Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Zaświadczenia po kursie dietetyki

Nasza Akademia ma statut placówki oświatowej, która to wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Kończąc nasze kursy otrzymujesz wszelkie dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności m.in. zaświadczenie MEN – dokument wydawany na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawą prawną działania „Akademii Dietetyki” są:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepupublicznych szkołach i placówkach

4. Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego „Akademia Dietetyki”

Wydajemy:

  • zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego dietetyki – osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, tzn. uczestniczyły w min. 80% zajęć (można opuścić tylko jeden dzień zajęć) oraz zaliczyły test sprawdzający. Podstawa prawna wydawania zaświadczeń: § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu zaawansowanego dietetyki – osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, tzn. uczestniczyły w min. 80% zajęć (można opuścić tylko jeden dzień zajęć) oraz zaliczyły egzamin próbny. Podstawa prawna wydawania zaświadczeń: § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  • dyplomy potwierdzające posiadanie kwalifikacji w obrębie zawodu dietetyk – osobom, które zdały egzamin po kursie zaawansowanym
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego dietetyki – osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, tzn. uczestniczyły w min. 80% zajęć (można opuścić tylko jeden dzień zajęć) oraz zaliczyły test sprawdzający. Podstawa prawna wydawania zaświadczeń: § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Zaświadczenia te są zgodne z polskim prawem i są ważne w całej Polsce, a także w Unii Europejskiej.

Na prośbę danej osoby wydajemy dyplomy potwierdzające przygotowanie do zawodu dietetyk w wersji angielskiej. Są one wydawane jako dodatkowe i płatne (15,00 zł). O chęci otrzymania zaświadczenia należy poinformować biuro Akademii Dietetyki do dnia egzaminu. Późniejsze deklaracje nie będą uwzględniane.

 

Poniżej przedstawiamy wzory zaświadczeń i dyplomów, jakie otrzymuje kursant po kursach podstawowym i zaawansowanym oraz zdanym egzaminie.

 

Zaświadczenia po kursie dietetyki
4.8 (95%) 12 votes