Kurs dietetyki zaawansowany

08.07- 23.07.2023 _WEBINAR890 zł

Kurs dietetyki zaawansowany – webinar

Kontakt telefoniczny: 42 637 23 73

Kontakt mailowy: biuro@akademiadietetyki.pl

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Kurs dietetyki zaawansowany – wymagania

Aby zostać uczestnikiem kursu zaawansowanego dietetyki i móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego przygotowanie do zawodu, należy mieć ukończony kurs dietetyki o zakresie podstawowym, organizowanym przez Akademię Dietetyki lub też inną placówkę (min. 50 godzin dydaktycznych).

Ewentualnie ukończone studia pierwszego stopnia z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka lub też studia podyplomowe z obszaru dietetyki. Osoby spoza naszych szkoleń są zobowiązane do zaliczenia testu wstępnego z zakresu zagadnień poruszanych na szkoleniu podstawowym. Niezaliczenie testu uniemożliwia uczestnictwo w kursie zaawansowanym (oczywiście, wpłacona zaliczka podlega zwrotowi).

Jeśli nie są Państwo absolwentami naszego szkolenia podstawowego, po zapisie na kurs zaawansowany, prosimy o przesłanie skanu właściwego dokumentu (potwierdzającego ukończenie kursu, studiów lub też studiów podyplomowych). Spełnienie tego wymogu umożliwia przystąpienie do testu wstępnego.

Kurs dietetyki zaawansowany – program

Kurs dietetyki zaawansowany to 60 godzin dydaktycznych (lekcyjnych), w ramach których realizujemy następujące zagadnienia:

  • Charakterystyka funkcji narządów organizmu człowieka
  • Wykorzystanie technik komputerowych do tworzenia i oceny jadłospisów
  • Zalecenia dietetyczne w różnych stanach chorobowych
  • Planowanie diety odchudzającej
  • Elementy psychodietetyki
  • Wysiłek fizyczny we wspomaganiu dietoterapii

Kurs dietetyki zaawansowany – szczegółowy program szkolenia -> ZOBACZ

Harmonogram dnia szkoleniowego:

9:00 – 10:30 – zajęcia
10:30 – 10:40 – przerwa
10:40 – 12:10 – zajęcia
12:10 – 12:30 – przerwa
12:30 – 14:00 – zajęcia
14:00 – 15:00 – dyskusja

Ukończenie kursu zaawansowanego dietetyki

Kurs dietetyki zaawansowany kończy się (obowiązkowym) egzaminem próbnym, przeprowadzanym online, najczęściej tydzień po zakończeniu kursu zaawansowanego (w kolejną sobotę).

Absolwenci szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dodatkowo wydajemy wewnętrzne zaświadczenie Akademii Dietetyki wraz z programem szkolenia.

Absolwenci szkolenia zaawansowanego mogą przystąpić również do egzaminu wewnętrznego, którego pozytywny wynik skutkuje otrzymaniem dyplomu potwierdzającego przygotowanie do zawodu dietetyk.

Do egzaminu można przystąpić jedynie w siedzibie Akademii w Łodzi.

Kurs dietetyki zaawansowany – webinar 08.07. – 23.07.2023
2.9 (58.6%) 43 votes

Zobacz terminy wszystkich kursów