Dofinansowanie kursów dietetyki z urzędów pracy

Chcesz wziąć udział w naszym kursie dietetyki bezpłatnie? Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na szkolenia dietetyki ze środków Powiatowych Urzędów Pracy!

dofinansowanie na szkolenie
Urzędy posiadają fundusze przeznaczone zarówno dla osób bezrobotnych, jak i pracodawców, którzy chcieliby przeszkolić swoich pracowników do zawodu dietetyk.

Dla pracodawców – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

O środki finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą starać się pracodawcy, którzy chcieliby przeszkolić swoich pracowników z zakresu dietetyki.

Kto może uzyskać pieniądze?

 • Wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

 • Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – na całą lub część etatu, na czas określony lub nieokreślony,
 • Sam pracodawca.

Na co można dostać dofinansowanie?

 • kursy zawodowe (np. kurs dietetyki podstawowy lub zaawansowany),
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych (egzamin końcowy kursu dietetyki),
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Ile pieniędzy można otrzymać?

 • w przypadku mikro przedsiębiorców – 100% kosztów szkolenia,
 • w przypadku pozostałych przedsiębiorców – 80% kosztów szkolenia,
 • nie więcej niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia tj. około 12 000 zł.

Jak to zrobić? – trzy kroki

 1. Na początku należy zadzwonić do właściwego urzędu pracy w swoim mieście i dowiedzieć się, czy ma on środki w ramach KFS w tym momencie.
 2. Następnie wystarczy aby twój pracodawca wypełnił odpowiedni „Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego” (jest on dostępny do pobrania na stronie urzędu pracy).
  • W wymienionym wniosku należy opisać potrzebę i uzasadnienie celowości kształcenia.
  • Pamiętaj wniosek możesz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w twoim Urzędzie pracy.
  • Urząd ma 30 dni na podjęcie decyzji o przyznaniu środków.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zostaje zawarta umowa z pracodawcą – po której podpisaniu możesz iść na kurs.

Dla osób bezrobotnych – szkolenia

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie szkolenia, dzięki któremu podniosą swoje szanse na rynku pracy. Dofinansowania szkoleń mają na celu Warto skorzystać z możliwości wzięcia udziału w kursie dietetyki, który daje dodatkową wiedzę i umiejętności, a także dyplom przygotowujący do zawodu dietetyk.

Kto może się starać się o dofinansowanie?

 • Osoba bezrobotna,
 • Osoba będąca w okresie wypowiedzenia z przyczyn wynikających ze strony pracodawcy,
 • pracownik bądź osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym w wieku 45 lat i powyżej, zarejestrowana w urzędzie pracy.

Jak to zrobić?

 • Wybierz szkolenie, w którym chciałbyś wziąć udział i zapoznaj się z jego szczegółami – data, cena, ilość godzin itp.,
 • Skontaktuj się ze swoim urzędem pracy – dane kontaktowe znajdziesz na stronie www.praca.gov.pl,
 • Wypełnij odpowiedni formularz dostępny na stronie urzędu pracy i złóż go do urzędu,
 • Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.

Warunki

 • Szkolenie może się odbyć tylko w miejscu wpisanym do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – Akademia Dietetyki jest taką instytucją,
 • W ciągu roku można otrzymać dofinansowanie do szkoleń wysokości 300% przeciętnej krajowej tj. około 12 000 zł.
Dofinansowanie kursów dietetyki z urzędów pracy
5 (100%) 1 vote