Nowa oferta kształceniaPowrót do spisu aktualności

Akademia Dietetyki już od sierpnia 2023 roku wprowadza nową ofertę kształcenia.

Proponujemy następującą ścieżkę edukacyjną:

  • Kurs dietetyki podstawowy webinarowy – 40 godzin dydaktycznych, realizowany przez internet w dwa weekendy (dwie soboty i dwie niedziele), w godzinach 9:00 – 15:00. Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób dorosłych, niezależnie od poziomu wykształcenia.
  • Kurs dietetyki zaawansowany – webinarowy 40 godzin dydaktycznych, realizowany przez internet w dwa weekendy (dwie soboty i dwie niedziele), w godzinach 9:00 – 15:00. Szkolenie adresowane jest do absolwentów kursu podstawowego dietetyki, organizowanego przez Akademię Dietetyki lub też inną placówkę oświatową oraz absolwentów studiów podyplomowych z obszaru dietetyki lub studiów I-go stopnia z zakresu żywienia człowieka.
  • Kurs planowania żywienia zbiorowego – webinarowy – 40 godzin dydaktycznych, realizowany przez internet w dwa weekendy (dwie soboty i dwie niedziele), w godzinach 9:00 – 15:00. Szkolenie adresowane jest do absolwentów kursu zaawansowanego dietetyki, organizowanego przez Akademię Dietetyki oraz absolwentów studiów magisterskich z dietetyki.
    Po kursie można przystąpić do egzaminu praktycznego i teoretycznego – przeprowadzanego stacjonarnie w Łodzi – potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych, by wykonywać zadania specjalisty ds. dietetyki. Zdany egzamin skutkuje zatem otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalisty ds. dietetyki, zgodnie z § 22 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz dyplomu specjalisty ds. dietetyki.
  • Kursy dietetyki klinicznej – webinarowe – krótkie formy kursów o wąskiej, specjalistycznej tematyce. Realizowane przez internet w jedną sobotę lub w jeden weekend (sobota i niedziela), w godzinach 9:00 – 15:00. Szkolenia te skierowane są do wszystkich osób dorosłych, niezależnie od poziomu wykształcenia, zainteresowanych proponowaną tematyką. Planujemy następujące kursy: dieta roślinna, dietoterapia w chorobach jelit, psychodietetyka, żywienie osób starszych oraz żywienie w chorobach tarczycy i insulinooporności.  
  • Kursy dietetyki specjalistyczne – online – typowe szkolenia online, czyli otrzymują Państwo nieograniczony dostęp do platformy edukacyjnej przez okres 6 miesięcy. Kursy te skierowane są do wszystkich osób dorosłych, niezależnie od poziomu wykształcenia, zainteresowanych proponowaną tematyką. Już dziś prowadzimy następujące szkolenia: zasady żywienia dzieci, żywienie kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz żywienie w sporcie.

Skomponuj swoją własną ścieżkę kształcenia

Nowa oferta kształcenia
3 (59.29%) 56 votes