Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Kurs dietetyki – WEBINAR

Kurs dietetyki podstawowy i zaawansowany w formie webinarów

W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie uczestnictwem w naszych szkoleniach bez wychodzenia z domu, postanowiliśmy umieścić formę nauki zdalnej na stałe w naszej ofercie.
Od maja 2020 zapraszamy, nie tylko na kursy dietetyki realizowane w formie kursów stacjonarnych, specjalistycznych, online, ale także na kursy dietetyki w formie webinarów realizowanych poprzez platformę clickmeeting.com

Co to jest webinar?

Webinar to spotkanie wszystkich uczestników z wykładowcą w tym samym czasie. Wszyscy widzą się i słyszą, ale każdy siedzi w domu przed własnym komputerem.
Dokładny opis działania platformy znajdą Państwo tutaj: Jak skorzystać ze zdalnego kursu dietetyki

Wymagania wstępne dla uczestników kursów dietetyki w formie webinarów:

Podobnie, jak w przypadku szkoleń stacjonarnych, także na kursy zdalne przyjmujemy osoby spełniające określone wymogi.
Kurs podstawowy przeznaczony dla wszystkich, którzy legitymują się wykształceniem średnim wraz z maturą. Zostaną Państwo poproszeni o przesłanie skanu / zdjęcia świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów.
Natomiast, aby zostać uczestnikiem szkolenia zaawansowanego należy mieć ukończony kurs dietetyki o zakresie podstawowym, organizowany przez Akademię Dietetyki.

Czas trwania kursu dietetyki

Szkolenie realizowane zdalnie jest tożsame ze szkoleniem realizowanym stacjonarnie i obejmuje 60 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się jednak w godzinach 9:00 – 15:00. Pozostały czas kursu przeznaczony jest na pracę indywidualną.
Podczas zajęć stacjonarnych także wykonują Państwo szereg ćwiczeń samodzielnie, z tą różnicą, iż obok siedzi koleżanka / kolega z grupy. W trakcie webinarów otrzymają Państwo ćwiczenia do wykonania i odesłania w określonym czasie.
Oczywiście, przewidziane są przerwy na złapanie oddechu, dolanie kawy do kubka czy zjedzenie II śniadania.
Przykładowy dzień szkolenia z zakresu dietetyki w formie webinaru wygląda następująco:
9:00 – 10:30 – zajęcia
10:30 – 10:40 – przerwa
10:40 – 12:10 – zajęcia
12:10 – 12:30 – przerwa
12:30 – 14:00 – zajęcia
14:00 – 15:00 – dyskusja

Tryby zajęć:
Zajęcia realizowane są w trzy kolejne weekendy (soboty i niedziele), w godzinach 9:00 – 15:00. Dokładne terminy szkoleń zdalnych znajdą Państwo w zakładce „terminy kursów dietetyki”. Przy każdym terminie kursu zawarta jest informacja, czy jest on realizowany stacjonarnie czy też zdalnie. Prosimy zwracać na to uwagę.

Zapoznaj się z programem kursu dietetyki podstawowego

Zapoznaj się z programem kursu dietetyki zaawansowanego

Materiały szkoleniowe

Po pierwszym weekendzie zajęć zostanie wysłany do Państwa (listem poleconym) podręcznik. To jest dokładnie ten sam podręcznik, z którego korzystamy na szkoleniach realizowanych stacjonarnie. Dodatkowo, w trakcie zajęć wykładowca będzie przesyłał Państwu ćwiczenia do wykonania.

Kontakt z wykładowcą

Oczywiście, zapewniamy stały kontakt z wykładowcą, który odpowie na Państwa wszystkie pytania i rozwieje wątpliwości. Pragniemy w ten sposób, w jak największym stopniu, oddać ducha szkoleń stacjonarnych. Nadal będą mogli Państwo aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Jedyna różnica to przeniesienie sali wykładowej do Państwa domów.

W jaki sposób skorzystać z kursu dietetyki-webinar?

W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz zgłoszeniowy z właściwym terminem, w którym zainteresowani są Państwo odbyciem kursu. Przy każdym terminie szkolenia znajduje się informacja, czy jest on realizowany stacjonarnie czy też zdalnie. Prosimy zwracać na to uwagę.
Po wypełnieniu formularza, otrzymają Państwo od nas na adres mailowy (podany w formularzu) automatyczną wiadomość z potwierdzeniem zapisu na szkolenie.
Następnie prosimy o dokonanie wpłaty 190 zł na nasze konto. Numer konta otrzymają Państwo w potwierdzeniu, ale jest on także dostępny na naszej stronie (przy każdym kursie, jak i w zakładce „kontakt”). Jedynie dokonanie I wpłaty rezerwuje Państwu miejsce na szkoleniu. Resztę odpłatności (czyli 700 zł) prosimy dokonać do czwartku przed kursem. Niedokonanie całości wpłaty, uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach. Jak najbardziej, można również opłacić od razu całe szkolenie.
W tygodniu przed rozpoczęciem zajęć (środa) otrzymają Państwo od nas wiadomość, ze wszystkimi szczegółami. W piątek przed szkoleniem wyślemy do Państwa zaproszenie na platformę. Z Państwa strony wystarczy jedynie wejść w link wiadomości i kliknąć „dołącz”. I zapraszamy w sobotę na kurs.

Zapoznaj się z poradnikiem jak wziąć udział w webinarze

Sprawdzian końcowy / egzamin próbny

Sprawdzian na koniec szkolenia podstawowego, jak i egzamin próbny kończący kurs zaawansowany realizowane są zdalnie. Odbywają się dodatkowego dnia (o terminie są Państwo informowani mailowo) i trwają jedynie 15 minut (sprawdzian) i 20 minut (egzamin próbny).

Mają Państwo 3 miesiące na zaliczenie sprawdzianu / egzaminu próbnego. W tym czasie wysyłamy informacje o każdym możliwym terminie podejścia. Wszystkie próby są bezpłatne.
Przypominamy, że aby ukończyć szkolenie (podstawowe, jak i zaawansowane) należy zrealizować wszystkie ćwiczenia oraz pozytywnie przejść sprawdzian (kurs podstawowy) lub egzamin próbny (kurs zaawansowany).
Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu dietetyk po kursie zaawansowanym odbywa się jedynie stacjonarnie w Łodzi. O terminach egzaminów są Państwo informowani mailowo.

Zaświadczenia ukończenia kursu

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (podstawowego i zaawansowanego) są wysyłane do Państwa listem poleconym, najczęściej w przeciągu dwóch tygodni od ukończenia przez Państwa szkolenia.

Kurs dietetyki – WEBINAR
3.2 (64%) 30 votes