Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Kurs dietetyki specjalistyczny

25.06- 25.06.2022 _WEBINAR190 zł

Webinar specjalistyczny – Żywienie w cukrzycy

Kontakt telefoniczny: 42 637 23 73

Kontakt mailowy: biuro@akademiadietetyki.pl

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00

Webinar specjalistyczny – dla kogo?

Webinar specjalistyczny jest to krótka forma specjalistyczna skierowana do wszystkich osób dorosłych, niezależnie od poziomu wykształcenia, zainteresowanych proponowaną tematyką. Zapraszamy osoby zainteresowane tematyką zdrowego odżywiania,  dietetyków i lekarzy pracujących w zawodzie, pragnących podnieść swoje kwalifikacje.

Liczba godzin – 6 godz. dydaktycznych

Godzina dydaktyczna (lekcyjna) = 45 min.

Program szkolenia:

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  • Epidemiologia cukrzycy
  • Aktualne zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
  • Modele żywienia rekomendowane przez PTD
  • Cukrzyca jako choroba wieloukładowa
  • Praktyczne wskazówki dotyczące komponowania żywienia w cukrzycy w obliczu ostrych i przewlekłych powikłań układowych
  • Modyfikacje modelu żywienia w cukrzycy – podejście indywidualne z uwzględnieniem wieku pacjenta, aktywności fizycznej, chorób współistniejących oraz preferencji żywieniowych
  • Dyskusja

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik webinaru specjalistycznego otrzymuje autorskie materiały szkoleniowe, opracowane przez dydaktyków „Akademii Dietetyki”. Materiały te są wysyłane do Państwa na adres mailowy, podany w formularzu zgłoszeniowym na webinar, w tygodniu po zakończeniu zajęć.

Zaświadczenia o ukończeniu webinaru

Każdy uczestnik webinaru specjalistycznego otrzymuje certyfikat poświadczający uczestnictwo w zajęciach. Dokument ten jest wysyłany do Państwa na adres mailowy, podany w formularzu zgłoszeniowym na webinar, w tygodniu po zakończeniu zajęć. Należy go pobrać i samodzielnie wydrukować.

Zaświadczenia te są zgodne z polskim prawem i są ważne w całej Polsce, a także w Unii Europejskiej.

Webinar specjalistyczny – webinar 25.06.2022
3.4 (68.33%) 12 votes

Zobacz terminy wszystkich kursów