Dietoterapia w chorobach jelit

Szkolenie „Dietoterapia w chorobach jelit” jest jednodniowym webinarem z zakresu dietetyki, który

Webinar: Psychodietetyka i zaburzenia odżywania

Szkolenie „Psychodietetyka i zaburzenia odżywiania” jest dwudniowym webinarem z zakresu dietetyki, który

Żywienie w chorobach tarczycy i insulinooporności

Szkolenie „Żywienie w chorobach tarczycy i insulinooporności” jest dwudniowym webinarem z zakresu