Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Kurs dietetyki zdalny: pytania i odpowiedziPowrót do spisu aktualności

Jak wygląda kurs dietetyki zdalny?

Zajęcia kursu dietetyki w formie zdalnej przeprowadzane są jako webinary (webinarium-Słownik Języka Polskiego). Oznacza to, że odbywają się na żywo, wykładowca na żywo przedstawia materiał kursu w formie wykładu, prezentacji, omówienia przykładów, ćwiczeń itp. Uczestnicy mogą zadawać pytania wykładowcy na czacie lub przez mikrofon, jeśli wykładowca włączy tryb zadawania pytań.
Więcej o kursach dietetyki w formie zdalnej przeczytasz w artykule Jak skorzystać ze zdalnego kursu dietetyki

Nowe materiały szkoleniowe dla uczestników kursów dietetyki

Jak przebiega test na zakończenie kursu dietetyki?

Test na zakończenie kursu odbywa się online i jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Odpowiadają Państwo na pytania zaznaczając właściwą odpowiedź. Test odbywa się w kolejną sobotę po 3, ostatnim weekendzie zajęć. Informację o wynikach testu otrzymają Państwo w poniedziałek.
Dla kursu podstawowego, test obejmuje 20 pytań. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 16 pytań.
Dla kursu zaawansowanego, test obejmuje 30 pytań. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 24 pytania.

W jakie dni odbywają się zajęcia kursu zdalnego dietetyki ?

Podobnie, jak w przypadku kursów stacjonarnych, zajęcia odbywają się w 3 kolejne soboty i niedziele.
Zajęcia odbywają się w godzinach od 9.00 do 15.00.
Test na zakończenie kursu odbywa się w kolejną sobotę po 3 weekendzie zajęć.

Do kiedy należy opłacić kurs?

Pierwszą wpłatę w kwocie 190,00 zł. wpłacają Państwo po przesłaniu zgłoszenia na kurs.
Drugą wpłatę należy dokonać najpóźniej do czwartku przed kursem.

Ile kosztuje kurs dietetyki?

Cena kursu zawsze jest podana przy jego terminie – zakładka: Terminy wszystkich kursów.
– Kurs podstawowy dietetyki kosztuje -890,00 zł.
– Kurs zaawansowany dietetyki kosztuje również 890,00 zł.
– Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu – pierwszy termin kosztuje – 150,00 zł.

Czy jest możliwość rozłożenia wpłaty na raty?

Opłata za kurs dzielona jest tylko na 2 wpłaty – zaliczkę w kwocie 190,00 zł, wypłacaną w momencie przesłania do nas formularza zgłoszeniowego oraz drugą wpłatę, wpłacaną do czwartku przed dniem rozpoczęcia zajęć. Nie mamy możliwości podzielenia odpłatności na większą ilość wpłat.

Czy przewidują Państwo rabaty, skoro jest to kurs online?

Kurs dietetyki zdalny jest prowadzony online w formie webinarów na żywo. Oznacza to, że zajęcia prowadzone są na żywo przez wykładowcę, który za każdą godzinę zajęć otrzymuje wynagrodzenie. Zajęcia nie są nagrywane, w związku z tym nie jest to kurs, który raz przygotowany można wykorzystać wielokrotnie. Ponadto oprócz wykładów na żywo mają Państwo możliwość zadawania pytań bezpośrednio w trakcie zajęć oraz kontakt e-mailowy z wykładowcą.
W związku z tym nie przewidujemy rabatów.

Co decyduje o otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu?

O ukończeniu kursu decyduje:
– zaliczenie testu na zakończenie kursu,
– aktywność w trakcie zajęć,
– zaliczenie wszystkich ćwiczeń zadanych przez prowadzącego,
– 80% obecność na zajęciach (czyli można opuścić tylko jeden dzień zajęć).
Obecność sprawdzamy na podstawie czasu trwania logowania do pokoju webinarowego (czasu zalogowania na zajęciach).

Jakie zaświadczenia otrzymam i kiedy?

Po zaliczeniu testu na zakończenie kursu i 80% obecności na webinarach otrzymają Państwo zaświadczenie na drukach MEN i zaświadczenie Akademii Dietetyki, takie samo, jakie otrzymaliby Państwo w przypadku kursów stacjonarnych.
Zaświadczenia będą wysyłane do Państwa po zakończeniu kursu za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zaświadczenia będziemy również wysyłać za granicę.

Czy, aby wziąć udział w kursie dietetyki podstawowym, konieczne jest  posiadanie ukończonej szkoły średniej wraz z maturą? Czy wystarczy mieć ukończoną szkolę średnią bez matury?

Kursy dietetyki podstawowy i zaawansowany posiadają akredytację Kuratorium Oświaty w Łodzi, która określa warunki, jakie musi spełniać uczestnik kursu. Jednym z takich warunków jest posiadanie przez uczestnika świadectw ukończenia szkoły średniej i zdanej matury.
Jest to wymóg formalny, od którego nie ma odstępstwa.

Czy po drugim kursie (poziom zaawansowany) mogę być uprawniona do zawodu dietetyk?

Zgodnie z  klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy zawód dietetyk został sklasyfikowany do grupy 2 o numerze: 322001. Program obu kursów dietetyki podstawowego i zaawansowanego obejmują zakres kształcenia w zakresie kwalifikacji dla tego zawodu. 
Po ukończeniu kursu zaawansowanego i zdaniu egzaminu mogą Państwo współpracować np. z sieciami gabinetów dietetycznych, klubami fitness, prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć porady dla klientów. 
Natomiast placówki lecznicze niebędące przedsiębiorcami w tym szpitale i poradnie mające kontrakt z NFZ wymagają wykształcenia wyższego w tym zakresie.
Więcej na temat zawodu znajdą Państwo w artykule – Zawód dietetyk.

Kurs dietetyki zdalny: pytania i odpowiedzi
3.2 (64%) 15 votes