Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administrator:

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, czyli Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego, z siedzibą w Łodzi, ul. Jaracza 82/20 90-243 Łódź, NIP 725-190-19-68, REGON 100054079

Dane kontaktowe Administratora:
Adres korespondencyjny: Jaracza 36 B lok. 3; 90 – 243 Łódź
Adres e-mail: biuro@akademiadietetyki.pl
Numer telefonu: 42 637 23 73 / 784 950 203


Cel pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych:

2. Dane osobowe Klientów podawane są przez samych Klientów.
3. Dane osobowe Klientów zbierane są przez administratora za pośrednictwem Sklepu.
4. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym, świadczonym przez Sklep.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.


Rodzaj danych oraz sposób ich przetwarzania:

7. Aby założyć Konto w Sklepie i dokonać zakupu, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, nr PESEL, miejsce urodzenia.
8. Dane takie, jak nr PESEL oraz miejsce urodzenia, pozyskiwane od Klientów w celu zakupu kursów dietetyki, są niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.


Informacje o kategoriach odbiorców danych:

9. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  • Podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością Sklepu.
  • Podmioty świadczące usługi rachunkowe związane z działalnością Sklepu.
  • Podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Sklepu, w tym usługi hostingowe.
  • W przypadku Klienta korzystającego z kursów dietetyki, podmioty nadzorujące Akademię Dietetyki, jako placówkę oświatową.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

10. Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez okres realizacji umowy sprzedaży oraz okres niezbędny do dopełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, a także przez okres dochodzenia roszczeń.
11. W przypadku Klienta korzystającego z kursów dietetyki jego dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z Ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami.


Informacje o Twoich prawach:

1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych.
4. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych.
6. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia. Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ