Zaświadczenia

Nasza Akademia ma statut placówki oświatowej, która to wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). 

Wydajemy:

  • zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego dietetyki – osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, tzn. uczestniczyły w min. 80% zajęć (można opuścić tylko jeden dzień zajęć) oraz zaliczyły test sprawdzający. Zgodnie z § 22 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dodatkowo wydajemy wewnętrzne zaświadczenie Akademii Dietetyki wraz z programem szkolenia.
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu zaawansowanego dietetyki – osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, tzn. uczestniczyły w min. 80% zajęć (można opuścić tylko jeden dzień zajęć) oraz zaliczyły egzamin próbny. Zgodnie z § 22 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dodatkowo wydajemy wewnętrzne zaświadczenie Akademii Dietetyki wraz z programem szkolenia.
  • dyplomy potwierdzające przygotowanie do zawodu dietetyk – osobom, które zdały egzamin wewnętrzny po kursie zaawansowanym

Na prośbę danej osoby wydajemy dyplomy potwierdzające przygotowanie do zawodu dietetyk w wersji angielskiej. Są one wydawane jako dodatkowe i płatne (15,00 zł).

Zaświadczenia
3.4 (68.8%) 25 votes