Niezbędnik kursanta


Zachęcamy wszystkich kursantów i kandydatów na kurs do zapoznania się z naszym niezbędnikiem kursanta. Pozwoli on w szybki i przystępny dla każdego sposób zapoznać się z zasadami działania naszej Akademii.

 • potas

Podstawowe zasady pracy Akademii Dietetyki

 • Akademia Dietetyki pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 (w każdym mieście).
 • Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie są aktualne – strona jest na bieżąco aktualizowana. 
 • Dopóki na stronie nie ma informacji „nabór zamknięty” przyjmujemy zapisy na szkolenia.
 • Szkolenia prowadzimy cyklicznie, starając się, aby przynajmniej jedno szkolenie było realizowane w danym miesiącu.
 • Koszt szkolenia jest całościowy i zawiera wszelkie materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz ubezpieczenie uczestnika kursu.
 • Decyzja o uruchomieniu szkolenia w danym terminie jest podejmowana najpóźniej w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcia kursu, najczęściej w środę do godziny 14-tej. O naszej decyzji są Państwo niezwłocznie informowani drogą mailową.
 • Nie sprzedajemy materiałów szkoleniowych i nie rozpowszechniamy ich przed szkoleniem. Nasze podręczniki są chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości materiałów bez zgody "Akademii Dietetyki" zabronione.
 • Prezentacje, wykorzystywane na zajęciach, także są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości prezentacji bez zgody "Akademii Dietetyki" zabronione.

Zapisy

 • Aby zapisać się na kurs, prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w zakładce „kontakt / zapisy”. Po wypełnieniu formularza otrzymują Państwo automatyczną odpowiedź „Dziękujemy za zapisanie się na szkolenie".
 • Następnie prosimy uiścić I wpłatę w wysokości 190,00 zł na konto: 
  Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego prowadząca "Akademię Dietetyki",
  90-243 Łódź, ul. Jaracza 82/20 
  MultiBank 31 1140 2017 0000 4902 1057 7114.
  Prosimy o dokładne opisanie przelewu - "Imię i nazwisko, dietetyka, miasto". O zaksięgowaniu się I wpłaty na naszym koncie, są Państwo informowani drogą mailową.
 • Reszta kwoty za szkolenie jest płatna przelewem na konto (to samo, co w przpadku I wpłaty) do dnia rozpoczęcia kursu. Prosimy o przyniesienie ze sobą na zajęcia potwierdzenia dokonania przelewu.
 • Prosimy pamiętać, że samo wypełnienie formularza nie wystarcza – wpisujemy na listę uczestników kursu tylko te osoby, które wpłacą I wpłatę.
 • Jeżeli po wypełnieniu i wysłaniu formularza, a przed opłaceniem I wpłaty zrezygnują Państwo z uczestnictwa w kursie prosimy o poinformowanie nas o tym jak najszybciej.
 • Osoby prowadzące szkolenia nie prowadzą zapisów na kursy i nie zajmują się organizacją zajęć dydaktycznych. Wszelkie prośby i zapytania prosimy kierować bezpośrednio do „Akademii Dietetyki”.

Rezygnacja z kursu

 • I wpłata jest do zwrotu, jeżeli poinformują nas Państwo o swojej nieobecności maksymalnie w poniedziałek przed rozpoczęciem szkolenia (niezależnie, czy kurs rusza w sobotę, czy w kolejny wtorek). Rezygnowanie z kursu dzień przed jest nie w porządku wobec pozostałych uczestników kursu.
 • Zmiana terminu na inny jest także rezygnacją z kursu i obowiązują ją takie same zasady, jak przy rezygnacji.
 • Aby otrzymać zwrot I wpłaty prosimy o podanie numeru konta a także danych właściciela rachunku. Zwroty są dokonywane niezwłocznie po wpłynięciu ww. informacji.

Zapisy na kurs zaawansowany lub kolejny

 • Osoby, które uczestniczą w szkoleniu podstawowym i chcą przystąpić do szkolenia zaawansowanego, są zobowiązane do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na kurs zaawansowany i wniesienia I wpłaty 190,00 zł na rzecz kursu zaawansowanego.
 • Osoby spoza naszych szkoleń, spełniające wymogi formalne dotyczące uczestnictwa w kursie zaawansowanym, są zobowiązane do zaliczenia testu wstępnego z zakresu zagadnień poruszanych na szkoleniu podstawowym. Niezaliczenie testu uniemożliwia uczestnictwo w kursie zaawansowanym (oczywiście, wpłacona I wpłata podlega zwrotowi).

Obecność na kursie

 • Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego / zaawansowanego / specjalistycznego można opuścić tylko jeden dzień kursu. Należy także zaliczyć test sprawdzający (kurs podstawowy / specjalistyczny) lub egzamin próbny (kurs zaawansowany). Nie ma możliwości indywidualnego zaliczania materiału ani odrabiania zajęć. 

Egzamin

 • Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu odbywa się najczęściej tydzień po zakończeniu szkolenia. O terminie egzaminu są Państwo informowani drogą mailową. Termin egzaminu jest wyznaczony odgórnie, nie ma możliwości negocjacji.
 • Do egzaminu słuchacz przystępuje w mieście, w którym ukończył szkolenie zaawansowane. Nie ma żadnej możliwości zdawania w innym miejscu.
 • Opłata za egzamin wynosi 150,00 zł. Opłata jest wnoszona przelewem, przed egzaminem, do dnia wyznaczonego przez „Akademię Dietetyki” (decyduje data zaksięgowania się opłaty na koncie Akademii) – nie ma możliwości płatności gotówką. Niedokonanie opłaty uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.  
 • Wpłata za egzamin przepada, jeśli słuchacz nie pojawi się na egzaminie i nie poinformuje o tym Akademii minimum 2 dni przed datą egzaminu.    
 • Słuchacz, który nie przystąpi do egzaminu wraz ze swoją grupą szkoleniową, ma możliwość dołączenia do innej grupy zdającej egzamin, w terminie wskazanym przez Akademię, jednakże wówczas opłata za egzamin wynosi 250,00 zł. Wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu to koszt 350,00 zł. 
 • Do egzaminu końcowego słuchacz może przystąpić do 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia wynikającego z jego harmonogramu zajęć. Po upływie pól roku przystąpienie do egzaminu jest możliwe jedynie po ponownym zaliczeniu szkolenia zaawansowanego. 
 • Prace egzaminacyjne są oceniane przez niezależną komisję, wyznaczoną przez dyrektora merytorycznego (w jej skład nigdy nie wchodzi osoba, która prowadziła szkolenie zaawansowane ze zdającą grupą). 
 • Czas oczekiwania na sprawdzenie prac egzaminayjnych to około 15 dni roboczych. Biuro informuje Państwa o otrzymanych ocenach drogą mailową. W wyjątkowych sytuacjach losowych Akademia zastrzega sobie prawdo do późniejszego poinformowania o wynikach. 
 • Dyplomy są wysyłane do Państwa listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej. W związku z tym, nie odpowiadamy za to, w jakim stanie otrzymają Państwo przesyłkę. 
 • W związku z licznymi zwrotami wysłanych zaświadczeń / dyplomów jako nieodebranych w terminie, koszt ponownego nadania wynosi 20,00 zł. 
 • Ocena otrzymana z egzaminu widnieje na dyplomie. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, nie ma możliwości poprawiania oceny.
 • W związku z tym, że egzaminy są sprawdzane zawsze przez co najmniej dwie osoby, Akademia nie dopuszcza możliwości ponownego sprawdzania prac egzaminacyjnych.  Otrzymana ocena jest ostateczna i nie ma możliwości jej negocjacji.
 • Nie udostępniamy prac egzaminacyjnych do wglądu.

Dyplom w języku angielskim

 • Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu także w języku angielskim (koszt 15,00 zł), prosimy poinformować nas o tym przed egzaminem, abyśmy mieli czas na jego wystawienie. Późniejsze deklaracje nie będą uwzględniane. Dyplom jest jedynym dokumentem anglojęzycznym, jaki wydajemy.

Komunikacja wzajemna

 • Akademia Dietetyki z potencjalnymi i obecnymi słuchaczami drogą mailową.
 • Faktury rozsyłane są również drogą mailową.
 • Prosimy kontrolować spam w swoich skrzynkach mailowych. Niektóre serwisy mają ustawienia, które automatycznie kierują nasze wiadomości do spamu. 
 • Gdyby mięli Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy dzwonić lub pisać. 
« Powrót do strony głównej

O nas

akredytacja-kuratorium-oswiaty.jpg

Akademia Dietetyki jest wyspecjalizowaną placówką oświatową, której organem założycielskim jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

więcej...

Nasi wykładowcy

image_1.jpg

Agnieszka Guligowska

dyrektor merytoryczny

image_3.jpg

Sylwia Szota

Gdańsk

image_5.jpg

Paweł Janus

Kraków

image_20.jpg

Olga Mrawiec

Warszawa


Dla uczestników szkoleń

akademia-dietetyki-regulamin.jpg

Regulamin

Regulamin placówki oświatowej "Akademia Dietetyki" - Centrum Kształcenia Ustawicznego...

więcej...

absolwent-dietetyki.jpg

Co potrafią nasi absolwenci?

Absolwenci Akademii Dietetyki są profesjonalnie przygotowani do pracy w obszarze dietetyki...

więcej...

egzamin-dietetyk.jpg

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca

czyli, co warto przeczytać, aby wiedziec więcej...

więcej...

kurs-dietetyki.jpg

Niezbędnik kursanta

czyli, co każdy uczestnik szkolenia wiedzieć powinien... 

więcej...


Wyróżnienia, podstawy prawne

kuratorium-oswiaty-w-lodzi.jpg

Akredytacja Kuratora Oświaty w Łodzi

Najwyższa jakość naszych szkoleń została potwierdzona przyznaniem akredytacji Kuratora Oświaty w Łodzi.

więcej...

Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu

Kurs zaawansowany dietetyki kończy się egzaminem umożliwiającym potwierdzenie przygotowania do zawodu dietetyk.

więcej...

Zaświadczenia

Akademia Dietetyki jako placówka oświatowa, ma prawo wydawania zaświadczeń o ukończeniu danego szkolenia na drukach MEN.

więcej...

Opinie o Akademii Dietetyki 

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Lublinie - opinie

"Program szkolenia był zgodny z moimi oczekiwaniami. Materiał przekazywany w sposób jasny i klarowny. Kurs podstawowy zachęcił do poszerzania swojej wiedzy na kursie zaawansowanym."

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Gdańsku - opinie

"Organizowany przez Akademię Dietetyki kurs oceniam jak najbardziej pozytywnie. Jego forma w zadawalającym stopniu spełniła moje oczekiwania, ponieważ poza uzyskaniem wiedzy teoretycznej, nauczyłam się wielu praktycznych rzeczy."

opinia.jpg

Kurs dietetyki we Wrocławiu - opinie

"Wiedza oraz sposób przekazywania informacji był na najwyższym poziomie. Bardzo miła i sympatyczna atmosfera[...]"

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Warszawie - opinie

Na szkolenie szłam "z przymusu zawodowego" a już po pierwszym spotkaniu wiedziałam, że to była bardzo dobra decyzja. Uważam, że każdy kto chce świadomie  żyć powinien takie szkolenie przejść.

więcej...

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Katowicach - opinie

Jako uczestnicy kursu podstawowego oraz zaawansowanego z zakresu dietetyki realizowanego w Państwa Akademii, chcielibyśmy wyrazić swoją opinię na temat prowadzącej zajęcia...

więcej... 

opinia.jpg

Kursy z dietetyki dla seniorów w Łodzi - opinie

Opinie osób po 60 roku życia na temat kursów dla seniorów w Łodzi realizowanych w ramach projektu "Zdrowa dojrzałość: wolontariat kompetencji z zakresu dietetyki" prowadzonego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)

więcej...