Kurs planowania żywienia zbiorowego

Wymagania wstępne dla uczestników kursu planowania żywienia zbiorowego  

Aby zostać uczestnikiem kursu planowania żywienia zbiorowego i móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych, by wykonywać zadania specjalisty ds. dietetyki, należy mieć ukończony kurs dietetyki o zakresie zaawansowanym, organizowany przez Akademię Dietetyki, lub być absolwentem studiów magisterskich z dietetyki. 

Organizacja kursu planowania żywienia zbiorowego  

Zajęcia na kursie planowania żywienia zbiorowego prowadzimy webinarowo, w formie weekendowej (dwie kolejne soboty i niedziele; 9:00 – 15:00).  

Kursy webinarowe – podstawowe informacje 

Program kursu planowania żywienia zbiorowego   

Cały kurs trwa 40 godzin dydaktycznych i obejmuje następujące zagadnienia:

Ilość godzin

Tematy zajęć edukacyjnych

Treści szkolenia w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych

20

Planowanie żywienia dla różnych grup ludności

 • główne zasady planowania jadłospisów dla różnych grup ludności
 • dzienne zapotrzebowanie energetyczne różnych grup ludności
 • ustalenie założeń diety oraz rozkład wartości kalorycznej i odżywczej na poszczególne posiłki
 • dobór produktów spożywczych i obróbki termicznej
 • etykiety surowców i składników
 • układanie i obliczanie jadłospisów
 • sporządzanie receptury potraw z uwzględnieniem potrzeb konkretnej grupy ludności – spis produktów, gramatur, ubytki, straty, zasady racjonalnego przygotowania
 • sporządzanie raportów żywieniowych z wyliczeniem wartości kalorycznej posiłku i stawki żywieniowej na jedną osobę
 • oznakowanie alergenów w jadłospisach
 • jakościowe i ilościowe metody oceny jadłospisów
 • opracowanie karty menu
 • prowadzenie dokumentacji żywieniowej w placówkach żywienia zbiorowego 
10

Zarządzanie bezpieczeństwem posiłków w żywieniu zbiorowym

 • systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia
 • zagrożenia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia podczas przygotowywania potraw
 • krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji i świadczeniu usług w zakładzie żywienia zbiorowego
 • kontrola i nadzór stanu higienicznego miejsca przygotowywania potraw zgodnie ze standardami
 • zasady przechowywania żywności
 • parametry przechowalnicze dla poszczególnych grup produktów żywnościowych
 • zapobieganie stratom
 • HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego
 • higiena i bezpieczeństwo posiłków (GHP / GMP)
 • przepisy sanitarno-epidemiologiczne w zakresie prowadzenia dokumentacji GHP, GMP, HACCP
5

Kalkulacja cenowa jadłospisów zbiorowych    

 • podstawowe pojęcia stosowane w kalkulacji kosztów przygotowania potraw 
 • czynniki wpływające na cenę potraw i napojów 
 • zasady kalkulacji cen 
 • kalkulacja ceny posiłku zgodnie z obowiązującą dzienną racją pokarmową dla określonej grupy konsumentów
 • kalkulacja cen potraw do karty menu
5

Wykorzystywanie technik komputerowych 

 • praca z programem komputerowym do tworzenia i oceny jadłospisów zbiorowych
 • praca z programem komputerowym do sporządzania kalkulacji cenowej jadłospisów

Przykładowy rozkład dnia na szkoleniu*

9:00 – 10:30 – zajęcia
10:30 – 10:40 – przerwa
10:40 – 12:10 – zajęcia
12:10 – 12:30 – przerwa
12:30 – 14:00 – zajęcia

14:00 – 15:00 – dyskusja

* każda grupa szkoleniowa może ustalić z prowadzącym własny rozkład przerw, dostosowany do ich potrzeb

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik kursu planowania żywienia zbiorowego otrzymuje:

 1. Autorski podręcznik, opracowany przez dydaktyków Akademii Dietetyki. Jest on wysyłany (w wersji PDF) do każdego uczestnika szkolenia indywidualnie – na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, w tygodniu po pierwszym weekendzie zajęć. 
 2. Dostęp do platformy DietetykPro w wersji EDU na okres 3 tygodni. 

Warunki ukończenia kursu planowania żywienia zbiorowego  

Każdy uczestnik kursu planowania żywienia zbiorowego otrzymuje certyfikat, który poświadcza ukończenie szkolenia – wymagana jest 100 % obecność oraz samodzielna praca na zajęciach. Dokument ten jest wysyłany na adres mailowy, podany w formularzu zgłoszeniowym, w tygodniu po zakończeniu zajęć. Należy go pobrać i samodzielnie wydrukować.

Absolwenci szkolenia mogą przystąpić również do egzaminu wewnętrznego, potwierdzającego posiadanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do pracy w zawodzie specjalista ds. dietetyki.

Egzamin ten – pisemny z wiedzy teoretycznej i praktycznej – odbywa się jedynie w siedzibie Akademii w Łodzi. 

Zdany egzamin skutkuje zatem otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalisty ds. dietetyki (wymiar kształcenia 120 h = kurs podstawowy + kurs zaawansowany + kurs planowania żywienia zbiorowego), zgodnie z § 22 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz dyplomu specjalisty ds. dietetyki.  

Kolejny etap – egzamin – DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kurs planowania żywienia zbiorowego
3.6 (71.76%) 182 votes