Konkurs "Nauka i praktyka w zawodzie dietetyka"

Akademia Dietetyki ogłasza ogólnopolski konkurs na najciekawszy artykuł popularnonaukowy. Wystarczy napisać ciekawy i oryginalny tekst na wybrany dowolnie temat, dotyczący nowości i najświeższych doniesień ze świata dietetyki.

Do uczestnictwa serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów studiów na kierunkach: dietetyka, technologia żywności, biotechnologia, fizjoterapia, wychowanie fizyczne i z innych pokrewnych kierunków studiów. W konkursie mogą również uczestniczyć absolwenci Akademii Dietetyki po zdanym egzaminie.

Zadanie konkursowe

Zadaniem konkursowym jest napisanie interesującej i unikalnej pracy poglądowej z zakresu dietetyki i nauk o żywieniu.

Artykuł będzie oceniany pod względem merytorycznym, odniesienia do najnowszych badań naukowych oraz aktualnych trendów ze świata dietetyki. Ocena obejmuje również wiarygodność i rzetelność informacji źródłowych.

Bardzo ważne jest również, aby artykuły przykuwały uwagę odbiorcy, były napisane w sposób prosty i przyjemny dla czytelnika.

Wymagania i zgłoszenie udziału

W konkursie będą uwzględniane prace w języku polskim o objętości 3,5 – 5 tys. znaków (bez spacji). Artykuły muszą być napisane zgodnie z zasadami tworzenia prac poglądowych. Każdy tekst musi posiadać piśmiennictwo, natomiast może zawierać tabele, wykresy, schematy.

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i skanem dyplomu można nadsyłać do 24 marca 2019 r. przez formularz dostępny po prawej stronie. →

Formularz zgłoszeniowy na konkurs

Dane osobowe

* Imię i Nazwisko:

* Adres e-mail:

Studia

* Ukończony kierunek studiów:

* Stopień ukończonych studiów:

* Wydział:

* Uczelnia:

* Praca konkursowa mojego autorstwa zgłaszana na Konkurs „Nauka i praktyka w zawodzie dietetyka” nie narusza prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, oraz jest ona wolna od jakichkolwiek roszczeń z tytułu autorskich praw majątkowych od osób trzecich, a w przypadku wystąpienia osób trzecich z takimi roszczeniami, ponoszę wyłączną odpowiedzialność wobec tych osób.

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie w całości autorskich praw majątkowych do zgłoszonej przeze mnie pracy konkursowej na rzecz Organizatora (Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego ul. Jaracza 82/20, 90-252 Łódź).

* Niniejszym zgłaszam pracę do konkursu, akceptuję Regulamin konkursu (dostępny poniżej) i oświadczam, że informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

Załączniki

* Skan dyplomu ukończonych studiów:

* Praca konkursowa (pdf, doc):

Cel konkursu

Celem konkursu jest umożliwienie rozwoju młodym specjalistom oraz zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

Chcemy zachęcić wszystkich studentów, absolwentów i osoby interesujące się zagadnieniami z zakresu dietetyki nie tylko do pisania prac popularnonaukowych, ale także do opierania swojej wiedzy i szukania informacji na podstawie rzetelnych i wiarygodnych publikacji naukowych.

Nagrody i wyróżnienia

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie www.akademiadietetyki.pl.

Autorzy najlepszych i najciekawszych artykułów zostaną nagrodzeni specjalistycznymi szkoleniami organizowanymi przez Akademię Dietetyki.

1 miejsce (1 laureat) – cykl specjalistycznych szkoleń online:
• Żywienie w sporcie – 30h
• Zasady żywienia dzieci – 30h
• Żywienie kobiet w ciąży i karmiących piersią – 30h
oraz zestaw 7 atrakcyjnych plansz edukacyjnych

Wyróżnienia (2 laureatów) – otrzyma jedno z powyższych szkoleń do wyboru oraz zestaw 7 atrakcyjnych plansz edukacyjnych.

Regulamin konkursu

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem dostępnym poniżej.

Zobacz nagrody konkursowe

Szkolenie: Żywienie w sporcie

Szkolenie: Zasady żywienia dzieci

Szkolenie: Żywienie kobiet w ciąży i karmiących piersią

Plansze edukacyjne z dietetyki

Konkurs! – „Nauka i praktyka w zawodzie dietetyka”
5 (100%) 6 votes