Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Kurs dietetyki specjalistyczny

17.12- 17.12.2022 _WEBINAR290 zł

Webinar specjalistyczny – Dietoterapia w chorobach układu krążenia

Kontakt telefoniczny: 42 637 23 73

Kontakt mailowy: biuro@akademiadietetyki.pl

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00

Webinar specjalistyczny – dla kogo?

Webinar specjalistyczny jest to krótka forma specjalistyczna skierowana do wszystkich osób dorosłych, niezależnie od poziomu wykształcenia, zainteresowanych proponowaną tematyką. Zapraszamy osoby zainteresowane tematyką zdrowego odżywiania,  dietetyków i lekarzy pracujących w zawodzie, pragnących podnieść swoje kwalifikacje.

Liczba godzin – 6 godz. dydaktycznych

Godzina dydaktyczna (lekcyjna) = 45 min.

Program szkolenia:

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  • Nadciśnienie tętnicze – przyczyny i powikłania, wpływ czynników żywieniowych na przebieg nadciśnienia, dieta DASH
  • Miażdżyca – przyczyny, mechanizm powstawania oraz skutki miażdżycy, homocysteina a miażdżyca, postępowanie dietetyczne i suplementacyjne
  • Choroba niedokrwienna serca i niewydolność mięśnia sercowego –  przyczyny i skutki choroby niedokrwiennej serca, skala SCORE, zawał mięśnia sercowego jako powikłanie choroby niedokrwiennej serca i przyczyna niewydolności mięśnia sercowego, wpływ czynników dietetycznych na przebieg i leczenie, aktywność fizyczna w chorobie niedokrwiennej i niewydolności serca
  • Udar mózgu – rodzaje udarów, przyczyny powstawania, dieta zapobiegająca udarom, sposób żywienia po udarze (w zależności od powikłań)
  • Choroby naczyń żylnych: żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i niewydolność żylna kończyn dolnych – przyczyny powstawania, przebieg i skutki, wpływ diety oraz składników roślinnych na przebieg chorób żył
  • Nadwaga i otyłość jako czynniki wpływające na choroby układu krążenia
  • Cukrzyca a choroby układu krążenia
  • Dyskusja

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik webinaru specjalistycznego otrzymuje autorskie materiały szkoleniowe, opracowane przez dydaktyków „Akademii Dietetyki”. Materiały te są wysyłane do Państwa na adres mailowy, podany w formularzu zgłoszeniowym na webinar, w tygodniu po zakończeniu zajęć.

Zaświadczenia o ukończeniu webinaru

Każdy uczestnik webinaru specjalistycznego otrzymuje certyfikat poświadczający uczestnictwo w zajęciach. Dokument ten jest wysyłany do Państwa na adres mailowy, podany w formularzu zgłoszeniowym na webinar, w tygodniu po zakończeniu zajęć. Należy go pobrać i samodzielnie wydrukować.

Zaświadczenia te są zgodne z polskim prawem i są ważne w całej Polsce, a także w Unii Europejskiej.

Webinar specjalistyczny – webinar 17.12.2022
3.6 (72.31%) 13 votes

Zobacz terminy wszystkich kursów