Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Kurs dietetyki – WEBINAR

Kurs dietetyki podstawowy i zaawansowany w formie webinarów

Co to jest webinar?

Webinar to spotkanie wszystkich uczestników z wykładowcą w tym samym czasie. Wszyscy widzą się i słyszą, ale każdy siedzi w domu przed własnym komputerem.
Dokładny opis działania platformy znajdą Państwo tutaj: Jak skorzystać ze zdalnego kursu dietetyki

Wymagania wstępne dla uczestników kursów dietetyki w formie webinarów:

Kurs dietetyki podstawowy jest przeznaczony dla wszystkich osób, legitymujących się wykształceniem średnim wraz z maturą (przed szkoleniem niezbędne jest przesłanie skanu świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych), które są zainteresowane zdrowym odżywianiem lub chcą związać swą przyszłość zawodową z dietetyką.

Zapoznaj się z programem kursu dietetyki podstawowego

Aby zostać uczestnikiem kursu zaawansowanego dietetyki i móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego przygotowanie do zawodu, należy mieć ukończony kurs dietetyki o zakresie podstawowym, organizowanym przez Akademię Dietetyki lub też inną placówkę (min. 50 godzin dydaktycznych; zaświadczenie MEN).

Ewentualnie ukończone studia pierwszego stopnia z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka lub też studia podyplomowe z obszaru dietetyki. Osoby spoza naszych szkoleń są zobowiązane do zaliczenia testu wstępnego z zakresu zagadnień poruszanych na szkoleniu podstawowym. Niezaliczenie testu uniemożliwia uczestnictwo w kursie zaawansowanym (oczywiście, wpłacona zaliczka podlega zwrotowi).

Jeśli nie są Państwo absolwentami naszego szkolenia podstawowego, po zapisie na kurs zaawansowany, prosimy o przesłanie skanu właściwego dokumentu (potwierdzającego ukończenie kursu, studiów lub też studiów podyplomowych). Spełnienie tego wymogu umożliwia przystąpienie do testu wstępnego.

Zapoznaj się z programem kursu dietetyki zaawansowanego

Czas trwania kursów dietetyki w formie webinarów

Szkolenie webinarowe jest tożsame ze szkoleniem realizowanym stacjonarnie i obejmuje 60 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się jednak w godzinach 9:00 – 15:00. Pozostały czas kursu przeznaczony jest na pracę indywidualną.
Podczas zajęć stacjonarnych także wykonują Państwo szereg ćwiczeń samodzielnie, z tą różnicą, iż obok siedzi koleżanka / kolega z grupy. W trakcie webinarów otrzymają Państwo ćwiczenia do wykonania i odesłania w określonym czasie.

Przykładowy dzień szkolenia z zakresu dietetyki w formie webinaru wygląda następująco:
9:00 – 10:30 – zajęcia
10:30 – 10:40 – przerwa
10:40 – 12:10 – zajęcia
12:10 – 12:30 – przerwa
12:30 – 14:00 – zajęcia
14:00 – 15:00 – dyskusja

Tryby kursów dietetyki w formie webinarów

Zajęcia webinarowe realizowane są dwóch trybach:

  • w trzy kolejne weekendy (soboty i niedziele), w godzinach 9:00 – 15:00,
  • w dwa kolejne poniedziałki, wtorki i środy, w godzinach 9:00 – 15:00.

Dokładne terminy szkoleń zdalnych znajdą Państwo w zakładce „terminy kursów dietetyki”. Przy każdym terminie kursu zawarta jest informacja, czy jest on realizowany stacjonarnie czy też webinarowo (zdalnie). Prosimy zwracać na to uwagę.

Materiały szkoleniowe

W tygodniu, po pierwszym weekendzie zajęć, zostanie wysłany do Państwa podręcznik. To jest dokładnie ten sam podręcznik, z którego korzystamy na szkoleniach realizowanych stacjonarnie. Dodatkowo, w trakcie zajęć wykładowca będzie przesyłał Państwu ćwiczenia do wykonania. Podręczniki do szkolenia podstawowego wysyłamy – tylko i wyłącznie – listem poleconym na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Podręczniki do kursu zaawansowanego przesyłamy – tylko i wyłącznie – mailowo.

Kontakt z wykładowcą

Zapewniamy stały kontakt z wykładowcą, który odpowie na Państwa wszystkie pytania i rozwieje wątpliwości. Pragniemy w ten sposób, w jak największym stopniu, oddać ducha szkoleń stacjonarnych.

W jaki sposób skorzystać z kursu dietetyki jako webinaru?

W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz zgłoszeniowy z właściwym terminem, w którym zainteresowani są Państwo odbyciem kursu. Przy każdym terminie szkolenia znajduje się informacja, czy jest on realizowany stacjonarnie czy też webinarowo (zdalnie). Prosimy zwracać na to uwagę.
Po wypełnieniu formularza, otrzymają Państwo na adres mailowy (podany w formularzu) automatyczną wiadomość z potwierdzeniem zapisu na szkolenie.
Następnie prosimy o dokonanie I wpłaty w wysokości 190 zł na nasze konto. Numer konta otrzymają Państwo w wiadomości mailowej z potwierdzeniem zapisu na kurs, ale jest on także dostępny na naszej stronie (przy każdym kursie, jak i w zakładce „kontakt”). Jedynie dokonanie I wpłaty rezerwuje Państwu miejsce na szkoleniu. Resztę odpłatności prosimy dokonać do środy przed kursem. Niedokonanie całości wpłaty, uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach. Jak najbardziej, można również opłacić od razu całe szkolenie.
W tygodniu przed rozpoczęciem zajęć (wtorek / środa) otrzymają Państwo od nas wiadomość, ze wszystkimi szczegółami. W czwartek, jak i w piątek przed szkoleniem, wyślemy do Państwa zaproszenie na platformę. Z Państwa strony wystarczy jedynie wejść w link wiadomości i kliknąć „dołącz”.

Zapoznaj się z poradnikiem jak wziąć udział w webinarze

Sprawdzian końcowy / egzamin próbny

Sprawdzian na koniec szkolenia podstawowego, jak i egzamin próbny kończący kurs zaawansowany realizowane są zdalnie. Odbywają się dodatkowego dnia (o terminie są Państwo informowani mailowo) i trwają jedynie 15 minut (sprawdzian) i 20 minut (egzamin próbny).

Mają Państwo 3 miesiące na zaliczenie sprawdzianu / egzaminu próbnego. W tym czasie wysyłamy informacje o każdym możliwym terminie podejścia. Wszystkie próby są bezpłatne.
Przypominamy, że aby ukończyć szkolenie (podstawowe, jak i zaawansowane) należy, oprócz obecności na zajęciach, zrealizować wszystkie ćwiczenia oraz pozytywnie przejść sprawdzian (kurs podstawowy) lub egzamin próbny (kurs zaawansowany).
Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu dietetyk po kursie zaawansowanym odbywa się jedynie stacjonarnie w Łodzi. O terminach egzaminów są Państwo informowani mailowo.

Zaświadczenia ukończenia kursu dietetyki jako webinaru

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (podstawowego i zaawansowanego) są wysyłane do Państwa listem poleconym, najczęściej w przeciągu dwóch tygodni od ukończenia przez Państwa szkolenia (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym). Są to dokładnie takie same zaświadczenia, jakie otrzymują absolwenci szkoleń realizowanych stacjonarnie.

Kurs dietetyki – WEBINAR
3.3 (65.56%) 36 votes