Witamina B2 i jej rola w organizmie człowieka

Ryboflawina (RF) została po raz pierwszy udokumentowana w 1879 roku  jako żółty pigment znajdujący się w mleku. Z chemicznego punktu widzenia to 7,8-dimetylo-10-(1’-D-rybitylo)-izoaloksazyna, która składa się z flawinowego pierścienia izoaloksazyny związanego z cukrowym łańcuchem bocznym, rybitolem. Ryboflawina jest również znana jako witamina B2, która jest rozpuszczalna w wodzie oraz stabilna termicznie.

Ryboflawina jest fosforylowana wewnątrzkomórkowo do mononukleotydu flawiny (FMN) i dalej metabolizowana do dinukleotydu flawoadeninowego (FAD).  RF pełni funkcję przeciwutleniającą, która może niszczyć reaktywne formy tlenu. Silne działanie przeciwutleniające wywodzi się z roli prekursora FMN i FAD jako ważnych koenzymów wymaganych przez wiele enzymów zaangażowanych w metabolizm oksydacyjny, w szczególności oksydazę glutationową. Witamina B2 jest wymagana w wielu reakcjach utleniania-redukcji, dlatego jej niedobór może wpływać na wiele systemów. Kilka badań wykazało, że ryboflawina przeciwdziała starzeniu się, a także pomaga złagodzić toksyczne działanie niektórych leków stosowanych w różnych terapiach. Witamina B2 może mieć również potencjalny wpływ na redukcję stresu oksydacyjnego jako przeciwutleniacz poprzez zapobieganie peroksydacji lipidów i osłabianie reperfuzyjnego uszkodzenia oksydacyjnego. Jednak ze względu na nieliczne dostępne badania niezbędne jest posiadanie większej ilości danych w zakresie badań klinicznych, aby móc sformułować dokładne dowody

Kurs dietetyki klinicznej - sprawdź ofertę

Uważa się, że ryboflawina jest jedną z najpowszechniejszych witamin, której niedobory występują u ludzi w krajach rozwijających się. W tych krajach ważne źródła tej witaminy, takie jak mleko i mięso, nie są wystarczająco spożywane. Jednak ariboflawinoza nie jest częstym niedoborem w większości społeczeństw. Niedobór  ryboflawiny można zmierzyć tylko poprzez ilościowe określenie jej stężenia w płynach ustrojowych, takich jak osocze krwi.

Niedobór witaminy B2 u ludzi powoduje różne objawy, takie jak ból gardła, przekrwienie, obrzęk błony śluzowej jamy ustnej i błon śluzowych, zapalenie warg i zapalenie języka, wypadanie włosów, zapalenie skóry, rozwój zaćmy oraz  migrene.


Rycina 1. Objawy niedoboru witaminy B2.

Gotowanie nie obniża poziomu witaminy B2, jednak ekspozycja na światło może wpłynąć na poziom tej witaminy w żywności. Ryboflawinę można znaleźć w wielu różnych produktach spożywczych i źródłach naturalnych, zwłaszcza w mleku, podrobach – głównie w wątrobie cielęcej, jajach, rybach, orzechach, niektórych owocach i roślinach strączkowych, grzybach, ciemnozielonych warzywach liściastych, drożdżach oraz serach.


Autorka: Małgorzata Jasek

Źródła:

  • Leblanc J.G., Laiño J.E., del Valle M.J., Vannini V., van Sinderen D., Taranto M.P., de Valdez G.F., de Giori G.S., Sesma F. B-Group vitamin production by lactic acid bacteria—Current knowledge and potential applications. J. Appl. Microbiol. 2011;111:1297–1309.
  • Thakur K., Tomar S.K., Singh A.K., Mandal S., Arora S., Division D.M., Division D.T., Division D.C., Microbiology D. Riboflavin and health: A review of recent human research. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2017;57:3650–3660
Witamina B2 i jej rola w organizmie człowieka
5 (100%) 3 votes