Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Zaświadczenia

Nasza Akademia ma statut placówki oświatowej, która to wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Kończąc nasze kursy otrzymujesz wszelkie dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności m.in. zaświadczenie MEN – dokument wydawany na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawą prawną działania „Akademii Dietetyki” są:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepupublicznych szkołach i placówkach

4. Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego „Akademia Dietetyki”

Wydajemy:

  • zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego dietetyki – osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, tzn. uczestniczyły w min. 80% zajęć (można opuścić tylko jeden dzień zajęć) oraz zaliczyły test sprawdzający. Zgodnie z § 22 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dodatkowo wydajemy wewnętrzne zaświadczenie Akademii Dietetyki wraz z programem szkolenia.
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu zaawansowanego dietetyki – osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, tzn. uczestniczyły w min. 80% zajęć (można opuścić tylko jeden dzień zajęć) oraz zaliczyły egzamin próbny. Zgodnie z § 22 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dodatkowo wydajemy wewnętrzne zaświadczenie Akademii Dietetyki wraz z programem szkolenia.
  • dyplomy potwierdzające przygotowanie do zawodu dietetyk – osobom, które zdały egzamin wewnętrzny po kursie zaawansowanym

Zaświadczenia te są zgodne z polskim prawem i są ważne w całej Polsce, a także w Unii Europejskiej.

Na prośbę danej osoby wydajemy dyplomy potwierdzające przygotowanie do zawodu dietetyk w wersji angielskiej. Są one wydawane jako dodatkowe i płatne (15,00 zł).

Poniżej przedstawiamy wzory zaświadczeń i dyplomów, jakie otrzymuje kursant po kursach podstawowym i zaawansowanym oraz zdanym egzaminie.

Zaświadczenia
3.4 (68.8%) 25 votes