniu szkoleń są wystawiane na podstawie danych podanych przez Słuchacza podczas zakupu kursu. Wszelkie zmiany (np. zła data urodzenia czy miejsce) wprowadzane są jedynie na pisemną (mailową) prośbę uczestnika. Koszt ponownego wystawienia i nadania zaświadczenia – 40,00 zł.

4. Materiały szkoleniowe (podręcznik) jest wysyłany (w wersji PDF) do każdego Słuchacza indywidualnie – na adres mailowy podany podczas zakupu kursu, w tygodniu po pierwszym weekendzie zajęć. Akademia nie wysyła podręczników wcześniej, jak i nie prowadzi ich sprzedaży. 

5. Zaświadczenia ukończenia kursu otrzymują Słuchacze, którzy będą mieli zaliczone 80% obecności na zajęciach oraz pozytywnie zaliczą test wiedzy teoretycznej.

6. Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń są rozsyłane indywidualnie do Słuchaczy, listem poleconym, na adres podany podczas zakupu kursu. „Akademia Dietetyki” nie odpowiada za stan przesyłki 

7. W związku z licznymi zwrotami wysłanych zaświadczeń jako nieodebranych w terminie, koszt ponownego nadania wynosi 40,00 zł. 

8. Wszelkie zwroty wpłat dokonywane są niezwłocznie. Jednakże Akademia zastrzega sobie prawo do późniejszego dokonania zwrotu w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych (np. awaria systemu bankowego).    

III. Prawa Słuchaczy
Słuchacz ma prawo do:

1. Zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości „Akademii Dietetyki”.

2. Uzyskania odpowiedniego certyfikatu i zaświadczenia zgodnego z przepisami odrębnymi.

3. Egzekwowania pełnej realizacji oferty przedstawionej przez „Akademię Dietetyki” i natychmiastowego informowania o wszelkich nieścisłościach w tym zakresie. Zastrzeżenia, co do jakości oferowanych przez Akademię usług są przyjmowane jedynie drogą mailową na adres: biuro@akademiadietetyki.pl maksymalnie do 2 dni kalendarzowych od zaistnienia sytuacji. Wiadomość powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz zawierać dokładny opis nieścisłości. Maile anonimowe nie będą rozpatrywane. „Akademia Dietetyki” rozpatrzenia uwag dokonuje niezwłocznie.  Zgłaszający zastrzeżenia (po pozytywnym rozpatrzeniu przez Akademię) może rozpocząć szkolenie ponownie z innym prowadzącym (bez ponoszenia dodatkowych opłat) lub też otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystane dni szkoleniowe, jeśli nie chce dalej uczestniczyć w kursie. Akademia nie zwraca kosztów za dni, w których uczestnik był obecny na zajęciach. 

4. Otrzymywania rzetelnej informacji o aktualnej ofercie „Akademii Dietetyki”, wysyłanej na adres mailowy Słuchacza podany przez niego podczas zakupu kursu. Rezygnacja z powyższego prawa jest możliwa w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości mailowej o treści „Rezygnuję z otrzymywania informacji o ofercie Akademii Dietetyki” na adres: biuro@akademiadietetyki.pl   

IV. Obowiązki Słuchaczy
Słuchacz ma obowiązek:

1. Uczestniczyć w zajęciach.

2. Systematycznie poszerzać zakres swojej wiedzy i podnosić  kwalifikacje.

3. Poddawać się formom sprawdzania wiedzy (sprawdziany).

4. Przestrzegać klauzuli o ochronie praw autorskich naszych podręczników oraz prezentacji multimedialnych.

Pozostałe kwestie reguluje statut placówki. Statut jest do wglądu słuchaczy w biurze placówki.
 


Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ