Kursy dietetyki – oferta

KURS DIETETYKI PODSTAWOWY

Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, legitymujących się wykształceniem średnim wraz z maturą, które są zainteresowane zdrowym odżywianiem lub chcą związać swoją przyszłość zawodową z dietetyką. Przed szkoleniem niezbędne jest przesłanie skanu świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jak wygląda sylwetka absolwenta kursu?

Cały kurs trwa 60 godzin dydaktycznych, które realizowane są w trakcie 6 dni zajęć.
W czasie kursu uczestnik zapozna się z istotą stosowania odpowiedniej diety i trybu życia oraz wpływem niewłaściwego odżywiania się na organizm oraz rozwój chorób cywilizacyjnych. Absolwent będzie znał i rozumiał podstawy funkcjonowania organizmu, będzie potrafił wymienić oraz pozna rolę składników odżywczych, hormonów i suplementów diety. Dodatkowo zapozna się z zasadami układania jadłospisu.
Każdy uczestnik otrzymuje podręcznik (194 strony), który ułatwi naukę oraz będzie stanowił źródło do przypominania przyswojonej wcześniej wiedzy.

Koszt kursu: 890 zł

Kursy dietetyki prowadzone są w trybie stacjonarnym lub w trybie webinarowym – wykłady na żywo przez Internet.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego: +42 637-23-73.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo w zakładce KURS DIETETYKI PODSTAWOWY

Sprawdź aktualne terminy kursów

KURS DIETETYKI ZAAWANSOWANY

Do kogo skierowany jest kurs?

Aby zostać uczestnikiem szkolenia zaawansowanego i móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego przygotowanie do zawodu, należy mieć ukończony kurs dietetyki w zakresie podstawowym, organizowany przez Akademię Dietetyki lub też inną placówkę szkoleniową (min. 50 godzin dydaktycznych; zaświadczenie MEN).

Do udziału w kursie zaawansowanym upoważniają ukończonestudia pierwszego stopnia z zakresu technologiiżywności i żywienia człowieka lub też studia podyplomowe z obszaru dietetyki. Osobyspoza naszych szkoleń są zobowiązane do zaliczenia testu wstępnego z zakresuzagadnień poruszanych na szkoleniu podstawowym.

Jak wygląda sylwetka absolwenta kursu?

Cały kurs trwa 60 godzin dydaktycznych, które są realizowane w trakcie 6 dni zajęć. Po ukończeniu kursu uczestnik jest zapoznany z zasadami modyfikacji oraz tworzenia diety w zależności od stanu zdrowia pacjenta, dodatkowo potrafi ocenić parametry ciała takie jak WHR, BMI oraz obliczyć PPM i CPM, aby odpowiednio zbilansować dietę. Co ważne, uczestnik uczy się jak dobierać indywidualny program treningowy w zależności od stanu zdrowia i wieku oraz poznaje podstawy psychodietetyki.
Każdy uczestnik otrzymuje podręcznik (240 stron) oraz program komputerowy do komponowania, rejestracji i kontroli posiłków oraz aktywności fizycznej klienta.

Koszt kursu: 890 zł

Kursy dietetyki prowadzone są w trybie stacjonarnym lub w trybie webinarowym – wykłady na żywo przez Internet.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego: +42 637-23-73.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo w zakładce KURS DIETETYKI ZAAWANSOWANY

KURSY DIETETYKI – WEBINARY  SPECJALISTYCZNE

I. Webinar – żywienie osób starszych

II. Webinar – żywienie w chorobach tarczycy i insulinooporności

Do kogo skierowane są nasze webinary specjalistyczne oraz co zostało zawarte w programie?

Do udziału w webinarach zapraszamy:
– wszystkich pasjonatów zdrowego odżywiania,
– osoby szukające sprawdzonej i rzetelnej wiedzy dot. żywienia w różnych jednostkach chorobowych lub dla różnych grup osób,
– dietetyków, lekarzy, opiekunów osób starszych pracujących w zawodzie pragnących podnieść swoje kwalifikacje.

Program szkolenia obejmuje:

Webinar
żywienie osób starszych
Webinar
żywienie w chorobach
tarczycy i insulinooporności
Zmiany w organizmie związane
z procesem starzenia się
Tarczyca–rola
i niezbędne badania
Problemy żywieniowe wieku starszego
– rozpoznanie, przyczyny, zapobieganie
Żywienie w nadczynności
tarczycy.
Żywienie w niedoczynności tarczycy 
Niedożywienie – charakterystyka
problemu i zasady odżywiania
Żywienie w Hashimoto
Piramida żywienia dla seniorów
– interpretacja, zastosowanie
Opis produktów wolotwórczych
Założenia diety ZONE
Ogólne zalecenia i normy żywienia
w diecie osób starszych
Insulinooporność
– przyczyny i czynniki ryzyka

Praktyczne wskazówki dotyczące
komponowanie jadłospisu w chorobach
neurodegeneracyjnych
oraz otyłości sarkopenicznej
Diagnostyka insulinooporności
Interakcja żywności, leków
i suplementów
Konsekwencje zdrowotne
rozwoju insulinooporności
Polipragmazja / wielolekowość
– konsekwencje żywieniowe
Żywienie w insulinooporności
Koszt szkolenia: 190 zł. Koszt szkolenia: 340 zł.

Webinary odbywają się na platformie Clickmeeting.com/pl. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja na spotkanie.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego: +42 239-09-99

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo w zakładce WEBINARY SPECJALISTYCZNE

KURSY DIETETYKI SPECJALISTYCZNE ONLINE

Kurs dietetyki – Żywienie w sporcie

Dla kogo skierowany jest nasz kurs oraz co zostałozawarte w programie?

Kurs online „Żywienie w sporcie” jest przeznaczony dla każdego pragnącego zgłębić swoją wiedzę o żywieniu w sporcie i aktywności fizycznej. Przekazywane treści oparte są na najnowszej wiedzy naukowej i obejmują aktualne trendy żywieniowe sportowców. Program kursu został przygotowany w taki sposób, aby uczestnik mógł po kolei zapoznać się z tematyką istotną w późniejszej części kursu – od fizjologii wysiłku fizycznego po tworzenie programów żywieniowych dla konkretnego sportowca.

Koszt kursu: 290 zł. Po utworzeniu konta i opłaceniu kursu, uczestnik otrzymuje dostęp do niego przez 180 dni.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego: +42 239-09-99

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo w na naszej platformie kursdietetyki.pl

Zapisz się na kursu specjalistyczny - Żywienie w sporcie

Kurs dietetyki – Żywienie kobiet w ciąży i karmiących piersią

Dla kogo skierowany jest nasz kurs oraz co zostałozawarte w programie?

Kurs przeznaczony jest dla specjalistów oraz  każdego kto chce pozyskać rzetelną wiedzę natemat żywienia kobiet zarówno w okresie jak i po ciąży. Kurs – Żywienie kobiet w ciąży i karmiących piersią tospecjalistyczne szkolenie online dostarczające aktualnej wiedzy z dziedzinyżywienia zarówno kobiet w okresie ciąży jak i żywienia kobiet karmiących. Podczas kursu słuchacz poznaje kolejno wszystkie etapyrozwoju ciąży. Odkrywa jakie zmiany fizjologicznenastępują w organizmie podczas każdego trymestru, jakie objawy i dolegliwościmogą pojawić się w kolejnych miesiącach ciąży, jak najlepiej sobie z nimiradzić.

Koszt kursu: 290 zł. Po utworzeniu konta i opłaceniu kursu, uczestnik otrzymuje dostęp do niego przez 180 dni.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego: +42 239-09-99

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo w na naszej platformie kursdietetyki.pl

Kurs dietetyki – Zasady żywienia dzieci

Dla kogo skierowany jest nasz kurs oraz co zostałozawarte w programie?

Kurs „zasady żywienia dzieci”prowadzony online jest skierowany do specjalistów oraz każdego chętnegopragnącego zgłębić wiedzę na temat żywienia dzieci. Jest toszkolenie obejmujące problematykę żywienia dziecka od wieku niemowlęcego dowieku szkolnego (do 16 roku życia). Programkursu został stworzony na bazie aktualnych standardów żywienia, norm i zaleceńprzygotowanych przez polskie i międzynarodowe organizację i instytucjedziałające w zakresie żywienia dzieci i dietetyki pediatrycznej.

Koszt kursu: 290 zł. Po utworzeniu konta i opłaceniu kursu, uczestnik otrzymuje dostęp do niego przez 180 dni.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego: +42 239-09-99

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo w na naszej platformie kursdietetyki.pl

Kursy dietetyki – oferta
3 (60%) 2 votes