Seksualna relacja z jedzeniem

Z pewnością po spojrzeniu na tytuł pierwsze nasuwające się pytanie, pojawiające zaraz po przezwyciężeniu odruchu ciekawości wyglądało mniej więcej tak: co!? Owszem, jedzenie od zawsze było symbolem zmysłowości oraz wrażliwości. Wystarczy odwołać się do kinematografii: filmy takie jak „Uczta Barbette” czy „Czekolada”- kobiety, którym przyszło przełamywać tabu wykorzystując swoje umiejętności kulinarne. Jedzenie może być jak seks, łamać społeczne normy oraz dawać wyzwolenie. Jedno i drugie to przecież niepowtarzalne zmysłowe przyjemności. Można by szukać nawiązań bez końca, również zakończenie filmu „Wielkie żarcie” zawiera aspekt seksualny. 

W tym miejscu warto również wspomnieć o nowym zjawisku społecznym, jakie wyrosło ostatnio na gruncie nowoczesnych technologii, przez socjologów nazywane Food Porn. Chodzi o taki sposób przedstawiania jedzenia, który nasuwa jednoznacznie erotyczne skojarzenia. Skąd takie połączenie?

Dzisiejsza kultura zdecydowanie wypiera wrażenia zmysłowe, otoczenie przeładowane bodźcami sprawia, że mało co zwraca już naszą uwagę. Paradoksalnie seks nadal stanowi temat tabu, dziwi to tym bardziej, że jak pokazują badania, to właśnie w nim należy szukać podłoża wielu problemów natury psychologicznej. Ponieważ kwestia seksualności urosła do rangi tematu zakazanego, boimy się mówić o problemach w tej sferze. Napędza to błędne koło, ponieważ nie rozwiązane konflikty skutkują pewną frustracją, a zaniedbywanie własnych potrzeb prędzej czy później musi znaleźć swoje ujście. Często dzieje się to przy użyciu jedzenia.

Relację pomiędzy tym, co jemy a kondycją seksualną zostawmy dietetykom. Psychodietetyka natomiast wkracza w nieco inny obszar. Wydawać by się mogło, że seksualność oraz jedzenie to dwa skrajne bieguny, które łączy jedynie aspekt przyjemności. I owszem, przyjemność pełni tu ważną rolę, choć nie jedyną. Postuluje się na przykład, że sposób i ilość jedzenia stanowią wskazówkę dotyczącą kondycji naszego życia seksualnego: czy liczy się dla nas ilość czy jakość, czy jesteśmy koneserami czy obżarciuchami?

Jeden z profesorów Uniwersytetu w Genewie, Willy Pasini opublikował wniosek dotyczący tego powiązania. Twierdzi on, iż korzystanie po 30 roku życia z fast foodów świadczy jednoznacznie o braku wyobraźni oraz nie osiągnięciu seksualnej dojrzałości. Odniesienie do tej opinii pozostawiam Państwu, jednak wspomnieć należy, że poruszyła ona Brytyjczyków oraz zaowocowała nawet reakcją gazety The Sunday Times. Zacznijmy może od nasuwającego się na pierwszy rzut oka podobieństwa:

Chęć sprawienia przyjemności bliskiej osobie. Czyż nie łączy ona jednoznacznie obydwu aspektów? Co robimy, kiedy chcemy okazać uczucia? Zarówno seksualność jak i przygotowywanie/darowanie jedzenia jest sposobem wyrażania emocji. Nazywany w literaturze schematem „jedzenie to miłość” (Juruć, Bogdański, 2011).

Pozwala pełnić społeczne role. Zarówno kulinarna jak i seksualna sfera życia, pełnią ważną rolę z punktu widzenia psychologii społecznej. Pozwalają bowiem odnaleźć się w świecie, niejednokrotnie służą określeniu znaczenia w środowisku. Wiążą się również ze świadomością faktu, że efekty działań podlegają ocenie. W związku z tym z lęku przed ośmieszeniem czy porażką mogą hamować działanie. Jak pokazują badania aż 40% kobiet deklaruje, że nie zdarza im się eksperymentować w kuchni (Raport Polacy w Kuchni, 2013). Jeden w kwestionariuszy służących do diagnozy cech osobowości obok ekstrawersji czy introwersji zawiera również czynnik nazywany otwartością na doświadczenie. To jeden z podstawowych wymiarów osobowości, który decyduje o gotowości do doświadczania oraz próbowania tego, co nowe i nieznane. Zawiera się więc tam aspekt poznawania własnych preferencji oraz gotowości do ich rozwijania zarówno w sferze seksualnej jak i otwartości kulinarnej. Bez gotowości do eksploracji człowiek nie ma możliwości odkrycia własnych preferencji (Aronson, Wilson i in., 2006). Co za tym idzie prowadzić to może do subiektywnego poczucia niespełnienia np. w roli żony czy matki. Pokazuje to, w jak wielu dziedzinach życia obniżona samoocena odnajduje odzwierciedlenie.

Służy zaspokajaniu potrzeb. Ewidentnie zarówno jedzenie jak i seksualność spełniają ważną rolę w piramidzie ludzkich potrzeb.

Obie znajdują się u jej podstaw – jako potrzeby fizjologiczne, które gdy nie są zaspokojone dominują nad wszystkimi innymi. Spychając je na dalszy plan decydują w sposób bezpośredni o kierunku działania. Pomimo iż obecne w korzeniu, bez wątpienia łączą się z potrzebami wyższymi. To dopiero za ich sprawą, możliwe jest zaspokojenie pozostałych.

Seksualność pozwala na zaspokojenie (przynajmniej czasowe) potrzeby bezpieczeństwa, często również przynależności i szacunku. Jedzenie natomiast zaspokaja nie tylko fizyczną potrzebę głodu, pełni również wiele innych funkcji, które pośrednio bazując na przyswojonych przekonaniach i schematach powodują określone działania nie rzadko prowadzące do przybierania na wadze. Ma to miejsce szczególnie w sytuacji, w której są traktowane jako metoda regulacji własnego napięcia. W sposób bezpośredni łączą się chociażby z potrzebą bezpieczeństwa czy przynależności (objadanie się czy gromadzenie jest nierzadko próbą przezwyciężenia samotności).

Również problemy zakorzenione w sferze seksualnej nierzadko znajdują ujście w objadaniu się czy głodzeniu. Przede wszystkim nieakceptowanie swojego ciała ma przełożenie nie tylko na sferę seksualną (skutkuje wycofaniem) ale również na sferę związaną z jedzeniem. Brak akceptacji własnego ciała jest podłożem zarówno problemów seksualnych jak i anoreksji czy bulimii. Z kolei nierozwiązane frustracje seksualne w sposób bezpośredni przekładają się na tendencję do przejadania się czy patologicznego objadania. To przykład sytuacji, w której nieświadoma sfera naszego życia przejmuje kontrolę nad innymi. Działa tu mechanizm emocjonalnej kompensacji.

Również kwestia samokontroli w zakresie objadania się czy panowania nad impulsami seksualnymi jest wspólna. Wynika to z faktu, że stanowią one jedną kategorię, którą można by nazwać po prostu zachowaniami kompulsywnymi. W reakcji na wydarzenia zewnętrzne wyzwalające określone emocje nieumiejętność radzenia sobie z własnym sampoczuciem odnajduje ujście w niekonstruktywnym rozładowaniu narastającego napięcia. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku rozwiązanie stanowi nauka wyrażania i rozpoznawania własnych pojawiających się emocji. Pozwala to ukształtować tak istotną umiejętność panowania nad nimi.

Najnowsze badania wskazują również na wspólne podłoże zaburzeń seksualnych i zaburzeń odżywiania. Kluczową rolę okazują się pełnić problemy z samoregulacją oraz nadwrażliwość na bodźce (seksualne lub związane z jedzeniem), prowadzą one w prostej linii do przejadania się, otyłości i impulsywnych zachowań seksualnych. Naukowcy na podstawie śledzenia aktywności jądra półleżącego (części podstawnej mózgu) są w stanie przewidzieć wzrost czy to masy ciała czy aktywności seksualnej na 6 miesięcy później – mechanizm jest więc jednoznacznie wspólny (Demos, Heatherton, Kelley, 2012). Nie są to oczywiście jedyne badania ukazujące wspólne podłoże anatomiczne odpowiadające za czerpanie radości z jedzenia oraz satysfakcję czerpaną z życia seksualnego (Bean, Holz 2009).

Kluczowym krokiem jest odkrycie potrzeb, które nie zostały zaspokojone, co nierzadko stanowi wyzwanie. Jednak dając sobie czas na przeżycie różnych uczuć z nimi związanych, zrobimy dla siebie wiele dobrego. Jeśli dostrzeżemy ich związek z nadmiernym jedzeniem (lub też głodzeniem), mamy dużą szansę na odzyskanie kontroli nad swoim odżywaniem oraz zmianę. W większości przypadków uzależnienie od jedzenia skrywa dramatyczną próbę panowania nad własnym życiem oraz stanowi schronienie w poszukiwaniu niezaspokojonej potrzeby miłości czy bliskości. Gdy popadamy w patologiczną więź z jedzeniem, staje się ona źródłem naszej życiowej energii. W zdrowej relacji energię powinniśmy czerpać z kontaktów z innymi ludźmi. Uwypukla to więc jak wielką miarą niepokoju i braku umiejętności radzenia sobie z życiem (również tym seksualnym) jest nasz stosunek do jedzenia.

 

Piśmiennictwo
1. Arronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna, Poznań 2006
2. Bean, Holz, Edible Seduction, Men’s Health vol. 24 issue 5, 2009
3. Demos K. E., Heatherton T. F., Kelley W. M., Individual Differences in Nucleus Acuumbens Activity to Food and Sexual Images Predict Weight Gain and Sexual Behavior, Journal of Neuroscience, 4/18/2012,
4. Hierarchia Potrzeb Co i Jak, http://hierarchia-potrzeb.co-i-jak.info/
5. Juruć A., Bogdański P., Personality – size XXL. Psychological risk factors associated with obesity, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2011
6. Millward Brown, Raport Polacy w Kuchni, Whirpool Polska, 2013
7. Święcicka O., Zmysłowe zdjęcia Food Porn. Jedzenie nowym seksem

autor:
mgr psychologii Agata Orłowska
spec. psychologii klinicznej
absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego

Seksualna relacja z jedzeniem
5 (100%) 1 vote