Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Zawód dietetyk

Dietetyk

dietetyk - zawodDietetyk jest specjalistą, który posiada wiedzę nie tylko z zakresu żywienia człowieka, ale również biochemii, anatomii, psychologii oraz medycyny. Celem pracy dietetyka jest prowadzenie terapii dietetycznej, zachęcanie do zmiany nawyków żywieniowych, szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej oraz wspomaganie leczenia dietetycznego wielu chorób.

Klasyfikacja zawodów i specjalności wydana na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Klasyfikacja ta jest narzędziem, który w sposób usystematyzowany grupuje zawody i specjalności występujące na rynku pracy oraz ustala ich symbole i nazwy.

Zgodnie z  klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy dietetyk został sklasyfikowany do grupy 2 o numerze: 322001

Dietetyk może pomóc:

 • zmienić złe nawyki żywieniowe w celu poprawy stanu zdrowia, wyglądu i samopoczucia
 • bezpiecznie schudnąć
 • wspomagać proces leczenia różnych chorób poprzez dobór odpowiednio zbilansowanej diety
 • ocenić stan odżywienia
 • zbilansować dietę osób stosujących diety nietypowe np. wegetariańską, eliminacyjną
 • osobom aktywnie uprawiającym sport
 • edukować w zakresie zasad prawidłowego żywienia

Zadania i umiejętności zawodowe:

 • badanie produktów żywnościowych, ocena ich jakości, wartości zdrowotnych i odżywczych
 • badanie procesów przygotowywania potraw, m. in. pod kątem utraty cennych wartości odżywczych w trakcie przetwarzania
 • ocena wpływu konkretnych produktów spożywczych na ludzki organizm w zależności od wieku, trybu życia i stanu zdrowia
 • dobór odpowiednich składników w określonych dietach
 • opracowywanie prawidłowego jadłospisu dla osób chorych lub osłabionych przebytymi chorobami, takimi jak np. cukrzyca, choroby przewodu pokarmowego, nadciśnienie, osób cierpiących na otyłość czy niedowagę, zawodowo uprawiających sporty lub chcących poprawić jakość swojego życia i zdrowia
 • planowanie diety i pomoc w jej stosowaniu, koordynowanie programu żywieniowego
 • wykrywanie, leczenie i zapobieganie niedożywieniu
 • propagowanie wśród społeczeństwa wiedzy o zdrowym odżywianiu

Wybrane umiejętności niezbędne w zawodzie dietetyka:

 • umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi
 • obwiązkowość i odpowiedzialność
 • samodzielność w działaniu
 • wrażliwość

Kształcenie w zawodzie dietetyka

Zawód dietetyka wymaga wiedzy interdyscyplinarnej umożliwiającej kompleksowe podejść do pacjenta. Po kursie podstawowy i zaawansowanym dietetyki uczestnik szkolenia przygotowany jest do wykonywania zawodu w charakterze specjalisty żywienia indywidualnego.

Program szkoleń został napisany przez wysokiej klasy specjalistów żywienia i dietetyki, wieloletnich praktyków w pracy z pacjentem. Ponadto został zatwierdzony przez Wydział Edukacji Miasta Łodzi. Najwyższa jakość kształcenia Akademii Dietetyki została potwierdzona przyznaniem akredytacji przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Kwalifikacje niezbędne do pracy w charakterze dietetyka po kursie podstawowym i zaawansowanym potwierdzane są otrzymaniem przez absolwenta zaświadczenia wewnętrznego Akademii Dietetyki oraz zaświadczenia MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Po zdanym egzaminie (do którego podejścia uprawnione są osoby po ukończonym kursie zaawansowanym) uczestnik kursu otrzymuje dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu dietetyk. Na dyplomie widnieje numer zawodu 322001, w zakresie którego absolwent posiada kwalifikacje oraz ocena, jaką otrzymał na egzaminie.

Zawód dietetyk
3.4 (67.42%) 97 votes

Poniżej przedstawiamy wzory zaświadczeń i dyplomów, jakie otrzymuje kursant po kursach i zdanym egzaminie.