Specjalista ds. żywienia zbiorowego / intendent

Specjalista ds. żywienia zbiorowego / intendent

Specjalista ds. spraw żywienia zbiorowego / intendent odpowiada za wyposażenie i zaopatrzenie w sprzęt oraz materiały eksploatacyjne obiektów, takich jak: budynki użyteczności publicznej, hotele, internaty, statki. Organizuje zaopatrzenie zakładów gastronomicznych w artykuły spożywcze. Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności oraz żywienia.

W niektórych instytucjach, np. placówkach oświaty, specjalista do spraw żywienia zbiorowego / intendent jest także odpowiedzialny za układanie jadłospisów, nadzór nad prawidłowym sporządzaniem posiłków zgodnie z kalorycznością i normami żywienia i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.

Do podjęcia pracy w zawodzie specjalisty do spraw żywienia zbiorowego / intendent preferowane jest co najmniej wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym, administracyjnym lub gastronomicznym.

Dodatkowymatutem przy zatrudnieniu w zawodzie intendent może być posiadanie certyfikatów potwierdzających nabyciekompetencji przydatnych w wykonywaniu powierzonych zadań, np.: z obszarutechnologii żywienia, dietetyki, finansów i rachunkowości, zamówieńpublicznych.

Specjalista do spraw żywienia zbiorowego / intendent potrafi:

 • Sporządzać raporty dzienne (żywieniowe) z wyliczeniem wartości kalorycznej posiłku i stawki żywieniowej na jedną osobę
 • Stosować przepisy sanitarno-epidemiologiczne w zakresie prowadzenia dokumentacji GMP, GHP, HACCP i egzekwować ich realizację przez pracowników kuchni
 • Nadzorować pracę kucharzy pod względem prawidłowego wykorzystania produktów spożywczych
 • Zapobiegać niegospodarności i stratom produktów
 • Zapobiegać zagrożeniom związanym z niewłaściwym przechowywaniem żywności
 • Przestrzegać terminów przydatności do spożycia artykułów spożywczych znajdujących się w magazynach
 • Stosować wiedzę dotyczącą zasad żywienia określonej grupy konsumentów
 • Sporządzać jadłospisy dzienne
 • Obliczać kaloryczność posiłku, stawkę żywieniową, składniki odżywcze
 • Oceniać prawidłowy dobór składników odżywczych w posiłku
 • Stosować normy żywieniowe zgodnie z wymaganym zapotrzebowaniem kalorycznym dla określonej grupy osób żywionych
 • Wdrażać i stosować przepisy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • Przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania środków spożywczych w żywieniu zbiorowym.

Możliwości podjęcia pracy w zawodzie specjalisty do spraw żywienia zbiorowego / intendenta

Specjalista do spraw żywienia zbiorowego / intendent może ubiegać się o pracę m.in.:

 • w placówkach oświatowych – szkołach, przedszkolach, internatach, ośrodkach kolonijnych,
 • w obiektach hotelarsko-gastronomicznych – hotele, restauracje, ośrodki wypoczynkowe, firmy cateringowe,
 • w działach zaopatrzenia lub działach administracyjno-gospodarczych służb mundurowych: wojska, policji, więziennictwa, straży pożarnej,
 • na statkach morskich: pasażerskich, szkolnych.
Specjalista ds. żywienia zbiorowego / intendent
5 (100%) 1 vote