V Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością

Temat wiodący Zjazdu „Czy otyłość ma płeć?” obejmie aktualną wiedzę dotyczącą różnic płciowych w przyczynach, powikłaniach i leczeniu otyłości w wieku rozwojowym i u dorosłych. Ponadto zgodnie z rozpoczętą w czasie IV Zjazdu PTBO tradycją, odbędą się sesje satelitarne PTBO oraz zaprzyjaźnionych towarzystw, których liczba stale się zwiększa. W programie Zjazdu tradycyjnie również znajdą się kurs SCOPE i praktyczne warsztaty dotyczące leczenia otyłości dla specjalistów.

Nowością będą praktyczne warsztaty dla dietetyków:

Otyłość olbrzymia – szczególne aspekty postępowania dietetycznego. Referaty problemowe zostaną wygłoszone przez wielu znakomitych gości z kraju i zagranicy. Jak podczas poprzednich zjazdów, staramy się poszukiwać nowych tematów lub innego punktu widzenia na tematy wcześniej poruszane, skupiając się na problemach, z którymi lekarze praktycy spotykają się na co dzień.

Termin:
17–19 września 2015 r.

Miejsce:
Hotel Gołębiewski
ul. Pałacowa 7, 15-064 Białystok

Organizator:
Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością

Tematyka Zjazdu

Czy wyniki badań z dziedziny nauk podstawowych potwierdzają płeć otyłości?

Czy płeć wpływa na występowanie i powikłania otyłości w wieku rozwojowym?

Otyłość w spojrzeniu ginekologa i położnika

Otyłość i płeć – punkt widzenia seksuologa

Choroby przewodu pokarmowego a otyłość u kobiet i mężczyzn

Czy otyłość wpływa tak samo na powikłania ze strony układu oddechowego u kobiet i mężczyzn?

Czy płeć ma wpływ na ryzyko nowotworów u osób otyłych?

Czy płeć ma wpływ na leczenie metabolicznych powikłań otyłości?

Otyłość a niepełnosprawność kobiet i mężczyzn

Płeć a psychologiczne podłoże otyłości

Otyła kobieta i mężczyzna – czy leczymy tak samo?

Czy płeć ma wpływ na kwalifikacje i postępowanie pooperacyjne w chirurgii bariatrycznej?

Główne problemy zdrowotne otyłych kobiet i mężczyzn

UWAGA!

Do 15 sierpnia obowiązuje promocja cenowa podczas rejestracji na Zjazd.

5/5 - (1 vote)