O nas


Fundacja Rozwoju Kapitelu Ludzkiego

Akademia Dietetyki jest wyspecjalizowaną placówką oświatową, której organem założycielskim jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Akredytacja kuratora oświaty

Jako placówka oświatowa jesteśmy liderem w organizacji kursów zawodowych z dietetyki oraz podnoszeniu kwalifikacji specjalistów z całej Polski. Najwyższa jakość kształcenia Akademii Dietetyki została potwierdzona przyznaniem akredytacji przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Nasze programy nauczania oraz kadra wykładowców zostały zatwierdzone przez Wydział Edukacji Miasta Łodzi. 

Akademia Dietetyki wydaje absolwentom:

1) Zaświadczenia o ukończeniu kursu

- podstawowego dietetyki - osobom, które ukończyły tę formę kształcenia czyli uczestniczyły w 80 %  zajęć.

- zaawansowanego dietetyki -  osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, czyli uczestniczyły w 80 % zajęć.

Wymienione zaświadczenia wydawane są na drukach MEN, zgodnie z  

§ 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 • zaświadczenia kursu dietetyki podstawowej
 • zaświadczenia kursu dietetyki zaawansowanej

2) Dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu Dietetyk - osobom, które zdały egzamin.

Zaświadczenia te są zgodne z polskim prawem i są ważne w całej Polsce, a także w Unii Europejskiej.

dyplom dietetyka

Na prośbę danej osoby wydajemy dyplomy potwierdzające przygotowanie do zawodu dietetyk w wersji angielskiej. Są one wydawane jako dodatkowe i płatne (15,00 zł). 

O chęci otrzymania zaświadczenia należy poinformować biuro Akademii Dietetyki do dnia egzaminu. Późniejsze deklaracje nie będą uwzględniane.

Głównym celem statutowym Akademii Dietetyki jest:

Promocja kształcenia ustawicznego i aktywizacja zawodowa poprzez edukację osób:

 • po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy  
 • powracających na rynek pracy
 • zmieniających zawód 
 • uzupełniających posiadane kwalifikacje zawodowe

Wykładowcy i współpracownicy Akademii Dietetyki:

 • popularyzują zdrowy tryb życia
 • promują profesjonalne przygotowanie do pracy jako doradca żywieniowy, dietetyk
 • dzielą się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem 

Podstawą prawną działania "Akademii Dietetyki" są:  

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepupublicznych szkołach i placówkach

4. Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego "Akademia Dietetyki

Jesteśmy placówką oświatową, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, wpisaną do ewidencji placówek pod nr Ed.VIII.4430.6.11.2011. 

Jesteśmy także instytucją szkoleniową, działającą na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.10/00044/2006.

Współpracujemy z Urzędami Pracy, instytucjami pomocy społecznej i innymi organizacjami z całej Polski.

Nasze programy nauczania oraz kadra wykładowców zostały zatwierdzone przez Wydział Edukacji Miasta Łodzi. 


Opinie, podziękowania i wyróżnienia

 
 • podziękowanie za uczestnictwo w konferencji
 • podziękowanie za uczestnictwo w projekcie

O nas

akredytacja-kuratorium-oswiaty.jpg

Akademia Dietetyki jest wyspecjalizowaną placówką oświatową, której organem założycielskim jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

więcej...

Nasi wykładowcy

image_1.jpg

Agnieszka Guligowska

dyrektor merytoryczny

dietetyk-karolina-kazmierczak-siedlecka.jpg

Karolina Kaźmierczak- Siedlecka

                          Gdańsk

image_5.jpg

Paweł Janus

Kraków

image_20.jpg

Olga Mrawiec

Warszawa


Dla uczestników szkoleń

akademia-dietetyki-regulamin.jpg

Regulamin

Regulamin placówki oświatowej "Akademia Dietetyki" - Centrum Kształcenia Ustawicznego...

więcej...

absolwent-dietetyki.jpg

Co potrafią nasi absolwenci?

Absolwenci Akademii Dietetyki są profesjonalnie przygotowani do pracy w obszarze dietetyki...

więcej...

egzamin-dietetyk.jpg

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca

czyli, co warto przeczytać, aby wiedziec więcej...

więcej...

kurs-dietetyki.jpg

Niezbędnik kursanta

czyli, co każdy uczestnik szkolenia wiedzieć powinien... 

więcej...


Wyróżnienia, podstawy prawne

kuratorium-oswiaty-w-lodzi.jpg

Akredytacja Kuratora Oświaty w Łodzi

Najwyższa jakość naszych szkoleń została potwierdzona przyznaniem akredytacji Kuratora Oświaty w Łodzi.

więcej...

Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu

Kurs zaawansowany dietetyki kończy się egzaminem umożliwiającym potwierdzenie przygotowania do zawodu dietetyk.

więcej...

Zaświadczenia

Akademia Dietetyki jako placówka oświatowa, ma prawo wydawania zaświadczeń o ukończeniu danego szkolenia na drukach MEN.

więcej...

Opinie o Akademii Dietetyki 

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Lublinie - opinie

"Program szkolenia był zgodny z moimi oczekiwaniami. Materiał przekazywany w sposób jasny i klarowny. Kurs podstawowy zachęcił do poszerzania swojej wiedzy na kursie zaawansowanym."

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Gdańsku - opinie

"Organizowany przez Akademię Dietetyki kurs oceniam jak najbardziej pozytywnie. Jego forma w zadawalającym stopniu spełniła moje oczekiwania, ponieważ poza uzyskaniem wiedzy teoretycznej, nauczyłam się wielu praktycznych rzeczy."

opinia.jpg

Kurs dietetyki we Wrocławiu - opinie

"Wiedza oraz sposób przekazywania informacji był na najwyższym poziomie. Bardzo miła i sympatyczna atmosfera[...]"

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Warszawie - opinie

Na szkolenie szłam "z przymusu zawodowego" a już po pierwszym spotkaniu wiedziałam, że to była bardzo dobra decyzja. Uważam, że każdy kto chce świadomie  żyć powinien takie szkolenie przejść.

więcej...

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Katowicach - opinie

Jako uczestnicy kursu podstawowego oraz zaawansowanego z zakresu dietetyki realizowanego w Państwa Akademii, chcielibyśmy wyrazić swoją opinię na temat prowadzącej zajęcia...

więcej... 

opinia.jpg

Kursy z dietetyki dla seniorów w Łodzi - opinie

Opinie osób po 60 roku życia na temat kursów dla seniorów w Łodzi realizowanych w ramach projektu "Zdrowa dojrzałość: wolontariat kompetencji z zakresu dietetyki" prowadzonego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)

więcej...