Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Webinary specjalistyczne

Do kogo skierowane są nasze webinary specjalistyczne

Krótkie formy specjalistyczne skierowane są do wszystkich osób dorosłych, niezależnie od poziomu wykształcenia, zainteresowanych proponowaną tematyką. Zapraszamy pasjonatów zdrowego odżywiania,  jak i dietetyków pracujących w zawodzie, pragnących podnieść swoje kwalifikacje.

Co to jest webinar?

Webinar to spotkanie wszystkich uczestników z wykładowcą w tym samym czasie. Wszyscy widzą się i słyszą, ale każdy siedzi w domu przed własnym komputerem.
Nasze zajęcia odbywają się na platformie ClickMeeting.com

Jakie tematy webinarów specjalistycznych proponujemy?

Temat
(by dowiedzieć się więcej, kliknij temat webinaru)

Prowadzący

Cena webinaru

Termin

Zapisz się na kurs

Żywienie osób starszych

Maria Przyborowska – Sapek

 290,00 zł

03.09.2022
– 6 h
(1 dzień)

Formularz zgłoszeniowy

Żywienie w chorobach tarczycy i insulinooporności

Anna Andrysiak – Szymańska

 390,00 zł

24.09.2022 25.09.2022
– 12 h
(2 dni)

Formularz zgłoszeniowy

Dietoterapia
w chorobach jelit

Anna Andrysiak – Szymańska

290,00 zł

15.10.2022
– 6 h
(1 dzień)

Formularz zgłoszeniowy

Dietoterapia w chorobach reumatycznych

Maria Przyborowska – Sapek

290,00 zł

05.11.2022
– 6 h
(1 dzień)

Formularz zgłoszeniowy

Psychodietetyka i zaburzenia odżywiania

Anna Andrysiak – Szymańska

390,00 zł

26.11.2022 27.11.2022
– 12 h
(2 dzień)

Formularz zgłoszeniowy

Dietoterapia w chorobach układu krążenia

Anna Andrysiak – Szymańska

 290,00 zł

17.12.2022
– 6 h
(1 dzień)

Formularz zgłoszeniowy

Materiały szkoleniowe  

Każdy uczestnik webinaru specjalistycznego otrzymuje autorskie materiały szkoleniowe, opracowane przez dydaktyków „Akademii Dietetyki”. Materiały te są wysyłane do Państwa na adres mailowy, podany w formularzu zgłoszeniowym na webinar, w tygodniu po zakończeniu zajęć.

Zaświadczenia o ukończeniu webinaru

Każdy uczestnik webinaru specjalistycznego otrzymuje certyfikat poświadczający uczestnictwo w zajęciach. Dokument ten jest wysyłany do Państwa na adres mailowy, podany w formularzu zgłoszeniowym na webinar, w tygodniu po zakończeniu zajęć. Należy go pobrać i samodzielnie wydrukować.

Zapisy na webinar

Aby zapisać się na webinar kliknij na wybrany temat a następnie na przycisk ZAPISZ SIĘ, który przekieruje cię do formularza zgłoszeniowego
 (lub kliknij napis Formularz zgłoszeniowy przy temacie webinaru w tabeli powyżej).
Po wypełnieniu i przesłaniu formularza, dokonaj płatności za udział w webinarze. Na listę uczestników wpisywane są osoby, które prześlą formularz zgłoszeniowy oraz dokonają wpłaty.

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o webinarach? Skontaktuj się z nami – kontakt e-mailowy: kursyonline@akademiadietetyki.pl lub telefoniczny: 42 239-09-99

Webinary specjalistyczne
3.8 (76.36%) 44 votes