akademia dietetyki

Kurs dietetyki zaawansowany


Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia

kawa - antyoksydanty

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób, które są zainteresowane zdrowym odżywianiem i chcą związać swą przyszłość zawodową z dietetyką.  Aby zostać uczestnikiem szkolenia zaawansowanego i móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego przygotowanie do zawodu, należy mieć ukończony kurs dietetyki o zakresie podstawowym, organizowany przez Akademię Dietetyki lub też inną placówkę (min. 50 godzin dydaktycznych; zaświadczenie MEN). Ewentualnie ukończone studia pierwszego stopnia z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka lub też studia podyplomowe z obszaru dietetyki. Osoby spoza naszych szkoleń są zobowiązane do zaliczenia testu wstępnego z zakresu zagadnień poruszanych na szkoleniu podstawowym. Test odbywa się najczęściej przed pierwszymi zajęciami kursu zaawansowanego. O wynikach testu są Państwo informowani od razu po jego napisaniu. Niezaliczenie testu uniemożliwia uczestnictwo w kursie zaawansowanym (oczywiście, wpłacona zaliczka podlega zwrotowi).   

Absolwent kursu zaawansowanego:

kurs dietetyki zaawansowany

         Wie:

 • jak jest zbudowany i jak działa organizm ludzki
 • jak modyfikować dietę w zależności od stanu zdrowia i indywidualnie dostosowywać ją do preferencji pacjenta i jego możliwości finansowych
 • jak oceniać wybrane parametry ciała BMI, WHR, udział tkanki tłuszczowej
 • jak obliczyć zapotrzebowanie energetyczne organizmu PPM, CPM i określić wielkość deficytu energetycznego niezbędnego do ułożenia prawidłowej diety odchudzającej (bez efektu jo-jo)
 • jak wybrane czynniki psychiczne wpływają na powstawanie otyłości i chorób metabolicznych
 • jak efektywnie prowadzić rozmowę z pacjentem
 • jak dobierać indywidualny program treningowy w zależności od stanu zdrowia, wieku

Program szkolenia *

Cały kurs trwa 60 godzin dydaktycznych i obejmuje następujące zagadnienia:

 

1. Charakterystyka funkcji narządów organizmu człowieka:

 • Budowa układu krwionośnego i limfatycznego
 • Budowa układu oddechowego
 • Budowa układu ruchowego
 • Budowa układu nerwowego i mózgu
 • Budowa narządów zmysłu  
 • Budowa układu płciowego i wydalniczego

2. Określenie stanu odżywienia człowieka:

 • Ocena stanu odżywienia
 • Badania antropomentryczne
 • Badania antropometryczne zainteresowanych słuchaczy
 • Ocena sposobu żywienia
 • Wykorzystywanie technik komputerowych do tworzenia i oceny jadłospisów

3. Zalecenia dietetyczne w różnych stanach chorobowych:

 • Żywienie dietetyczne
 • Klasyfikacja diet wg PAN
 • Alergia pokarmowa, nietolerancja pokarmowa
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Dieta z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego
 • Choroba refluksowa przełyku
 • Zapalenie błony śluzowej żołądka i choroba wrzodowa
 • Zespół jelita drażliwego
 • Choroba uchyłkowa jelit
 • Zaparcia
 • Dieta z ograniczeniem tłuszczu - wytyczne ogólne
 • Przewlekłe i ostre zapalenie trzustki
 • Żywienie w chorobach wątroby 
 • Żywienie w kamicy pęcherzyka żółciowego 
 • Dieta niskobiałkowa - przewlekła niewydolność nerek, niewydolność wątroby
 • Zmęczenie
 • Depresja
 • Cukrzyca typu I i II
aktywność fizyczna a masa ciała

4. Jak efektywnie schudnąć - tworzenie indywidualnego programu odchudzającego:

 • Określenie indywidualnego zapotrzebowania na energię dla osoby otyłej 
 • Żywienie w diecie ubogoenergetycznej - produkty zalecane i przeciwwskazane
 • Dobór produktów i potraw w diecie ubogoenergetycznej
 • Przykłady posiłków w diecie ubogoenergetycznej

5. Elementy psychodietetyki

 • Czym zajmuje się psychodietetyka?
 • Biologiczne, społeczne i kulturowe funkcje jedzenia
 • Rodzaje zaburzeń w stylu odżywiania skutkujące otyłością
 • Zmiany psychologiczne wywołane stosowaniem diety i metody wsparcia psychologicznego
 • Interwencje psychologiczne
 • Praktyczne wskazówki do pracy z pacjentem otyłym
 • Dietocoatching - skuteczny sposób zmiany nawyków
 • Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem?
 • Praca z pacjentem o konkretnym typie osobowości 
 • Psychologiczne oddziaływanie sposobu podawania potraw na wielkość spożycia

6. Wysiłek fizyczny we wspomaganiu dietoterapii:

 • Aktywność fizyczna a funkcjonowanie organizmu 
 • Fizjologia wysiłku - paliwa dla aktywności fizycznej
 • Rodzaje wysiłków fizycznych
 • Wspomaganie procesu odchudzania poprzez wdrożenie aktywności fizycznej
 • Podstawowe zalecenia żywieniowe dla osób rozpoczynających treningi 
 • Zasady doboru ćwiczeń do treningu indywidualnego z uwzględnieniem przeciwwskazań zdrowotnych
 • Zasady budowania indywidualnego programu treningu odchudzającego
 • Przeciwwskazania do wysiłku fizycznego
 • Aktywność fizyczna u osób chorych

 

* Program szkolenia zaawansowanego został opracowany przez dydaktyków "Akademii Dietetyki" i jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości programu bez zgody "Akademii Dietetyki" zabronione.

Każdy uczestnik kursu zaawansowanego dietetyki otrzymuje:

Program komputerowy Dietetyk

 

1. Program komputerowy do komponowania, rejestracji i kontroli posiłków oraz aktywności fizycznej - DIET Management System  więcej o programie komputerowy tutaj

Materiały szkoleniowe kurs dietetyki zaawansowany

2. Podręcznik - 240 stron A4 - zawierający:

 • Podstawowe informacje teoretyczne dotyczące anatomii, zaleceń dietetycznych, analizy stanu odżywienia, elementów psychodietetyki i komunikacji
 • Schematy i wykresy ułatwiające zrozumienie tematu
 • Siatki centylowe masy ciała, wykazy produktów zalecanych i przeciwwskazanych w określonych jednostkach chorobowych, tabele wymienników węglanowych i białkowych, miary i wagi wybranych produktów, wartości MET dla różnych rodzajów ćwiczeń, klasyfikacje do określonych form wysiłku fizycznego na podstawie BMI
 • Wzory i algorytmy stosowane w analizie przemian metabolicznych
 • Zestaw ćwiczeń dla uczestników kursu
 • Pytania sprawdzające

Zapisy na kurs dietetyki zaawansowany przyjmujemy:

poprzez wypełnienie:

formularza zgłoszeniowego na kursy podstawowe i zaawansowane dietetyki

 

O nas

akredytacja-kuratorium-oswiaty.jpg

Akademia Dietetyki jest wyspecjalizowaną placówką oświatową, której organem założycielskim jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

więcej...

Nasi wykładowcy

mama-klinika.jpg

Agnieszka Guligowska

dyrektor merytoryczny

sylwia-szota-dietetyk-gdansk_2.jpg

Sylwia Szota

Gdańsk

karolina-czyrwik-dietetyk-katowice-lublin-warszawa.jpg

Karolina Szczygieł

Katowice, Lublin

jaroslaw-baczyk-trener-personalny-lodz.jpg

Jarosław Bączyk

trener personalny w Łodzi, Poznaniu i Warszawie 


Dla uczestników szkoleń

akademia-dietetyki-regulamin.jpg

Regulamin

Regulamin placówki oświatowej "Akademia Dietetyki" - Centrum Kształcenia Ustawicznego...

więcej...

absolwent-dietetyki.jpg

Co potrafią nasi absolwenci?

Absolwenci Akademii Dietetyki są profesjonalnie przygotowani do pracy w obszarze dietetyki...

więcej...

egzamin-dietetyk.jpg

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca

czyli, co warto przeczytać, aby wiedziec więcej...

więcej...

kurs-dietetyki.jpg

Niezbędnik kursanta

czyli, co każdy uczestnik szkolenia wiedzieć powinien... 

więcej...


Wyróżnienia, podstawy prawne

kuratorium-oswiaty-w-lodzi.jpg

Akredytacja Kuratora Oświaty w Łodzi

Najwyższa jakość naszych szkoleń została potwierdzona przyznaniem akredytacji Kuratora Oświaty w Łodzi.

więcej...

Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu

Kurs zaawansowany dietetyki kończy się egzaminem umożliwiającym potwierdzenie przygotowania do zawodu dietetyk.

więcej...

Zaświadczenia

Akademia Dietetyki
jako placówka oświatowa, ma prawo wydawania zaświadczeń o ukończeniu danego szkolenia na drukach MEN.

więcej...

Opinie o Akademii Dietetyki 

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Katowicach

Szanowni Państwo,

Jako uczestnicy kursu podstawowego oraz zaawansowanego z zakresu dietetyki realizowanego w Państwa Akademii, chcielibyśmy wyrazić swoją opinię na temat prowadzącej zajęcia...

więcej... 

opinia.jpg

Kursy z dietetyki dla seniorów w Łodzi

Opinie osób po 60 roku życia na temat kursów dla seniorów w Łodzi realizowanych w ramach projektu "Zdrowa dojrzałość: wolontariat kompetencji z zakresu dietetyki" prowadzonego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)

więcej...


Copyright © 2012 Akademia Dietetyki
strony internetowe łódź