Rewolucja żywieniowa dzieci w szkołach


Pediatrzy coraz częściej biją na alarm wskazując, iż dzieci coraz częściej dotyka problem nadmiernej masy ciała. Niejednokrotnie, niespójne kryteria rozpoznania nadwagi, czy otyłości powodują trudności w oszacowaniu właściwej skali problemu.

  • żywienie dzieci w szkole

Jeden z naukowców badając dzieci ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego (przyjmując za kryterium nadwagi/otyłości siatki centylowe BMI Instytutu Matki i Dziecka) stwierdził nadwagę u około 8% chłopców i 10,5% dziewczynek, a otyłość u około 7% chłopców i 11% dziewczynek [1]. Nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży również pozostawiają wiele do życzenia. Wedle badań T. Wołoskiego i M. Jankowskiej tylko nieco ponad połowa 15-16 letnich uczniów badanych gdańskich gimnazjów, jada pełnowartościowe śniadania, 51% często podjada między posiłkami, a z przekąsek 72% badanych najchętniej wybiera słodycze [2]. 

dzieci na lekcji - żywienie

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że dzieci większą cześć dnia spędzają w szkole na zajęciach lekcyjnych. Niestety, regulamin szkoły nie pozwala opuszczać jej terenu w godzinach zajęć. Rodzi to problem, gdzie zaopatrywać się w żywność. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przynosić jedzenie ze sobą, choć jak pokazuje praktyka, prościej jest je zakupić na miejscu w szkole. W badaniach ankietowych na grupie 4746 amerykańskich uczniów w wieku 11–18 lat wyszło, że spożywanie co najmniej trzech posiłków tygodniowo w barach szybkiej obsługi wiązało się z 40% większa konsumpcją całkowitej liczby kalorii [3].

Kreuje się obraz ucznia, który wychodzi z domu bez śniadania lub z lichym jego zamiennikiem w żołądku. Cały dzień spędza w ławce, na lekcji wychowania fizycznego zgłasza brak stroju lub problemy zdrowotne. Wyposażony jest w gotówkę jako ekwiwalent urozmaiconego śniadania. Zewsząd atakowany jest przez pakt marketingowy na rzecz konsumpcji śmieciowego jedzenia. Stoi przy blacie sklepiku i wybiera między zapiekanką, chipsami ziemniaczanym a kolejnym batonikiem. 

śniadanie w szkole

Z dniem 23 października 2014 Sejm RP przyjął projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia na mocy której doszło do wycofania z ofert sklepików szkolnych: batoników, chipsów, napojów słodzonych, hamburgerów, hot-dogów i tego, co nazywamy „śmieciowym jedzeniem”. Zmiana przepisów weszła w życie z dniem 1 września 2015 roku.

Jest to słuszny kierunek, gdyż jak pokazują badania amerykańskie w szkołach, gdzie wprowadzono restrykcje dotyczące niezdrowych przekąsek, występuje wyższe spożycie warzyw i owoców w porównaniu do szkół, gdzie nie reguluje się tego aspektu zdrowia uczniów [4]. 

Szkoła jest dobrym miejscem dla wdrażania polityki żywieniowej dotyczącej młodego pokolenia. Jak pokazują badania kanadyjskie implementowanie programów żywieniowych w szkołach skutkuje pozytywnymi adaptacjami w ośmioletniej obserwacji. Do pozytywnych efektów zaliczyć można zmniejszenie spożycia napojów słodzonych, czy zwiększenie jakości spożywanych posiłków. Jednak, jak podkreślają badacze, sam program okazał się niewystarczający do zatrzymania trendu prowadzącego do nadwagi, czy otyłości [5].

stołówki w szkołach

Jedyną niezadowoloną grupą z nowego ustawodawstwa mogą być właściciele placówek handlowo-gastronomicznych na terenie szkół. Jest dla nich oczywiste, że łatwiej zarobić na słodyczach niż na produktach zielonej linii. Przed uzupełnianiem oferty asortymentu o niezdrowe przekąski sprzedawców mają zniechęcić kary grzywny w wysokości do pięciu tysięcy złotych. 

Miejmy nadzieję, że wprowadzone regulacje doprowadzą do poprawy sytuacji żywieniowej w polskich szkołach. O tym przekonamy się oceniając stan odżywienia po pewnym czasie.

Piśmiennictwo:

1. Mazur A., Małecka-Tendera E., Lewin--Kowalik J.: Nadwaga i otyłość u dzieci szkół podstawowych województwa podkarpackiego. Ped. Pol. 2001; 76:743–748.

2. T.Wołowski, M. Jankowska,Wybrane aspekty zachowañ zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej. Część I. Zachowania młodzieży związane

z odżywianiem. Endokrynologia, Otyłość, Zaburzenia Przemiany Materii 2006, tom 2, nr 3, s. 102–107

3. French S.A., Story M., Neumark-Sztainer D., Fulkerson J.A., Hannan P.: Fast

food restaurant use amoung adolescents: associations with nutrient intake, food choices and behavioral andpsychosocial variables. Int. J. Obes.2001; 25: 1823–1833

4. Gonzalez W, Jones SJ, Frongillo EA.Restricting snacks in U.S. elementary schools is associated with higher frequency of fruit and vegetable consumption. J Nutr. 2009 Jan;139(1):142-4.

5. Fung C, McIsaac JL, Kuhle S, Kirk SF, Veugelers PJ.The impact of a population-level school food and nutrition policy on dietary intake and body weights of Canadian children.Prev Med. 2013 Dec;57(6):934-40.

autor:
mgr Paweł Janus
fizjoterapeuta, dietetyk
absolwent Akademii Wychowania fizycznego w Krakowie
absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

« Powrót do bazy wiedzy

O nas

akredytacja-kuratorium-oswiaty.jpg

Akademia Dietetyki jest wyspecjalizowaną placówką oświatową, której organem założycielskim jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

więcej...

Nasi wykładowcy

image_1.jpg

Agnieszka Guligowska

dyrektor merytoryczny

image_3.jpg

Sylwia Szota

Gdańsk

image_5.jpg

Paweł Janus

Kraków

image_20.jpg

Olga Mrawiec

Warszawa


Dla uczestników szkoleń

akademia-dietetyki-regulamin.jpg

Regulamin

Regulamin placówki oświatowej "Akademia Dietetyki" - Centrum Kształcenia Ustawicznego...

więcej...

absolwent-dietetyki.jpg

Co potrafią nasi absolwenci?

Absolwenci Akademii Dietetyki są profesjonalnie przygotowani do pracy w obszarze dietetyki...

więcej...

egzamin-dietetyk.jpg

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca

czyli, co warto przeczytać, aby wiedziec więcej...

więcej...

kurs-dietetyki.jpg

Niezbędnik kursanta

czyli, co każdy uczestnik szkolenia wiedzieć powinien... 

więcej...


Wyróżnienia, podstawy prawne

kuratorium-oswiaty-w-lodzi.jpg

Akredytacja Kuratora Oświaty w Łodzi

Najwyższa jakość naszych szkoleń została potwierdzona przyznaniem akredytacji Kuratora Oświaty w Łodzi.

więcej...

Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu

Kurs zaawansowany dietetyki kończy się egzaminem umożliwiającym potwierdzenie przygotowania do zawodu dietetyk.

więcej...

Zaświadczenia

Akademia Dietetyki jako placówka oświatowa, ma prawo wydawania zaświadczeń o ukończeniu danego szkolenia na drukach MEN.

więcej...

Opinie o Akademii Dietetyki 

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Lublinie - opinie

"Program szkolenia był zgodny z moimi oczekiwaniami. Materiał przekazywany w sposób jasny i klarowny. Kurs podstawowy zachęcił do poszerzania swojej wiedzy na kursie zaawansowanym."

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Gdańsku - opinie

"Organizowany przez Akademię Dietetyki kurs oceniam jak najbardziej pozytywnie. Jego forma w zadawalającym stopniu spełniła moje oczekiwania, ponieważ poza uzyskaniem wiedzy teoretycznej, nauczyłam się wielu praktycznych rzeczy."

opinia.jpg

Kurs dietetyki we Wrocławiu - opinie

"Wiedza oraz sposób przekazywania informacji był na najwyższym poziomie. Bardzo miła i sympatyczna atmosfera[...]"

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Warszawie - opinie

Na szkolenie szłam "z przymusu zawodowego" a już po pierwszym spotkaniu wiedziałam, że to była bardzo dobra decyzja. Uważam, że każdy kto chce świadomie  żyć powinien takie szkolenie przejść.

więcej...

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Katowicach - opinie

Jako uczestnicy kursu podstawowego oraz zaawansowanego z zakresu dietetyki realizowanego w Państwa Akademii, chcielibyśmy wyrazić swoją opinię na temat prowadzącej zajęcia...

więcej... 

opinia.jpg

Kursy z dietetyki dla seniorów w Łodzi - opinie

Opinie osób po 60 roku życia na temat kursów dla seniorów w Łodzi realizowanych w ramach projektu "Zdrowa dojrzałość: wolontariat kompetencji z zakresu dietetyki" prowadzonego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)

więcej...