Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Kurs dietetyki zaawansowany

Wymagania wstępne dla uczestników kursu zaawansowanego dietetyki 

Aby zostać uczestnikiem kursu zaawansowanego dietetyki i móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego przygotowanie do zawodu, należy mieć ukończony kurs dietetyki o zakresie podstawowym, organizowanym przez Akademię Dietetyki lub też inną placówkę (min. 50 godzin dydaktycznych; zaświadczenie MEN).

Ewentualnie ukończone studia pierwszego stopnia z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka lub też studia podyplomowe z obszaru dietetyki. Osoby spoza naszych szkoleń są zobowiązane do zaliczenia testu wstępnego z zakresu zagadnień poruszanych na szkoleniu podstawowym. Niezaliczenie testu uniemożliwia uczestnictwo w kursie zaawansowanym (oczywiście, wpłacona zaliczka podlega zwrotowi).

Jeśli nie są Państwo absolwentami naszego szkolenia podstawowego, po zapisie na kurs zaawansowany, prosimy o przesłanie skanu właściwego dokumentu (potwierdzającego ukończenie kursu, studiów lub też studiów podyplomowych). Spełnienie tego wymogu umożliwia przystąpienie do testu wstępnego.

Organizacja kursu zaawansowanego dietetyki  

Zajęcia na kursie zaawansowanym dietetyki prowadzimy webinarowo, w formie weekendowej (trzy kolejne soboty i niedziele; 9:00 – 15:00) lub też tygodniowej (dwa kolejne poniedziałki, wtorki i środy; 9:00 – 15:00). 

Więcej o zajęciach webinarowych -> ZOBACZ 

Program kursu zaawansowanego dietetyki  

Cały kurs trwa 60 godzin dydaktycznych i obejmuje następujące zagadnienia:

Ilość godzin

Tematy zajęć edukacyjnych

Treści szkolenia w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych

8

Charakterystyka funkcji narządów organizmu człowieka

 • budowa układu krwionośnego i limfatycznego
 • budowa układu oddechowego
 • budowa układu ruchowego
 • budowa układu nerwowego i mózgu
 • budowa narządów zmysłu  
 • budowa układu płciowego i wydalniczego
2

Wykorzystywanie technik komputerowych do tworzenia i oceny jadłospisów

 • praca z programem komputerowym  
20

Zalecenia dietetyczne w różnych stanach chorobowych

 • żywienie dietetyczne
 • klasyfikacja diet wg PAN
 • alergia pokarmowa, nietolerancja pokarmowa
 • dieta niskopurynowa
 • dieta z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego
 • choroba refluksowa przełyku
 • zapalenie błony śluzowej żołądka i choroba wrzodowa
 • zespół jelita drażliwego
 • choroba uchyłkowa jelit
 • zaparcia
 • dieta z ograniczeniem tłuszczu – wytyczne ogólne
 • przewlekłe i ostre zapalenie trzustki
 • żywienie w chorobach wątroby
 • żywienie w kamicy pęcherzyka żółciowego
 • dieta niskobiałkowa – przewlekła niewydolność nerek, niewydolność wątroby
 • cukrzyca typu I i II
10

Planowanie diety odchudzającej

 • analiza masy ciała
 • dodatni bilans energetyczny
 • przyczyny otyłości
 • metody leczenia otyłości
 • źródła energii w diecie i metody ich ograniczania
 • dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów
 • indeks glikemiczny i jego zastosowanie
 • żywienie w diecie ubogoenergetycznej – produkty zalecane i przeciwwskazane
 • dobór produktów i potraw w diecie ubogoenergetycznej
 • przykłady posiłków w diecie ubogoenergetycznej
 • popularne diety odchudzające w świetle współczesnej wiedzy żywieniowej
 • typy suplementów wspomagających odchudzanie
10Elementy psychodietetyki
 • czym się zajmuje psychodietetyka
 • biologiczne, społeczne i kulturowe funkcje jedzenia
 • rodzaje zaburzeń w stylu odżywiania skutkujące otyłością
 • zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się, ortoreksja, bigoreksja, pregoreksja, PICA, permareksja 
 • działania dietetyczne, które mogą przyczynić się do rozwoju zaburzeń odżywiania
 • żywieniowe wspomaganie leczenia depresji
 • żywienie w zespole przewlekłego zmęczenia i przewlekłym stresie
10

Wysiłek fizyczny we wspomaganiu dietetoterapii

 • aktywność fizyczna a funkcjonowanie organizmu 
 • fizjologia wysiłku – paliwa dla aktywności fizycznej
 • rodzaje wysiłków fizycznych
 • wspomaganie procesu odchudzania poprzez wdrożenie aktywności fizycznej
 • podstawowe zalecenia żywieniowe dla osób rozpoczynających treningi 
 • zasady doboru ćwiczeń do treningu indywidualnego z uwzględnieniem przeciwwskazań zdrowotnych
 • zasady budowania indywidualnego programu treningu odchudzającego
 • przeciwwskazania do wysiłku fizycznego

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik kursu zaawansowanego dietetyki otrzymuje autorski podręcznik, opracowany przez dydaktyków Akademii Dietetyki, zawierający:

 • podstawowe informacje teoretyczne dotyczące anatomii, zaleceń dietetycznych, analizy stanu odżywienia, elementów psychodietetyki i komunikacji,
 • schematy i wykresy ułatwiające zrozumienie tematu,
 • siatki centylowe masy ciała, wykazy produktów zalecanych i przeciwwskazanych w określonych jednostkach chorobowych, tabele wymienników węglanowych i białkowych, miary i wagi wybranych produktów, wartości MET dla różnych rodzajów ćwiczeń, klasyfikacje do określonych form wysiłku fizycznego na podstawie BMI,
 • wzory i algorytmy stosowane w analizie przemian metabolicznych.

A także dostęp do platformy DietetykPro w wersji EDU na okres 3 tygodni. 

Warunki ukończenia kursu zaawansowanego dietetyki 

Kurs dietetyki zaawansowany kończy się (obowiązkowym) egzaminem próbnym, przeprowadzanym na szkoleniach webinarowych – online, najczęściej tydzień po zakończeniu kursu zaawansowanego (w kolejną sobotę). 

Absolwenci szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, na drukach MEN, zgodnie z § 22 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dodatkowo wydajemy wewnętrzne zaświadczenie Akademii Dietetyki wraz z programem szkolenia. 

Absolwenci szkolenia zaawansowanego mogą przystąpić również do egzaminu wewnętrznego, którego pozytywny wynik skutkuje otrzymaniem dyplomu potwierdzającego przygotowanie do zawodu dietetyk. W przypadku szkoleń webinarowych, egzamin odbywa się jedynie w siedzibie Akademii w Łodzi. 

Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu dietetyk -> ZOBACZ 

 

 

Kurs dietetyki zaawansowany
3.8 (75.1%) 143 votes