O nas

Akademia Dietetyki jest wyspecjalizowaną placówką oświatową, której organem założycielskim jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Najważniejszymi celami statutowymi Fundacji są:

  1. Promocja kształcenia ustawicznego i aktywizacja zawodowa poprzez edukację (…).
  2. Umożliwienie osobom dorosłym zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na zmieniającym się, nowoczesnym rynku pracy.
  3. Umożliwienie osobom dorosłym rozwinięcia własnych zainteresowań i talentów.

Podstawy prawne działalności Akademii Dietetyki:

1. Akademia Dietetyki jest placówką oświatową, wpisaną do ewidencji placówek pod nr Ed.VIII.4430.6.11.2011.

2. Akademia Dietetyki jest także instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.10/00044/2006.

Współpracujemy z Urzędami Pracy, instytucjami pomocy społecznej i innymi organizacjami z całej Polski.

Główne cele statutowe Akademii Dietetyki:

Promocja kształcenia ustawicznego i aktywizacja zawodowa poprzez edukację osób:

  • po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy
  • powracających na rynek pracy
  • zmieniających zawód
  • uzupełniających posiadane kwalifikacje zawodowe

Wykładowcy i współpracownicy Akademii Dietetyki:

  • popularyzują zdrowy tryb życia
  • promują profesjonalne przygotowanie do pracy jako doradca żywieniowy, dietetyk, intendent, specjalista żywienia zbiorowego
  • dzielą się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem indywidualnym, jak i zbiorowym
O nas
3.8 (75.88%) 34 votes