Webinar: Dietoterapia w chorobach krążeniaPowrót do spisu aktualności

Szkolenie „Dietoterapia w chorobach krążenia” jest jednodniowym webinarem z zakresu dietetyki, który omawia zagadnienia i problemy z jakimi możemy się spotkać planując żywienie dla osób borykających się z chorobami krążenia.

Dla kogo przeznaczony jest webinar „Dietoterapia w chorobach krążenia„?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych tematyką wspomagania leczenia chorób krążenia poprzez odpowiednie żywienie, w tym lekarzy, pielęgniarek, dietetyków, osoby dotknięte tymi chorobami i ich opiekunów itp.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia:

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  • Nadciśnienie tętnicze – przyczyny i powikłania, wpływ czynników żywieniowych na przebieg nadciśnienia, dieta DASH
  • Miażdżyca – przyczyny, mechanizm powstawania oraz skutki miażdżycy, homocysteina a miażdżyca, postępowanie dietetyczne i suplementacyjne
  • Choroba niedokrwienna serca i niewydolność mięśnia sercowego –  przyczyny i skutki choroby niedokrwiennej serca, skala SCORE, zawał mięśnia sercowego jako powikłanie choroby niedokrwiennej serca i przyczyna niewydolności mięśnia sercowego, wpływ czynników dietetycznych na przebieg i leczenie, aktywność fizyczna w chorobie niedokrwiennej i niewydolności serca
  • Udar mózgu – rodzaje udarów, przyczyny powstawania, dieta zapobiegająca udarom, sposób żywienia po udarze (w zależności od powikłań)
  • Choroby naczyń żylnych: żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i niewydolność żylna kończyn dolnych – przyczyny powstawania, przebieg i skutki, wpływ diety oraz składników roślinnych na przebieg chorób żył
  • Nadwaga i otyłość jako czynniki wpływające na choroby układu krążenia
  • Cukrzyca a choroby układu krążenia
  • Dyskusja

Kiedy i gdzie odbywa się szkolenie?

Szkolenie najczęściej odbywa się w soboty w godz. od 9.00 do 15.00 na platformie Clickmeeting.com – zgodnie z aktualnym harmonogramem szkoleń, który dostępny jest na naszej stronie w zakładce Webinar Specjalistyczny

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik webinaru specjalistycznego otrzymuje autorskie materiały szkoleniowe, opracowane przez dydaktyków „Akademii Dietetyki”. Materiały te są wysyłane do Państwa na adres mailowy, podany w formularzu zgłoszeniowym na webinar, w tygodniu po zakończeniu zajęć.

Zaświadczenia o ukończeniu webinaru

Każdy uczestnik webinaru specjalistycznego otrzymuje certyfikat poświadczający uczestnictwo w zajęciach. Dokument ten jest wysyłany do Państwa na adres mailowy, podany w formularzu zgłoszeniowym na webinar, w tygodniu po zakończeniu zajęć. Należy go pobrać i samodzielnie wydrukować.

Zaświadczenia te są zgodne z polskim prawem i są ważne w całej Polsce, a także w Unii Europejskiej.

Jaka jest cena webinaru?:

Cena udziału w webinarze – 290,00 zł od osoby.
Kwota ta powinna zostać wpłacona po przesłaniu formularza zgłoszeniowego na szkolenie.
Szczegóły organizacyjne szkolenia znajdują się w opisie szkolenia na dany termin, który znajdziesz po kliknięciu przycisku poniżej.

Webinar: Dietoterapia w chorobach krążenia
4.4 (87.5%) 8 votes