Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Niezbędnik kursanta Akademii Dietetyki

Zachęcamy wszystkich kursantów i kandydatów na kurs do zapoznania się z naszym niezbędnikiem kursanta. Pozwoli on w szybki i przystępny dla każdego sposób zapoznać się z zasadami działania naszej Akademii.

Podstawowe zasady pracy Akademii Dietetyki

 • „Akademia Dietetyki” pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 (w każdym mieście).
 • Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie są aktualne – strona jest na bieżąco aktualizowana.
 • Dopóki na stronie nie ma informacji „nabór zamknięty” przyjmujemy zapisy na szkolenia.
 • Szkolenia prowadzimy cyklicznie, starając się, aby przynajmniej jedno szkolenie było realizowane w danym miesiącu.
 • Koszt szkolenia jest całościowy i zawiera wszelkie materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz ubezpieczenie uczestnika kursu.
 • Decyzja o uruchomieniu szkolenia w danym terminie jest podejmowana najpóźniej w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcia kursu, najczęściej we wtorek do godziny 14-tej. O naszej decyzji są Państwo niezwłocznie informowani drogą mailową.
 • Nie sprzedajemy materiałów szkoleniowych i nie rozpowszechniamy ich przed szkoleniem. Nasze podręczniki są chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości materiałów bez zgody „Akademii Dietetyki” zabronione.
 • Prezentacje, wykorzystywane na zajęciach, także są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości prezentacji bez zgody „Akademii Dietetyki” zabronione.

Zapisy na kursy dietetyki i webinary specjalistyczne

 • Aby zapisać się na kurs, prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w zakładce „kontakt / zapisy”. Po wypełnieniu formularza otrzymują Państwo automatyczną odpowiedź „Dziękujemy za zapisanie się na szkolenie”.
 • Następnie prosimy uiścić I wpłatę w wysokości 190,00 zł na konto:
  Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego prowadząca „Akademię Dietetyki”,
  90-243 Łódź, ul. Jaracza 82/20
  31 1140 2017 0000 4902 1057 7114.
  Prosimy o dokładne opisanie przelewu – „Imię i nazwisko, dietetyka, miasto”. O zaksięgowaniu się I wpłaty na naszym koncie, są Państwo informowani drogą mailową.
 • Na I wpłatę – 190 zł – czekamy 3 dni od momentu wypełnienia przez Państwa formularza zgłoszeniowego. Brak wpłaty w tym czasie skutkuje usunięciem Państwa zgłoszenia.
 • Reszta kwoty za szkolenie jest płatna przelewem na konto (to samo, co w przypadku I wpłaty) do środy przed rozpoczęciem kursu.
 • Jeżeli po wypełnieniu i wysłaniu formularza, a przed opłaceniem I wpłaty zrezygnują Państwo z uczestnictwa w kursie prosimy o poinformowanie nas o tym jak najszybciej.
 • Osoby prowadzące szkolenia nie prowadzą zapisów na kursy i nie zajmują się organizacją zajęć dydaktycznych. Wszelkie prośby i zapytania prosimy kierować bezpośrednio do „Akademii Dietetyki”.

Rezygnacja z kursu

 • I wpłata jest do zwrotu, jeżeli poinformują nas Państwo o swojej nieobecności maksymalnie w poniedziałek przed rozpoczęciem szkolenia (niezależnie, czy kurs rusza w sobotę, czy w kolejny wtorek). Rezygnowanie z kursu dzień przed jest nie w porządku wobec pozostałych uczestników kursu.
 • Zmiana terminu na inny jest także rezygnacją z kursu i obowiązują ją takie same zasady, jak przy rezygnacji.
 • Aby otrzymać zwrot I wpłaty prosimy o podanie numeru konta a także danych właściciela rachunku. Zwroty są dokonywane niezwłocznie po wpłynięciu ww. informacji.

Obecność na kursie

 • Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego / zaawansowanego można opuścić tylko jeden dzień kursu. Należy także zaliczyć test sprawdzający (kurs podstawowy) lub egzamin próbny (kurs zaawansowany). Nie ma możliwości indywidualnego zaliczania materiału ani odrabiania zajęć.

Egzamin

 • Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu dietetyk, odbywa się po kursie zaawansowanym. O dokładnym terminie egzaminu Akademia informuje drogą mailową (termin egzaminu jest wyznaczany odgórnie, nie ma możliwości negocjacji w tym zakresie). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie szkolenia i otrzymanie zaświadczenia (obecność + zaliczenie egzaminu próbnego).
 • Egzamin odbywa się dla grupy min. 5 osób. W przypadku mniejszej ilości chętnych, termin egzaminu zostaje przełożony. „Akademia Dietetyki” nie ustala indywidualnych terminów egzaminów.
 • Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje test pisemny, sprawdzający poziom opanowania wiedzy z zakresu zagadnień poruszanych na szkoleniu podstawowym i zaawansowanym.
 • Część praktyczna obejmuje samodzielne obliczenie kaloryczności, zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów oraz opracowanie zaleceń żywieniowych, które powinny być uwzględnione przy układaniu diety dla konkretnej osoby.
 • Do egzaminu słuchacz przystępuje w mieście, w którym ukończył szkolenie zaawansowane. W przypadku szkoleń zdalnych (webinarów) egzamin odbywa się jedynie w siedzibie Akademii w Łodzi.
 • Opłata za egzamin wynosi 200,00 zł. Opłata jest wnoszona przelewem, przed egzaminem, do dnia wyznaczonego przez „Akademię Dietetyki” (decyduje data zaksięgowania się pieniędzy na koncie Akademii) – nie ma możliwości płatności gotówką. Niedokonanie opłaty uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.
 • Wpłata za egzamin przepada, jeśli słuchacz nie pojawi się na egzaminie i nie poinformuje (mailowo) o tym Akademii maksymalnie w poniedziałek przed sobotnią datą egzaminu. W ramach opłaty możliwa jest jednorazowa zmiana terminu egzaminu. W przypadku kolejnej zmiany, należy dopłacić 100 zł.
 • Do egzaminu końcowego słuchacz może przystąpić do 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia wynikającego z jego harmonogramu zajęć. Po upływie pól roku przystąpienie do egzaminu jest możliwe jedynie po ponownym zaliczeniu szkolenia zaawansowanego.
 • Prace egzaminacyjne są oceniane przez niezależną komisję wyznaczaną przez dyrektora merytorycznego (w jej skład nigdy nie wchodzi osoba, która prowadziła szkolenie zaawansowane ze zdającą grupą).
 • Czas oczekiwania na sprawdzenie prac egzaminacyjnych to około 15 dni roboczych. Biuro informuje o otrzymanych ocenach drogą mailową. W wyjątkowych sytuacjach losowych (choroba egzaminatora, awaria w firmie kurierskiej itp.) Akademia zastrzega sobie prawo do późniejszego poinformowania o wynikach.
 • Osoby, które zdały egzamin, otrzymują dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu dietetyk. Ocena otrzymana z egzaminu widnieje na dyplomie. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, nie ma możliwości poprawiania oceny.
 • W związku z tym, że egzaminy są sprawdzane zawsze przez co najmniej dwie osoby, Akademia nie dopuszcza możliwości ponownego sprawdzania prac egzaminacyjnych. Otrzymana ocena jest oceną ostateczną i nie ma żadnej możliwości jej negocjacji.
 • „Akademia Dietetyki” nie udostępnia prac egzaminacyjnych do wglądu. Jeśli chcą Państwo zapoznać się ze swoją pracą, jest to jedynie możliwe w biurze Akademii w Łodzi. Prosimy o wcześniejszy kontakt.
 • Na prośbę kursanta „Akademia Dietetyki” może wydać dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu także w języku angielskim. Jest on wydawany jako dodatkowy i płatny (15,00 zł).
 • Dyplomy potwierdzające przygotowanie do zawodu dietetyk są rozsyłane indywidualnie do słuchaczy, listem poleconym. „Akademia Dietetyki” nie odpowiada za stan przesyłki.
 • W związku z licznymi zwrotami wysłanych zaświadczeń / dyplomów jako nieodebranych w terminie, koszt ponownego nadania wynosi 40,00 zł.

Dyplom w języku angielskim

 • Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu także w języku angielskim (koszt 15,00 zł), prosimy poinformować nas o tym przed egzaminem, abyśmy mieli czas na jego wystawienie. Późniejsze deklaracje nie będą uwzględniane. Dyplom jest jedynym dokumentem anglojęzycznym, jaki wydajemy.

Komunikacja wzajemna

 • „Akademia Dietetyki” kontaktuje się z potencjalnymi i obecnymi słuchaczami drogą mailową.
 • Faktury rozsyłane są również drogą mailową.
 • Prosimy kontrolować spam w swoich skrzynkach mailowych. Niektóre serwisy mają ustawienia, które automatycznie kierują nasze wiadomości do spamu.
 • Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy dzwonić lub pisać.
Niezbędnik kursanta Akademii Dietetyki
4.3 (85.71%) 14 votes