Alkohol nie taki zdrowy dla serca


Alkohol etylowy jest węglowodorem alifatycznym, który może występować fizjologicznie jak i patologicznie we krwi człowieka. Chemicznie związek ten opisuje się wzorem sumarycznym C2H5OH. W procesie przyswajania nie wymaga on trawienia, wchłaniany jest do krwiobiegu na drodze dyfuzji prostej. Osiąga kolejne komórki nie korzystając z żadnego nośnika ATP- zależnego, czy białka transportowego. Wchłaniany jest głownie w jelicie cienkim (ok. 80% pobranej dawki) oraz w żołądku (ok. 20%), jednak jego aspiracja do krwioobiegu zaczyna się już w jamie ustnej bezpośrednio lub na drodze wziewnej (< 1% objętości). 

  • wpływ alkoholu na serce

Kaloryczność alkoholu szacuje się na około 7 kcal/g czystego C2H5OH. Biologiczny okres półtrwania alkoholu etylowego (t½) we krwi wynosi godzinę i kwadrans. Przyjmuje się, że 100 mg/kg m.c. u mężczyzn i 85 mg/kg m.c. u kobiet ulega utylizacji w ciągu 1 godziny. Za katabolizm alkoholu odpowiedzialny jest mechanizm pierwszego przejścia (działanie dehydrogenazy alkoholowej w żołądku) oraz wątrobowe kompleksy enzymatyczne (cytochrom p450, czy dehydrogenaza alkoholowa). Nie ustala się RDA (zalecanego dziennego spożycia) dla alkoholu, jednak dzienne spożycie nie powinno przekraczać trzech drinków. (wg WHO max60 g alkoholu etylowego dziennie)

wódka a serce

Do wiedzy powszechnej przeszła informacja o zbawiennym wpływie tego związku na serce, szczególnie u chorych kardiologicznych. Nie do końca wiadomo, dlaczego. Może to być związane z tym, że osoby pijące okazjonalnie, niewielkie ilości alkoholu żyją dłużej, niż abstynenci i osoby nadużywające napojów wyskokowych (Pearl 1926). Mówi się ponadto o „paradoksie francuskim”, czyli bardzo małej zapadalność na choroby sercowo- naczyniowe w krajach, gdzie spożycie tłuszczów jest bardzo duże. 

Na ogół wpływ etanolu zmniejszający zapadalność i umieralność z powodu powikłań kardiologicznych dotyczy grup, czy osób spożywających alkohol w małych ilościach na dobę (Koppes L.L.J i in. 2006 ). Jak pokazano na rycinie pierwszej krzywa sprzęgająca ryzyko zejścia śmiertelnego z ilością spożywanych drinków każdego dnia, przyjmuje kształt zbliżony do litery „U” dla chorób serca. Sugerując istnienie „dobroczynnej dawki granicznej”, która w zależności od kontekstu może być zawarta pomiędzy 1-4 drinkami dziennie. Należy pamiętać, że niezależnie od wpływu na układ krwionośny, alkohol w dawce powyżej jednego drinka dziennie, zwiększa ryzyko śmiertelności z innych powodów.   

  • choroby serca a ilość drinków

Jeden drink definiuje się najczęściej jako kufel piwa (330ml), kieliszek wina (120ml) lub kieliszek wódki (25ml). Porcje te zawierają około 10-15g czystego etanolu każda.

Tak samo jak w życiu, tak i w nauce nie ma róży bez kolców. Alkohol spożywany w nadmiarze jest czynnikiem ryzyka miażdżycy i jej powikłań, aterogennej hiperlipidemii, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia tętniczego (Tanasescu i in. 2001), może też przyczynić się do uszkodzeń mięśnia sercowego (Pruszczyk i in. 2009)

piwo a serce

Nadmierna konsumpcja napojów wyskokowych może indukować rozwój nadciśnienia tętniczego, w proporcji na każde 10g alkoholu spożytego ponad 30g na dzień, ciśnienia skurczowe wzrasta o 1-2 mmHg a rozkurczowe o 1 mmHg.  (Potter and Beevers 1984). Jednak podwyższenie ciśnienia, związane ze spożyciem, bardzo dobrze reaguje na abstynencję (Kuczerowski 1995).

Kolejnym powikłaniem zwiększonej konsumpcji jest udar mózgu. W pracy naukowej przedstawionej w Dudley Road Hospital, Birmingham zaobserwowano zmniejszanie ryzyka udaru mózgu u osób konsumujących 10-90 gramów C2H5OH na tydzień. Ryzyko udaru wzrastało 4-krotnie u osób pijących 300 i więcej gramów alkoholu tygodniowo w porównaniu do abstynentów. (Gill i in. 1986). Alkohol pity u osób z cukrzycą, znacznie pogarszał kontrole właściwego poziomu cukru we krwi i utrudniał reżim dietetyczny (Carlton i in 2006).

Każdy kij ma dwa końce, wiec jeśli decydujemy się korzystać z prozdrowotnych właściwości alkoholu etylowego, pamiętajmy by stosować minimalne dawki. Dobrym pomysłem będzie, też wybranie napojów zawierających inne cenne składniki ponad sam etanol.

 

Piśmiennictwo:

1. Carlson S, Hammar N, Grill V: Alcohol consumption and type 2 diabetes. Meta-analysis of epidemiological studies indicates a U-shaped relationship. Diabetologia, 2006, 48, 1051-1054

2. Gill J.S. i wsp.: Stroke and Alcohol consumption, NEJM, 1986, 315, 1041-1045

3. Koppes L.L.J., Dekler J.M., Hendriks H.F.J. i wsp.: Meta-analysis of the relationship between alcohol consumption and coronary heart disease and mortality in type 2 diabetic  patients. Diabetologia, 2006, 49, 648-652.

4. Kuczerowski R.: Rozdział „Internistyczne aspekty alko-holizmu” Choroby Wewnętrzne, A. Wojtczak (red.) tom 3, W-wa, PZWL, 1995

5. Pearl R.,1926 Alcohol and Longevity. A. A. Knopf, New York.

6. Potter, J. F., and D. J. Beevers. 1984. Pressor effect of alcohol in hypertension. Lancet, i119-22.

7. Pruszczyk P., Hryniewiecki T., Drożdż J.: Kardiologia, t. III, część II z elementami angiologii, rozdz. Kardiomio- patie, Wyd. Medical Tribune, „Wielka Interna”, Warszawa, str. 58-117

8. Renaud, S., M. H. Criqui, G. Farchi, and J. Veenstra. 1993. Alcohol drinking and coronary heart disease. In P. M. Verschuren (ed.), Health issues related to alcohol consumption, pp. 81–124. ILSI Press, Washington, DC.

9. Tanasescu M., Hu F.B.: Alcohol consumption and risk of co-ronary heart disease among individuals with type 2 diabetes. Curr Diabet Rep 2001, l, 187

mgr Paweł Janus
fizjoterapeuta, dietetyk
absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

« Powrót do bazy wiedzy

O nas

akredytacja-kuratorium-oswiaty.jpg

Akademia Dietetyki jest wyspecjalizowaną placówką oświatową, której organem założycielskim jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

więcej...

Nasi wykładowcy

image_1.jpg

Agnieszka Guligowska

dyrektor merytoryczny

dietetyk-karolina-kazmierczak-siedlecka.jpg

Karolina Kaźmierczak- Siedlecka

                          Gdańsk

image_5.jpg

Paweł Janus

Kraków

image_20.jpg

Olga Mrawiec

Warszawa


Dla uczestników szkoleń

akademia-dietetyki-regulamin.jpg

Regulamin

Regulamin placówki oświatowej "Akademia Dietetyki" - Centrum Kształcenia Ustawicznego...

więcej...

absolwent-dietetyki.jpg

Co potrafią nasi absolwenci?

Absolwenci Akademii Dietetyki są profesjonalnie przygotowani do pracy w obszarze dietetyki...

więcej...

egzamin-dietetyk.jpg

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca

czyli, co warto przeczytać, aby wiedziec więcej...

więcej...

kurs-dietetyki.jpg

Niezbędnik kursanta

czyli, co każdy uczestnik szkolenia wiedzieć powinien... 

więcej...


Wyróżnienia, podstawy prawne

kuratorium-oswiaty-w-lodzi.jpg

Akredytacja Kuratora Oświaty w Łodzi

Najwyższa jakość naszych szkoleń została potwierdzona przyznaniem akredytacji Kuratora Oświaty w Łodzi.

więcej...

Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu

Kurs zaawansowany dietetyki kończy się egzaminem umożliwiającym potwierdzenie przygotowania do zawodu dietetyk.

więcej...

Zaświadczenia

Akademia Dietetyki jako placówka oświatowa, ma prawo wydawania zaświadczeń o ukończeniu danego szkolenia na drukach MEN.

więcej...

Opinie o Akademii Dietetyki 

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Lublinie - opinie

"Program szkolenia był zgodny z moimi oczekiwaniami. Materiał przekazywany w sposób jasny i klarowny. Kurs podstawowy zachęcił do poszerzania swojej wiedzy na kursie zaawansowanym."

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Gdańsku - opinie

"Organizowany przez Akademię Dietetyki kurs oceniam jak najbardziej pozytywnie. Jego forma w zadawalającym stopniu spełniła moje oczekiwania, ponieważ poza uzyskaniem wiedzy teoretycznej, nauczyłam się wielu praktycznych rzeczy."

opinia.jpg

Kurs dietetyki we Wrocławiu - opinie

"Wiedza oraz sposób przekazywania informacji był na najwyższym poziomie. Bardzo miła i sympatyczna atmosfera[...]"

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Warszawie - opinie

Na szkolenie szłam "z przymusu zawodowego" a już po pierwszym spotkaniu wiedziałam, że to była bardzo dobra decyzja. Uważam, że każdy kto chce świadomie  żyć powinien takie szkolenie przejść.

więcej...

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Katowicach - opinie

Jako uczestnicy kursu podstawowego oraz zaawansowanego z zakresu dietetyki realizowanego w Państwa Akademii, chcielibyśmy wyrazić swoją opinię na temat prowadzącej zajęcia...

więcej... 

opinia.jpg

Kursy z dietetyki dla seniorów w Łodzi - opinie

Opinie osób po 60 roku życia na temat kursów dla seniorów w Łodzi realizowanych w ramach projektu "Zdrowa dojrzałość: wolontariat kompetencji z zakresu dietetyki" prowadzonego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)

więcej...