Materiały szkoleniowe

Kurs podstawowy dietetyki – materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik kursu podstawowego dietetyki otrzymuje autorski podręcznik, opracowany przez dydaktyków Akademii Dietetyki, zawierający:

  • podstawowe informacje teoretyczne,
  • schematy i wykresy ułatwiające zrozumienie tematu,
  • wybrane tabele składu i wartości odżywczej produktów spożywczych,
  • wybrane normy żywienia człowieka.

Kurs zaawansowany dietetyki – materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik kursu zaawansowanego dietetyki otrzymuje autorski podręcznik, opracowany przez dydaktyków Akademii Dietetyki, zawierający:

  • podstawowe informacje teoretyczne dotyczące anatomii, zaleceń dietetycznych, analizy stanu odżywienia, elementów psychodietetyki i komunikacji,
  • schematy i wykresy ułatwiające zrozumienie tematu,
  • siatki centylowe masy ciała, wykazy produktów zalecanych i przeciwwskazanych w określonych jednostkach chorobowych, tabele wymienników węglanowych i białkowych, miary i wagi wybranych produktów, wartości MET dla różnych rodzajów ćwiczeń, klasyfikacje do określonych form wysiłku fizycznego na podstawie BMI,
  • wzory i algorytmy stosowane w analizie przemian metabolicznych.

A także dostęp do platformy DietetykPro w wersji EDU na okres 3 tygodni.

Webinary specjalistyczne – materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik webinaru specjalistycznego otrzymuje autorskie materiały szkoleniowe, opracowane przez dydaktyków Akademii Dietetyki.

Materiały szkoleniowe
3.5 (70.77%) 39 votes