Kurs planowania żywienia zbiorowego

RUSZAMY OD LIPCA 2023 ROKU!! ZAPISY JUŻ WKRÓTCE 🙂

Wymagania wstępne dla uczestników kursu planowania żywienia zbiorowego  

Aby zostać uczestnikiem kursu planowania żywienia zbiorowego i móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych, aby wykonywać zadania intendenta / specjalisty do spraw żywienia zbiorowego, należy mieć ukończony kurs dietetyki o zakresie podstawowym, organizowanym przez Akademię Dietetyki lub inną placówkę oświatową.

Organizacja kursu planowania żywienia zbiorowego  

Zajęcia na kursie planowania żywienia zbiorowego prowadzimy webinarowo, w formie weekendowej (dwie kolejne soboty i niedziele; 9:00 – 16:00).  

Kursy webinarowe – podstawowe informacje 

Program kursu planowania żywienia zbiorowego   

Cały kurs trwa 40 godzin dydaktycznych i obejmuje następujące zagadnienia:

Ilość godzin

Tematy zajęć edukacyjnych

Treści szkolenia w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych

20

Planowanie żywienia dla różnych grup ludności

 • główne zasady planowania jadłospisów dla różnych grup ludności
 • dzienne zapotrzebowanie energetyczne różnych grup ludności
 • ustalenie założeń diety oraz rozkład wartości kalorycznej i odżywczej na poszczególne posiłki
 • dobór produktów spożywczych i obróbki termicznej
 • etykiety surowców i składników
 • zmiany, jakim podlegają wybrane składniki pokarmowe w wyniku procesów technologicznych
 • układanie i obliczanie jadłospisów
 • sporządzanie receptury potraw z uwzględnieniem potrzeb konkretnej grupy ludności – spis produktów, gramatur, ubytki, straty, zasady racjonalnego przygotowania
 • sporządzanie raportów żywieniowych z wyliczeniem wartości kalorycznej posiłku i stawki żywieniowej na jedną osobę
 • oznakowanie alergenów w jadłospisach
 • jakościowe i ilościowe metody oceny jadłospisów
 • opracowanie karty menu
10

Zarządzanie bezpieczeństwem posiłków w żywieniu zbiorowym

 • systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia
 • zagrożenia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia podczas przygotowywania potraw
 • krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji i świadczeniu usług w zakładzie żywienia zbiorowego
 • kontrola i nadzór stanu higienicznego miejsca przygotowywania potraw zgodnie ze standardami
 • zasady przechowywania żywności
 • parametry przechowalnicze dla poszczególnych grup produktów żywnościowych
 • zapobieganie stratom
 • HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego
 • higiena i bezpieczeństwo posiłków (GHP / GMP)
 • przepisy sanitarno-epidemiologiczne w zakresie prowadzenia dokumentacji GHP, GMP, HACCP
10

Wykorzystywanie technik komputerowych do tworzenia i oceny jadłospisów

 • praca z programem komputerowym 

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik kursu planowania żywienia zbiorowego otrzymuje autorski podręcznik, opracowany przez dydaktyków Akademii Dietetyki, zawierający:

 • podstawowe informacje dotyczące planowanie żywienia dla różnych grup ludności,
 • zasady układania i obliczania jadłospisów, 
 • schematy i wykresy ułatwiające zrozumienie tematu,
 • omówienie podstawowych procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia.

Podręcznik jest wysyłany do każdego uczestnika szkolenia indywidualnie – na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, w tygodniu po pierwszym weekendzie zajęć. Podręcznik jest w wersji PDF. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje również dostęp do platformy DietetykPro w wersji EDU na okres 3 tygodni. 

Warunki ukończenia kursu planowania żywienia zbiorowego  

Każdy uczestnik kursu planowania żywienia zbiorowego otrzymuje certyfikat, który poświadcza ukończenie szkolenia – wymagana jest 100 % obecność oraz samodzielna praca na zajęciach. Dokument ten jest wysyłany na adres mailowy, podany w formularzu zgłoszeniowym, w tygodniu po zakończeniu zajęć. Należy go pobrać i samodzielnie wydrukować.

Absolwenci szkolenia mogą przystąpić również do egzaminu wewnętrznego, potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych, aby wykonywać zadania intendenta / specjalisty do spraw żywienia zbiorowego.

Egzamin ten – pisemny z wiedzy teoretycznej i praktycznej – odbywa się jedynie w siedzibie Akademii w Łodzi. 

Zdany egzamin skutkuje zatem otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz dyplomu specjalisty do spraw żywienia zbiorowego

 

 

Kurs planowania żywienia zbiorowego
3.8 (75.1%) 155 votes