Kurs dietetyki planowanie

27.04- 12.05.2024 _WEBINAR690 zł

Kurs planowania żywienia zbiorowego – webinar

Kontakt telefoniczny: 42 637 23 73

Kontakt mailowy: biuro@akademiadietetyki.pl

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Kurs planowania żywienia zbiorowego – wymagania

Aby zostać uczestnikiem kursu planowania żywienia zbiorowego i móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych, aby wykonywać zadania intendenta / specjalisty do spraw żywienia zbiorowego, należy mieć ukończony kurs dietetyki o zakresie podstawowym, organizowanym przez Akademię Dietetyki lub inną placówkę oświatową.

Kurs planowania żywienia zbiorowego – program

Kurs planowania żywienia zbiorowego to 40 godzin dydaktycznych (lekcyjnych), w ramach których realizujemy następujące zagadnienia:

  • Planowanie żywienia zbiorowego dla różnych grup ludności
  • Zarządzanie bezpieczeństwem posiłków w żywieniu zbiorowym
  • Wykorzystanie technik komputerowych do tworzenia i oceny jadłospisów

Kurs planowania żywienia zbiorowego – szczegółowy program szkolenia -> ZOBACZ

Ukończenie kursu planowania żywienia zbiorowego

Każdy uczestnik kursu planowania żywienia zbiorowego otrzymuje certyfikat, który poświadcza ukończenie szkolenia – wymagana jest 100 % obecność oraz samodzielna praca na zajęciach. Dokument ten jest wysyłany na adres mailowy, podany w formularzu zgłoszeniowym, w tygodniu po zakończeniu zajęć. Należy go pobrać i samodzielnie wydrukować.

Absolwenci szkolenia mogą przystąpić również do egzaminu wewnętrznego, potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych, aby wykonywać zadania intendenta / specjalisty do spraw żywienia zbiorowego.

Egzamin ten – pisemny z wiedzy teoretycznej i praktycznej – odbywa się jedynie w siedzibie Akademii w Łodzi.

Zdany egzamin skutkuje zatem otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz dyplomu specjalisty do spraw żywienia zbiorowego.

Kurs planowania żywienia zbiorowego – webinar 27.04. – 12.05.2024
2.9 (57.04%) 81 votes

Zobacz terminy wszystkich kursów