Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu dietetyk

Egzamin kosztuje 150,00 zł i odbywa się po zakończeniu kursu zaawansowanego dietetyki (najczęsciej tydzień po zakończeniu szkolenia).

Słuchacz, który nie przystąpi do egzaminu wraz ze swoją grupą szkoleniową, ma możliwość dołączenia do innej grupy zdającej egzamin, w terminie wskazanym przez Akademię, jednakże wówczas opłata za egzamin wynosi 250,00 zł. Wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu to koszt 350,00 zł.

Do egzaminu końcowego słuchacz może przystąpić do 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia wynikającego z jego harmonogramu zajęć. Po upływie pól roku przystąpienie do egzaminu jest możliwe jedynie po ponownym zaliczeniu szkolenia zaawansowanego.

Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje test pisemny, sprawdzający poziom opanowania wiedzy z zakresu zagadnień poruszanych na szkoleniu podstawowym i zaawansowanym.

Część praktyczna obejmuje samodzielne!:

  • obliczenie kaloryczności, zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów
  • opracowania zaleceń żywieniowych, które powinny być uwzględnione przy układaniu diety dla konkretnej osoby

Cały egzamin trwa około 2 godzin. Maksymalnie można otrzymać 100 punktów (ocena bardzo dobra). Otrzymana ocena widnieje na dyplomie. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, nie ma możliwości poprawiania oceny. Nie udostępniamy prac egzaminacyjnych do wglądu. Jeśli chcą Państwo zapoznać się ze swoją pracą, jest to jedynie możliwe w biurze Akademii w Łodzi. Prosimy o wcześniejszy kontakt.

Pozytywny wynik egzaminu skutkuje otrzymaniem dyplomu potwierdzającego przygotowanie do zawodu dietetyk.

Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu także w języku angielskim (koszt 15,00 zł), prosimy poinformować nas o tym przed egzaminem, abyśmy mieli czas na jego wystawienie. Późniejsze deklaracje nie będą uwzględniane. Dyplom jest jedynym dokumentem anglojęzycznym, jaki wydajemy.

Wpłata za egzamin przepada, jeśli słuchacz nie pojawi się na egzaminie i nie poinformuje o tym Akademii minimum 2 dni przed datą egzaminu.

Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu dietetyk
3.1 (62.19%) 64 votes