Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

 

Dietetyka

Dietetyka to nauka zajmująca się zasadami żywienia, biochemicznymi podstawami żywienia i psychologią żywienia. 

 

Dietetyk analizuje jak składniki pożywienia wpływają na zdrowie i wydolność naszego organizmu a także opracowuje indywidualne diety oraz metody leczenia zaburzeń żywieniowych, nadwagi i niedożywienia.


Kurs specjalistyczny

Zapraszamy na szkolenia specjalistyczne w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu.

 

więcej o szkoleniu

 

Każdy uczestnik szkolenia specjalistycznego otrzymuje planszę edukacyjną   zobacz przykładową planszę

Każdy uczestnik szkolenia zaawansowanego otrzymuje polskojęzyczny program komputerowy "Dietetyk"

Program do komponowania, rejestracji i kontroli posiłków oraz aktywności fizycznej. Jest niezastąpionym narzędziem dla :

 • sportowców
 • dla profesjonalistów zajmujących się doradztwem żywieniowym
 • osób stosujących diety czy chcących się zdrowo odżywiać

Baza danych oparta jest na USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 23, bazie powszechnie wykorzystywanej przez producentów żywności na całym świecie.

 

więcej o programie komputerowym

Projekt Zdrowa dojrzałość

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu dietetyki, skierowane do osób powyżej 60-go roku życia.

 

Projekt "Zdrowa dojrzałość" realizujemy tylko w Łodzi, Krakowie i Wrocławiu.

 

 więcej o projekcie

praca u nas
menu lewe

Kurs dietetyki zaawansowany

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób, które są zainteresowane zdrowym odżywianiem i chcą związać swą przyszłość zawodową z dietetyką.  Aby zostać uczestnikiem szkolenia zaawansowanego i móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego przygotowanie do zawodu, należy mieć ukończony kurs dietetyki o zakresie podstawowym, organizowany przez Akademię Dietetyki lub też inną placówkę (min. 50 godzin dydaktycznych; zaświadczenie MEN). Ewentualnie ukończone studia pierwszego stopnia z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka lub też studia podyplomowe z obszaru dietetyki. Osoby spoza naszych szkoleń są zobowiązane do zaliczenia testu wstępnego z zakresu zagadnień poruszanych na szkoleniu podstawowym. Test odbywa się najczęściej przed pierwszymi zajęciami kursu zaawansowanego. O wynikach testu są Państwo informowani od razu po jego napisaniu. Niezaliczenie testu uniemożliwia uczestnictwo w kursie zaawansowanym (oczywiście, wpłacona zaliczka podlega zwrotowi).   

 

Absolwent kursu zaawansowanego: 

 

Wie:

 • jak jest zbudowany i jak działa organizm ludzki
 • jak modyfikować dietę w zależności od stanu zdrowia i indywidualnie dostosowywać ją do preferencji pacjenta i jego możliwości finansowych
 • jak oceniać wybrane parametry ciała BMI, WHR, udział tkanki tłuszczowej
 • jak obliczyć zapotrzebowanie energetyczne organizmu PPM, CPM i określić wielkość deficytu energetycznego niezbędnego do ułożenia prawidłowej diety odchudzającej (bez efektu jo-jo)
 • jak wybrane czynniki psychiczne wpływają na powstawanie otyłości i chorób metabolicznych
 • jak efektywnie prowadzić rozmowę z pacjentem
 • jak dobierać indywidualny program treningowy w zależności od stanu zdrowia, wieku

 

Program szkolenia *

Cały kurs trwa 60 godzin dydaktycznych i obejmuje następujące zagadnienia:

 

1. Wprowadzenie do szkolenia

 

2. Charakterystyka funkcji narządów organizmu człowieka:

 • Budowa układu krwionośnego i limfatycznego
 • Budowa układu oddechowego
 • Budowa układu ruchowego
 • Budowa układu nerwowego i mózgu
 • Budowa narządów zmysłu  
 • Budowa układu płciowego i wydalniczego

3. Określenie stanu odżywienia człowieka:

 • Ocena stanu odżywienia
 • Badania antropomentryczne
 • Ocena sposobu żywienia
 • Wykorzystywanie technik komputerowych do tworzenia i oceny jadłospisów

4. Zalecenia dietetyczne w różnych stanach chorobowych:

 • Żywienie dietetyczne
 • Klasyfikacja diet wg PAN
 • Niepożądana reakcja organizmu na pożywienie
 • Alergia pokarmowa, pseudoalergia, nietolerancja pokarmowa
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Osteoporoza
 • Charakterystyka diety z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego
 • Choroba refluksowa przełyku
 • Zapalenie błony śluzowej żołądka i choroba wrzodowa
 • Zespół jelita drażliwego
 • Choroba uchyłkowa jelit
 • Zaparcia
 • Przewlekłe i ostre zapalenie trzustki
 • Wodobrzusze - następstwo marskości wątroby, stłuszczenie wątroby
 • Kamica żółciowa
 • Diety niskobiałkowe
 • Przewlekła niewydolność nerek
 • Dietoterapia w męczeniu i depresji 
 • Zapobieganie przerostowi prostaty poprzez odpowiednią dietę
 • Impotencja
 • Żywienie w cukrzycy typu I i II
 • Układanie jadłospisu metodą wymiennikową

5. Jak efektywnie schudnąć - tworzenie indywidualnego programu odchudzającego:

 • Otyłość i nadwaga jako główne zagrożenia dla zdrowia człowieka
 • Żywienie w diecie ubogoenergetycznej - produkty zalecane i przeciwwskazane
 • Dobór produktów i potraw w diecie ubogoenergetycznej
 • Przykłady posiłków w diecie ubogoenergetycznej
 • Diety niezbilansowane

6. Wysiłek fizyczny we wspomaganiu dietoterapii:

 • Aktywność fizyczna a funkcjonowanie organizmu 
 • Wysiłek fizyczny a masa ciała
 • Przeciwwskazania do wysiłku fizycznego
 • Rodzaje wysiłków fizycznych
 • Zasady doboru ćwiczeń do treningu indywidualnego z uwzględnieniem przeciwwskazań zdrowotnych
 • Przygotowanie do aktywności fizycznej 
 • Zasady budowania indywidualnego programu treningu odchudzającego

7. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich:

 • Podstawowa terminologia psychologiczna
 • Typy osobowości a dysfunkcje układu pokarmowego
 • Style komunikowania się
 • Techniki komunikacji werbalnej i formy komunikacji niewerbalnej
 • Charakterystyka potrzeb człowieka
 • Psychologiczne i społeczne uwarunkowania kontaktu z pacjentem

8. Elementy psychodietetyki

 • Czym zajmuje się psychodietetyka?
 • Biologiczne, społeczne i kulturowe funkcje jedzenia
 • Rodzaje zaburzeń w stylu odżywiania skutkujące otyłością
 • Psychologiczne konsekwencje otyłości
 • Praktyczne wskazówki do pracy z pacjentem otyłym

 

Każdy uczestnik kursu zaawansowanego dietetyki otrzymuje:

 

1. Program komputerowy do komponowania, rejestracji i kontroli posiłków oraz aktywności fizycznej - DIET Management System  zobacz więcej o programie

 

2. Podręcznik - 240 stron A4 -  zawierający:

 • Podstawowe informacje teoretyczne dotyczące anatomii, zaleceń dietetycznych, analizy stanu odżywienia, elementów psychodietetyki i komunikacji
 • Schematy i wykresy ułatwiające zrozumienie tematu
 • Siatki centylowe masy ciała, wykazy produktów zalecanych i przeciwwskazanych w określonych jednostkach chorobowych, tabele wymienników węglanowych i białkowych, miary i wagi wybranych produktów, wartości MET dla różnych rodzajów ćwiczeń, klasyfikacje do określonych form wysiłku fizycznego na podstawie BMI
 • Wzory i algorytmy stosowane w analizie przemian metabolicznych
 • Zestaw ćwiczeń dla uczestników kursu
 • Pytania sprawdzające

 

* Program szkolenia zaawansowanego został opracowany przez dydaktyków "Akademii Dietetyki" i jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości programu bez zgody "Akademii Dietetyki" zabronione.