Kurs dietetyki zaawansowany

REALIZOWANY JEDYNIE DO KOŃCA LIPCA 2023 ROKU 🙂

Wymagania wstępne dla uczestników kursu zaawansowanego dietetyki 

Aby zostać uczestnikiem kursu zaawansowanego dietetyki i móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego przygotowanie do zawodu, należy mieć ukończony kurs dietetyki o zakresie podstawowym, organizowanym przez Akademię Dietetyki.

Organizacja kursu zaawansowanego dietetyki 

Zajęcia na kursie zaawansowanym dietetyki prowadzimy webinarowo, w formie weekendowej (trzy kolejne soboty i niedziele; 9:00 – 15:00) lub też tygodniowej (dwa kolejne poniedziałki, wtorki i środy; 9:00 – 15:00). 

Kursy webinarowe – podstawowe informacje

Program kursu zaawansowanego dietetyki  

Cały kurs trwa 60 godzin dydaktycznych i obejmuje następujące zagadnienia:

Ilość godzin

Tematy zajęć edukacyjnych

Treści szkolenia w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych

8

Charakterystyka funkcji narządów organizmu człowieka

 • budowa układu krwionośnego i chłonnego 
 • budowa układu oddechowego
 • budowa układu ruchowego
 • budowa układu nerwowego i mózgu
 • narządy zmysłu  
 • budowa układu moczowego i płciowego 
2

Wykorzystywanie technik komputerowych do tworzenia i oceny jadłospisów

 • praca z programem komputerowym  
20

Zalecenia żywieniowe w różnych stanach chorobowych

 • żywienie dietetyczne
 • klasyfikacja diet 
 • alergia pokarmowa, nietolerancja pokarmowa
 • dieta niskopurynowa w hiperurykemii i dnie moczanowej
 • dieta z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego
 • choroba refluksowa przełyku (GERD)
 • zapalenie błony śluzowej żołądka i choroba wrzodowa
 • zespół jelita drażliwego (IBD)
 • choroba uchyłkowa jelit
 • zaparcia
 • dieta z ograniczeniem tłuszczu – wytyczne ogólne
 • przewlekłe i ostre zapalenie trzustki
 • ostre i przewlekłe zapalenie wątroby
 • kamica pęcherzyka żółciowego
 • dieta niskobiałkowa – przewlekła niewydolność nerek, niewydolność wątroby
 • cukrzyca typu I i II
10

Planowanie diety w otyłości 

 • przyczyny otyłości
 • metody leczenia otyłości
 • analiza masy ciała
 • planowanie diety redukcyjnej
 • popularne diety w świetle współczesnej wiedzy 
 • suplementy diety wspomagające odchudzanie
10Elementy psychodietetyki
 • czym się zajmuje psychodietetyka?
 • biologiczne, społeczne i kulturowe funkcje jedzenia
 • style jedzenia
 • zaburzenia odżywiania – etiologia, klasyfikacja, praktyka kliniczna 
 • zmiany psychologiczne wywołane stosowaniem diety
 • żywienie chorych na depresję – problemy, błędy, zalecenia żywieniowe
 • jak skutecznie rozmawiać z pacjentem?
10

Wysiłek fizyczny we wspomaganiu dietetoterapii

 • aktywność fizyczna a funkcjonowanie organizmu 
 • fizjologia wysiłku – systemy energetyczne 
 • rodzaje wysiłków fizycznych
 • wspomaganie procesu odchudzania poprzez wdrożenie aktywności fizycznej
 • podstawowe zalecenia żywieniowe dla osób rozpoczynających treningi 
 • zasady doboru ćwiczeń do treningu indywidualnego z uwzględnieniem przeciwwskazań zdrowotnych
 • zasady budowania indywidualnego programu treningu odchudzającego
 • przeciwwskazania do wysiłku fizycznego

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik kursu zaawansowanego dietetyki otrzymuje autorski podręcznik, opracowany przez dydaktyków Akademii Dietetyki, zawierający:

 • podstawowe informacje teoretyczne dotyczące anatomii, zaleceń dietetycznych, analizy stanu odżywienia, elementów psychodietetyki i komunikacji,
 • schematy i wykresy ułatwiające zrozumienie tematu,
 • siatki centylowe masy ciała, wykazy produktów zalecanych i przeciwwskazanych w określonych jednostkach chorobowych, tabele wymienników węglanowych i białkowych, miary i wagi wybranych produktów, wartości MET dla różnych rodzajów ćwiczeń, klasyfikacje do określonych form wysiłku fizycznego na podstawie BMI,
 • wzory i algorytmy stosowane w analizie przemian metabolicznych.

Podręcznik jest wysyłany do każdego uczestnika szkolenia indywidualnie – na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, w tygodniu po pierwszym weekendzie zajęć (w przypadku szkoleń weekendowych) lub po pierwszych dwóch dniach zajęć (w przypadku szkoleń realizowanych w dni robocze). Podręcznik jest w wersji PDF. 

A także dostęp do platformy DietetykPro w wersji EDU na okres 3 tygodni. 

Warunki ukończenia kursu zaawansowanego dietetyki 

Kurs dietetyki zaawansowany kończy się (obowiązkowym) egzaminem próbnym, przeprowadzanym najczęściej tydzień po zakończeniu kursu zaawansowanego (w kolejną sobotę). 

Absolwenci szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dodatkowo wydajemy wewnętrzne zaświadczenie Akademii Dietetyki wraz z programem szkolenia. 

Absolwenci szkolenia zaawansowanego mogą przystąpić również do egzaminu wewnętrznego, którego pozytywny wynik skutkuje otrzymaniem dyplomu potwierdzającego przygotowanie do zawodu dietetyk. Egzamin odbywa się jedynie w siedzibie Akademii w Łodzi. 

Egzamin -> ZOBACZ 

 

 

Kurs dietetyki zaawansowany
3.7 (74.32%) 162 votes