Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Żywienie osób starszych

Szkolenie „Żywienie osób starszych” jest jednodniowym webinarem z zakresu dietetyki omawiającym zagadnienia i problemy z jakimi możemy się spotkać planując żywienie osób w podeszłym wieku.

Dla kogo przeznaczony jest webinar „Żywienie osób starszych”?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych tematyką żywienia osób starszych, w tym opiekunów osób starszych, lekarzy, pielęgniarek, dietetyków, pracowników opieki społecznej itp.

Czego nauczą się uczestnicy webinaru?

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się o tym, co wpływa na proces starzenia się, jakie zmiany zachodzą w trakcie tego procesu, z jakimi problemami i chorobami można spotkać się opiekując się osobą starszą, a które należy uwzględnić w trakcie planowania żywienia, w jaki sposób dokonać oceny stanu odżywienia i jak sprawdzić czy osoba starsza nie jest odwodniona itp. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo skomponować dietę osoby starszej na praktycznych przykładach.

Jakie tematy obejmuje program szkolenia?:

  • Zmiany w organizmie związane z procesem starzenia się
  • Problemy żywieniowe wieku starszego – rozpoznanie, przyczyny, zapobieganie
  • Niedożywienie – charakterystyka problemu i zasady odżywiania
  • Piramida żywienia dla seniorów – interpretacja, zastosowanie
  • Ogólne zalecenia i normy żywienia w diecie osób starszych
  • Praktyczne wskazówki dotyczące komponowanie jadłospisu w chorobach neurodegeneracyjnych oraz otyłości sarkopenicznej
  • Interakcja żywności, leków i suplementów
  • Polipragmazja / wielolekowość – konsekwencje żywieniowe
  • Dyskusja

Kiedy i gdzie odbywa się szkolenie?

Szkolenie najczęściej odbywa się w soboty w godz. od 9.00 do 15.00 na platformie Clickmeeting.com – zgodnie z aktualnym harmonogramem szkoleń, który dostępny jest na naszej stronie w zakładce Webinar Specjalistyczny

Aktualne terminy kursów dietetyki

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik webinaru specjalistycznego otrzymuje autorskie materiały szkoleniowe, opracowane przez dydaktyków „Akademii Dietetyki”. Materiały te są wysyłane na adres mailowy, podany w formularzu zgłoszeniowym na webinar, w tygodniu po zakończeniu zajęć.

Zaświadczenie udziału w webinarze

Każdy uczestnik webinaru specjalistycznego otrzymuje certyfikat poświadczający uczestnictwo w zajęciach. Dokument ten jest wysyłany na adres mailowy, podany w formularzu zgłoszeniowym na webinar, w tygodniu po zakończeniu zajęć. Należy go pobrać i samodzielnie wydrukować.

Zaświadczenia te są zgodne z polskim prawem i są ważne w całej Polsce, a także w Unii Europejskiej.

Jaka jest cena webinaru?:

Cena udziału w webinarze – 290,00 zł od osoby.
Kwota ta powinna zostać wpłacona po przesłaniu formularza zgłoszeniowego na szkolenie.
Szczegóły organizacyjne szkolenia znajdują się w opisie szkolenia na dany termin, który znajdziesz po kliknięciu przycisku poniżej.

Zapisz się na szkolenie dietetyki


Żywienie osób starszych
3 (60%) 2 votes