Chcesz wziąć udział w naszych kursach bezpłatnie? Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na szkolenia ze środków Powiatowych Urzędów Pracy!

dofinansowanie na szkolenie
Urzędy posiadają fundusze przeznaczone zarówno dla osób bezrobotnych, jak i pracodawców, którzy chcieliby przeszkolić swoich pracowników do zawodu dietetyk.

Dla pracodawców – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Kto może uzyskać pieniądze?

 • Wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

 • Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – na całą lub część etatu, na czas określony lub nieokreślony,
 • Sam pracodawca.

Na co można dostać dofinansowanie?

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Ile pieniędzy można otrzymać?

 • w przypadku mikro przedsiębiorców – 100% kosztów szkolenia,
 • w przypadku pozostałych przedsiębiorców – 80% kosztów szkolenia,
 • nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia tj. około 18 000 zł.

Jak to zrobić? – trzy kroki

 1. Na początku należy zadzwonić do właściwego Urzędu Pracy w swoim mieście i dowiedzieć się, czy ma on środki w ramach KFS w tym momencie.
 2. Następnie wystarczy pobrać oraz wypełnić „Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego” wraz z załącznikami i złożyć go w formie papierowej lub elektronicznej w twoim Urzędzie Pracy.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zostaje zawarta umowa z pracodawcą – po której podpisaniu możesz iść na kurs.

Dla osób bezrobotnych – szkolenia

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie szkolenia, dzięki któremu podniosą swoje szanse na rynku pracy. Dofinansowania szkoleń mają na celu Warto skorzystać z możliwości wzięcia udziału w kursie dietetyki, który daje dodatkową wiedzę i umiejętności, a także dyplom przygotowujący do zawodu dietetyk.

Kto może się starać się o dofinansowanie?

 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy,
 • pracująca wieku 45 lat i powyżej.

Jak to zrobić?

 • Skontaktuj się ze swoim Urzędem Pracy.
 • Wypełnij odpowiedni formularz, dostępny na stronie urzędu i złóż go we właściwym czasie.
 • Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.

Warunki

 • Szkolenie może się odbyć tylko w placówce wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – Akademia Dietetyki jest taką instytucją.
 • W ciągu roku można otrzymać dofinansowanie do szkoleń wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, tj. około 18 000 zł.