Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Kurs dietetyki zaawansowany

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób, które są zainteresowane zdrowym odżywianiem i chcą związać swą przyszłość zawodową z dietetyką.

Aby zostać uczestnikiem szkolenia zaawansowanego i móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego przygotowanie do zawodu, należy mieć ukończony kurs dietetyki o zakresie podstawowym, organizowanym przez Akademię Dietetyki lub też inną placówkę (min. 50 godzin dydaktycznych; zaświadczenie MEN).

Ewentualnie ukończone studia pierwszego stopnia z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka lub też studia podyplomowe z obszaru dietetyki. Osoby spoza naszych szkoleń są zobowiązane do zaliczenia testu wstępnego z zakresu zagadnień poruszanych na szkoleniu podstawowym. Test odbywa się najczęściej przed pierwszymi zajęciami kursu zaawansowanego. O wynikach testu są Państwo informowani od razu po jego napisaniu. Niezaliczenie testu uniemożliwia uczestnictwo w kursie zaawansowanym (oczywiście, wpłacona zaliczka podlega zwrotowi).

Jeśli nie są Państwo absolwentami naszego szkolenia podstawowego, po zapisie na kurs zaawansowany, prosimy o przesłanie skanu właściwego dokumentu (potwierdzającego ukończenie kursu, studiów lub też studiów podyplomowych). Spełnienie tego wymogu umożliwia przystąpienie do testu wstępnego.

Absolwent kursu zaawansowanego:

 

         Wie:

  • jak jest zbudowany i jak działa organizm ludzki
  • jak modyfikować dietę w zależności od stanu zdrowia i indywidualnie dostosowywać ją do preferencji pacjenta i jego możliwości finansowych
  • jak oceniać wybrane parametry ciała BMI, WHR, udział tkanki tłuszczowej
  • jak obliczyć zapotrzebowanie energetyczne organizmu PPM, CPM i określić wielkość deficytu energetycznego niezbędnego do ułożenia prawidłowej diety odchudzającej (bez efektu jo-jo)
  • jak wybrane czynniki psychiczne wpływają na powstawanie otyłości i chorób metabolicznych
  • jak efektywnie prowadzić rozmowę z pacjentem
 • jak dobierać indywidualny program treningowy w zależności od stanu zdrowia, wieku

Program szkolenia:*

Cały kurs trwa 60 godzin dydaktycznych i obejmuje następujące zagadnienia:

1. Charakterystyka funkcji narządów organizmu człowieka:

 • Budowa układu krwionośnego i limfatycznego
 • Budowa układu oddechowego
 • Budowa układu ruchowego
 • Budowa układu nerwowego i mózgu
 • Budowa narządów zmysłu
 • Budowa układu płciowego i wydalniczego

2. Określenie stanu odżywienia człowieka:

 • Ocena stanu odżywienia
 • Badania antropomentryczne
 • Badania antropometryczne zainteresowanych słuchaczy
 • Ocena sposobu żywienia
 • Wykorzystywanie technik komputerowych do tworzenia i oceny jadłospisów

3. Zalecenia dietetyczne w różnych stanach chorobowych:

 • Żywienie dietetyczne
 • Klasyfikacja diet wg PAN
 • Alergia pokarmowa, nietolerancja pokarmowa
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Dieta z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego
 • Choroba refluksowa przełyku
 • Zapalenie błony śluzowej żołądka i choroba wrzodowa
 • Zespół jelita drażliwego
 • Choroba uchyłkowa jelit
 • Zaparcia
 • Dieta z ograniczeniem tłuszczu – wytyczne ogólne
 • Przewlekłe i ostre zapalenie trzustki
 • Żywienie w chorobach wątroby
 • Żywienie w kamicy pęcherzyka żółciowego
 • Dieta niskobiałkowa – przewlekła niewydolność nerek, niewydolność wątroby
 • Zmęczenie
 • Depresja
 • Cukrzyca typu I i II

4. Jak efektywnie schudnąć – tworzenie indywidualnego programu odchudzającego:

 • Określenie indywidualnego zapotrzebowania na energię dla osoby otyłej
 • Żywienie w diecie ubogoenergetycznej – produkty zalecane i przeciwwskazane
 • Dobór produktów i potraw w diecie ubogoenergetycznej
 • Przykłady posiłków w diecie ubogoenergetycznej

5. Elementy psychodietetyki

 • Czym zajmuje się psychodietetyka?
 • Biologiczne, społeczne i kulturowe funkcje jedzenia
 • Rodzaje zaburzeń w stylu odżywiania skutkujące otyłością
 • Zmiany psychologiczne wywołane stosowaniem diety i metody wsparcia psychologicznego
 • Interwencje psychologiczne
 • Praktyczne wskazówki do pracy z pacjentem otyłym
 • Dietocoatching – skuteczny sposób zmiany nawyków
 • Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem?
 • Praca z pacjentem o konkretnym typie osobowości
 • Psychologiczne oddziaływanie sposobu podawania potraw na wielkość spożycia

6. Wysiłek fizyczny we wspomaganiu dietoterapii:

 • Aktywność fizyczna a funkcjonowanie organizmu
 • Fizjologia wysiłku – paliwa dla aktywności fizycznej
 • Rodzaje wysiłków fizycznych
 • Wspomaganie procesu odchudzania poprzez wdrożenie aktywności fizycznej
 • Podstawowe zalecenia żywieniowe dla osób rozpoczynających treningi
 • Zasady doboru ćwiczeń do treningu indywidualnego z uwzględnieniem przeciwwskazań zdrowotnych
 • Zasady budowania indywidualnego programu treningu odchudzającego
 • Przeciwwskazania do wysiłku fizycznego
 • Aktywność fizyczna u osób chorych

* Program szkolenia zaawansowanego został opracowany przez dydaktyków „Akademii Dietetyki” i jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości programu bez zgody „Akademii Dietetyki” zabronione.

Każdy uczestnik kursu zaawansowanego dietetyki otrzymuje:

1. Dostęp do platformy DietetykPro w wersji EDU na okres 3 tygodni.

 

Program Edu DietetykPro obejmuje wszystkie funkcje dostępne w komercyjnej wersji. Uczestnik będzie miał dostęp do bazy produktów, potraw, kalkulatorów, przeliczników itp. dzięki czemu będzie mógł przygotowywać jadłospisy z uwzględnieniem chorób pacjenta, nietolerancji czy poziomu aktywności fizycznej.

Więcej informacji na temat programu znajdziecie tutaj.

 

2. Podręcznik – 240 stron A4 – zawierający:

  • Podstawowe informacje teoretyczne dotyczące anatomii, zaleceń dietetycznych, analizy stanu odżywienia, elementów psychodietetyki i komunikacji
  • Schematy i wykresy ułatwiające zrozumienie tematu
  • Siatki centylowe masy ciała, wykazy produktów zalecanych i przeciwwskazanych w określonych jednostkach chorobowych, tabele wymienników węglanowych i białkowych, miary i wagi wybranych produktów, wartości MET dla różnych rodzajów ćwiczeń, klasyfikacje do określonych form wysiłku fizycznego na podstawie BMI
  • Wzory i algorytmy stosowane w analizie przemian metabolicznych
  • Zestaw ćwiczeń dla uczestników kursu
 • Pytania sprawdzające

Więcej informacji o materiałach szkoleniowych -> TUTAJ

3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zaawansowanego dietetyki i zaświadczenie na druku MEN. 

Więcej informacji o zaświadczeniach -> TUTAJ

Zapisy na kurs dietetyki zaawansowany przyjmujemy:

 

Kurs dietetyki zaawansowany
3.8 (76.53%) 121 votes