Kurs dietetyki zaawansowany


Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia

kawa - antyoksydanty

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób, które są zainteresowane zdrowym odżywianiem i chcą związać swą przyszłość zawodową z dietetyką.  

 

Aby zostać uczestnikiem szkolenia zaawansowanego i móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego przygotowanie do zawodu, należy mieć ukończony kurs dietetyki o zakresie podstawowym, organizowanym przez Akademię Dietetyki lub też inną placówkę (min. 50 godzin dydaktycznych; zaświadczenie MEN). 

 

Ewentualnie ukończone studia pierwszego stopnia z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka lub też studia podyplomowe z obszaru dietetyki. Osoby spoza naszych szkoleń są zobowiązane do zaliczenia testu wstępnego z zakresu zagadnień poruszanych na szkoleniu podstawowym. Test odbywa się najczęściej przed pierwszymi zajęciami kursu zaawansowanego. O wynikach testu są Państwo informowani od razu po jego napisaniu. Niezaliczenie testu uniemożliwia uczestnictwo w kursie zaawansowanym (oczywiście, wpłacona zaliczka podlega zwrotowi).   

Jeśli nie są Państwo absolwentami naszego szkolenia podstawowego, po zapisie na kurs zaawansowany, prosimy o przesłanie skanu właściwego dokumentu (potwierdzającego ukończenie kursu, studiów lub też studiów podyplomowych). Spełnienie tego wymogu umożliwia przystąpienie do testu wstępnego.

Absolwent kursu zaawansowanego:

kurs dietetyki zaawansowany

         Wie:

 • jak jest zbudowany i jak działa organizm ludzki
 • jak modyfikować dietę w zależności od stanu zdrowia i indywidualnie dostosowywać ją do preferencji pacjenta i jego możliwości finansowych
 • jak oceniać wybrane parametry ciała BMI, WHR, udział tkanki tłuszczowej
 • jak obliczyć zapotrzebowanie energetyczne organizmu PPM, CPM i określić wielkość deficytu energetycznego niezbędnego do ułożenia prawidłowej diety odchudzającej (bez efektu jo-jo)
 • jak wybrane czynniki psychiczne wpływają na powstawanie otyłości i chorób metabolicznych
 • jak efektywnie prowadzić rozmowę z pacjentem
 • jak dobierać indywidualny program treningowy w zależności od stanu zdrowia, wieku

Program szkolenia *

Cały kurs trwa 60 godzin dydaktycznych i obejmuje następujące zagadnienia:

 

1. Charakterystyka funkcji narządów organizmu człowieka:

 • Budowa układu krwionośnego i limfatycznego
 • Budowa układu oddechowego
 • Budowa układu ruchowego
 • Budowa układu nerwowego i mózgu
 • Budowa narządów zmysłu  
 • Budowa układu płciowego i wydalniczego

2. Określenie stanu odżywienia człowieka:

 • Ocena stanu odżywienia
 • Badania antropomentryczne
 • Badania antropometryczne zainteresowanych słuchaczy
 • Ocena sposobu żywienia
 • Wykorzystywanie technik komputerowych do tworzenia i oceny jadłospisów

3. Zalecenia dietetyczne w różnych stanach chorobowych:

 • Żywienie dietetyczne
 • Klasyfikacja diet wg PAN
 • Alergia pokarmowa, nietolerancja pokarmowa
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Dieta z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego
 • Choroba refluksowa przełyku
 • Zapalenie błony śluzowej żołądka i choroba wrzodowa
 • Zespół jelita drażliwego
 • Choroba uchyłkowa jelit
 • Zaparcia
 • Dieta z ograniczeniem tłuszczu - wytyczne ogólne
 • Przewlekłe i ostre zapalenie trzustki
 • Żywienie w chorobach wątroby 
 • Żywienie w kamicy pęcherzyka żółciowego 
 • Dieta niskobiałkowa - przewlekła niewydolność nerek, niewydolność wątroby
 • Zmęczenie
 • Depresja
 • Cukrzyca typu I i II
aktywność fizyczna a masa ciała

4. Jak efektywnie schudnąć - tworzenie indywidualnego programu odchudzającego:

 • Określenie indywidualnego zapotrzebowania na energię dla osoby otyłej 
 • Żywienie w diecie ubogoenergetycznej - produkty zalecane i przeciwwskazane
 • Dobór produktów i potraw w diecie ubogoenergetycznej
 • Przykłady posiłków w diecie ubogoenergetycznej

5. Elementy psychodietetyki

 • Czym zajmuje się psychodietetyka?
 • Biologiczne, społeczne i kulturowe funkcje jedzenia
 • Rodzaje zaburzeń w stylu odżywiania skutkujące otyłością
 • Zmiany psychologiczne wywołane stosowaniem diety i metody wsparcia psychologicznego
 • Interwencje psychologiczne
 • Praktyczne wskazówki do pracy z pacjentem otyłym
 • Dietocoatching - skuteczny sposób zmiany nawyków
 • Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem?
 • Praca z pacjentem o konkretnym typie osobowości 
 • Psychologiczne oddziaływanie sposobu podawania potraw na wielkość spożycia

6. Wysiłek fizyczny we wspomaganiu dietoterapii:

 • Aktywność fizyczna a funkcjonowanie organizmu 
 • Fizjologia wysiłku - paliwa dla aktywności fizycznej
 • Rodzaje wysiłków fizycznych
 • Wspomaganie procesu odchudzania poprzez wdrożenie aktywności fizycznej
 • Podstawowe zalecenia żywieniowe dla osób rozpoczynających treningi 
 • Zasady doboru ćwiczeń do treningu indywidualnego z uwzględnieniem przeciwwskazań zdrowotnych
 • Zasady budowania indywidualnego programu treningu odchudzającego
 • Przeciwwskazania do wysiłku fizycznego
 • Aktywność fizyczna u osób chorych

 

* Program szkolenia zaawansowanego został opracowany przez dydaktyków "Akademii Dietetyki" i jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości programu bez zgody "Akademii Dietetyki" zabronione.

Każdy uczestnik kursu zaawansowanego dietetyki otrzymuje:

Program komputerowy Dietetyk

 

1. Program komputerowy do komponowania, rejestracji i kontroli posiłków oraz aktywności fizycznej - DIET Management System  więcej o programie komputerowy tutaj

Materiały szkoleniowe kurs dietetyki zaawansowany

2. Podręcznik - 240 stron A4 - zawierający:

 • Podstawowe informacje teoretyczne dotyczące anatomii, zaleceń dietetycznych, analizy stanu odżywienia, elementów psychodietetyki i komunikacji
 • Schematy i wykresy ułatwiające zrozumienie tematu
 • Siatki centylowe masy ciała, wykazy produktów zalecanych i przeciwwskazanych w określonych jednostkach chorobowych, tabele wymienników węglanowych i białkowych, miary i wagi wybranych produktów, wartości MET dla różnych rodzajów ćwiczeń, klasyfikacje do określonych form wysiłku fizycznego na podstawie BMI
 • Wzory i algorytmy stosowane w analizie przemian metabolicznych
 • Zestaw ćwiczeń dla uczestników kursu
 • Pytania sprawdzające

Więcej informacji o materiałach szkoleniowych -> TUTAJ

3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zaawansowanego dietetyki i zaświadczenie na druku MEN. 

Więcej informacji o zaświadczeniach -> TUTAJ

Zapisy na kurs dietetyki zaawansowany przyjmujemy:

poprzez wypełnienie:

formularza zgłoszeniowego na kursy podstawowe i zaawansowane dietetyki

 

Opinie na temat kursu zaawansowanego

"Jako uczestnicy kursu podstawowego oraz zaawansowanego z zakresu dietetyki realizowanego w Państwa Akademii, chcielibyśmy wyrazić swoją opinię na temat prowadzącej zajęcia Ireny Żurawskiej-Mańkiewicz.

Pani Dietetyk jest osobą bardzo kompetentną, wykłady prowadziła w sposób kulturalny i profesjonalny. Była zaangażowana i chętna do pomocy. Pozytywnie oceniamy zajęcia pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Panią Dietetyk oraz możliwość zadawania pytań, przed którymi prowadząca się nie wzbraniała.

Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji. Materiał został przekazany w sposób zrozumiały, a praktyczna wiedza prowadzącej z dziedziny dietetyki okazała się bezcenna. Atmosfera wykładów była bardzo przyjazna i miła.

Chcemy wyrazić wdzięczność za odbycie kursu pod okiem takiego specjalisty dbającego o jakość i atmosferę zajęć."

Pozdrawiam
˜Ewa Grabińska i wsp.
uczestniczka kursu zaawansowanego w Katowicach


"Kurs poprowadzony w bardzo przystępny i zrozumiały sposób, na wszystki dodatkowe pytania uczestnicy uzyskali odpowiedzi. Prowadząca Pani Dominika Mękal jest bardzo przyjazna i profesjonalnie przekazuje wiedzę. Bardzo polecam!"

 ˜Kinga Kolak
uczestniczka kursu zaawansowanego w Krakowie

O nas

akredytacja-kuratorium-oswiaty.jpg

Akademia Dietetyki jest wyspecjalizowaną placówką oświatową, której organem założycielskim jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

więcej...

Nasi wykładowcy

image_1.jpg

Agnieszka Guligowska

dyrektor merytoryczny

image_3.jpg

Sylwia Szota

Gdańsk

image_5.jpg

Paweł Janus

Kraków

image_20.jpg

Olga Mrawiec

Warszawa


Dla uczestników szkoleń

akademia-dietetyki-regulamin.jpg

Regulamin

Regulamin placówki oświatowej "Akademia Dietetyki" - Centrum Kształcenia Ustawicznego...

więcej...

absolwent-dietetyki.jpg

Co potrafią nasi absolwenci?

Absolwenci Akademii Dietetyki są profesjonalnie przygotowani do pracy w obszarze dietetyki...

więcej...

egzamin-dietetyk.jpg

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca

czyli, co warto przeczytać, aby wiedziec więcej...

więcej...

kurs-dietetyki.jpg

Niezbędnik kursanta

czyli, co każdy uczestnik szkolenia wiedzieć powinien... 

więcej...


Wyróżnienia, podstawy prawne

kuratorium-oswiaty-w-lodzi.jpg

Akredytacja Kuratora Oświaty w Łodzi

Najwyższa jakość naszych szkoleń została potwierdzona przyznaniem akredytacji Kuratora Oświaty w Łodzi.

więcej...

Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu

Kurs zaawansowany dietetyki kończy się egzaminem umożliwiającym potwierdzenie przygotowania do zawodu dietetyk.

więcej...

Zaświadczenia

Akademia Dietetyki jako placówka oświatowa, ma prawo wydawania zaświadczeń o ukończeniu danego szkolenia na drukach MEN.

więcej...

Opinie o Akademii Dietetyki 

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Lublinie - opinie

"Program szkolenia był zgodny z moimi oczekiwaniami. Materiał przekazywany w sposób jasny i klarowny. Kurs podstawowy zachęcił do poszerzania swojej wiedzy na kursie zaawansowanym."

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Gdańsku - opinie

"Organizowany przez Akademię Dietetyki kurs oceniam jak najbardziej pozytywnie. Jego forma w zadawalającym stopniu spełniła moje oczekiwania, ponieważ poza uzyskaniem wiedzy teoretycznej, nauczyłam się wielu praktycznych rzeczy."

opinia.jpg

Kurs dietetyki we Wrocławiu - opinie

"Wiedza oraz sposób przekazywania informacji był na najwyższym poziomie. Bardzo miła i sympatyczna atmosfera[...]"

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Warszawie - opinie

Na szkolenie szłam "z przymusu zawodowego" a już po pierwszym spotkaniu wiedziałam, że to była bardzo dobra decyzja. Uważam, że każdy kto chce świadomie  żyć powinien takie szkolenie przejść.

więcej...

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Katowicach - opinie

Jako uczestnicy kursu podstawowego oraz zaawansowanego z zakresu dietetyki realizowanego w Państwa Akademii, chcielibyśmy wyrazić swoją opinię na temat prowadzącej zajęcia...

więcej... 

opinia.jpg

Kursy z dietetyki dla seniorów w Łodzi - opinie

Opinie osób po 60 roku życia na temat kursów dla seniorów w Łodzi realizowanych w ramach projektu "Zdrowa dojrzałość: wolontariat kompetencji z zakresu dietetyki" prowadzonego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)

więcej...