Akulturacja, czy enkulturacja żywienia - nową metodą odchudzania?


Akulturacja żywienia jest pojęciem z pogranicza demografii i dietetyki, odnosi się do przejmowania nawyków żywieniowych społeczności z którą się przybywa. Oczywiście w istocie, adaptacja ta powiązana jest z emigracją, gdyż właśnie to emigrantów akulturacja się bezpośrednio odnosi. Doniesienia naukowe od początku wykazują, że większość emigrantów, wcześniej, czy później przejmuje nawyki żywieniowe kraju gospodarza [1].

  • akulturacja żywienia

Dieta zachodnia, większości ludzi kojarzy się z żywnością śmieciową typu „fast food”, słodzonymi napojami, oraz wszystkim co smaczne, tłuste i niezdrowe. Oczywiście okrętem flagowym diety zachodniej są kraje wysokorozwinięte, ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Idąc, dalej tropem skojarzeń, dietę mieszkańca kraju rozwijającego się, dla przykładu, rdzennego Afrykanina, kojarzyć można z żywnością prosta i zdrową: jama, ryżem, kukurydzą, bananami lub orzechami kokosowymi. Nie zaś frytkami, czy pizzą. Za obrazami nawyków idą też wyobrażenia sylwetek, gdzie po zachodniej stronie oceanu mamy osoby otyłe, zaś w gorących tropikach Amazonii szczupłych i sprawnych Afrykanów

enkulturacja żywienia

Jednak, adaptacja nawyków żywieniowych w literaturze przedstawiana jest najczęściej jako zjawisko negatywne. Prawdopodobnie jest to spowodowane modą na westernaryzację (zachodni styl życia). co oczywiście przekłada się na trend emigracyjny. Większość badań wykonanych zarówno na starym kontynencie, jak w nowym świecie, wskazuje zgodne z powyższym trendem, pogarszanie się sposobu żywienia imigrantów w porównaniu z dietą stosowaną przez ich rodaków. Różnice, te szczególnie uwidoczniają się w tranzycji międzypokoleniowej. Wśród najważniejszych niekorzystnych zmian w dietach imigrantów wymienia się: wzrost spożycia energii, tłuszczu i słodzonych napojów, przy równoczesnym zmniejszeniu spożycia warzyw i owoców [2] 

Bazując na obecnej wiedzy można stwierdzić, że istnieje pozytywny związek pomiędzy żywieniową adaptacją kulturową a rozwijaniem otyłości w populacjach biednych, migrujących do krajów zamożnych. Płeć jest istotnym czynnikiem w relacji pomiędzy akulturacją a otyłością [3].

akulturacja żywienia - nowości w dietetyce

Adaptacja żywieniowa może działać dwukierunkowo. O ile adaptacja części nawyków związanych z odżywianiem jest pewna o tyle kierunek, jest już mocno uzależniony od szerokości geograficznej w jakiej się znajdziemy.  I tak imigranci z krajów rozwijających się, podróżując do krajów wysokorozwiniętych notują wzrost spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych, cukru i śmieciowego jedzenia [4]. To osoby trwale emigrujące w przeciwnym kierunku mogą odnieść korzyści zdrowotne, na przykład polegające na zwiększeniu aktywności fizycznej [5].Bezpośrednio z akulturacja, związana jest enkulturacja, czyli uniknięcie przyswojenia zgubnych nawyków kraju gospodarza. Co też oczywiście może mieć miejsce.

Na bazie informacji płynących z powyższego artykułu. nasuwa się wniosek, iż opuszczenie kraju (środowiska) w którym dominują złe nawyki, na korzyść państwa w którym warunki nakazują żyć zdrowo, może przynieść wymierne korzyści zdrowotne. Jednak istnieje jeszcze trzecie pojęcie „tranzytu żywności”, opisuje on trend nieustającego  poszukiwania rynków zbytu dla towarów konsumpcyjnych. To w połączeniu z starymi, złymi nawykami wywiezionymi z własnego kraju, może spowodować utrwalanie i zaszczepienie  w nową społeczność, kuszących elementów wygodnego zachodniego życia. Od człowieka, jednak zależy jak będzie żyć, niezależnie od miejsca w którym przyjdzie mu mieszkać.
 

Piśmiennictwo:

  1. Satia-Abouta J, Patterson RE i wsp. Dietary acculturation: Applications to nutrition research and diabetics. J Am Diet Assoc 2002, 102: 1105-1118.
  2. Neuhouser, Marian L., et al. "Higher fat intake and lower fruit and vegetables intakes are associated with greater acculturation among Mexicans living in Washington State." Journal of the American Dietetic Association 104.1 (2004): 51-57.
  3. Delavari M, Sønderlund AL, Swinburn B, Mellor D, Renzaho A. Acculturation and obesity among migrant populations in high income countries – a systematic review. BMC Public Health 2013;13:458.
  4. Uusitalo U, Sobal J i wsp. Dietary Westernization: conceptualization and measurement In Mauritius. Publ Health 2005, 8: 608-619
  5. Barcenas C. Birthplace, tears of residence in the United States, and obesity among Mexican-American adults. Obesity. 2007;15(4):1043–1052.

autor:
mgr Paweł Janus
fizjoterapeuta, dietetyk
absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

« Powrót do bazy wiedzy

O nas

akredytacja-kuratorium-oswiaty.jpg

Akademia Dietetyki jest wyspecjalizowaną placówką oświatową, której organem założycielskim jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

więcej...

Nasi wykładowcy

image_1.jpg

Agnieszka Guligowska

dyrektor merytoryczny

image_3.jpg

Sylwia Szota

Gdańsk

image_5.jpg

Paweł Janus

Kraków

image_20.jpg

Olga Mrawiec

Warszawa


Dla uczestników szkoleń

akademia-dietetyki-regulamin.jpg

Regulamin

Regulamin placówki oświatowej "Akademia Dietetyki" - Centrum Kształcenia Ustawicznego...

więcej...

absolwent-dietetyki.jpg

Co potrafią nasi absolwenci?

Absolwenci Akademii Dietetyki są profesjonalnie przygotowani do pracy w obszarze dietetyki...

więcej...

egzamin-dietetyk.jpg

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca

czyli, co warto przeczytać, aby wiedziec więcej...

więcej...

kurs-dietetyki.jpg

Niezbędnik kursanta

czyli, co każdy uczestnik szkolenia wiedzieć powinien... 

więcej...


Wyróżnienia, podstawy prawne

kuratorium-oswiaty-w-lodzi.jpg

Akredytacja Kuratora Oświaty w Łodzi

Najwyższa jakość naszych szkoleń została potwierdzona przyznaniem akredytacji Kuratora Oświaty w Łodzi.

więcej...

Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu

Kurs zaawansowany dietetyki kończy się egzaminem umożliwiającym potwierdzenie przygotowania do zawodu dietetyk.

więcej...

Zaświadczenia

Akademia Dietetyki jako placówka oświatowa, ma prawo wydawania zaświadczeń o ukończeniu danego szkolenia na drukach MEN.

więcej...

Opinie o Akademii Dietetyki 

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Lublinie - opinie

"Program szkolenia był zgodny z moimi oczekiwaniami. Materiał przekazywany w sposób jasny i klarowny. Kurs podstawowy zachęcił do poszerzania swojej wiedzy na kursie zaawansowanym."

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Gdańsku - opinie

"Organizowany przez Akademię Dietetyki kurs oceniam jak najbardziej pozytywnie. Jego forma w zadawalającym stopniu spełniła moje oczekiwania, ponieważ poza uzyskaniem wiedzy teoretycznej, nauczyłam się wielu praktycznych rzeczy."

opinia.jpg

Kurs dietetyki we Wrocławiu - opinie

"Wiedza oraz sposób przekazywania informacji był na najwyższym poziomie. Bardzo miła i sympatyczna atmosfera[...]"

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Warszawie - opinie

Na szkolenie szłam "z przymusu zawodowego" a już po pierwszym spotkaniu wiedziałam, że to była bardzo dobra decyzja. Uważam, że każdy kto chce świadomie  żyć powinien takie szkolenie przejść.

więcej...

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Katowicach - opinie

Jako uczestnicy kursu podstawowego oraz zaawansowanego z zakresu dietetyki realizowanego w Państwa Akademii, chcielibyśmy wyrazić swoją opinię na temat prowadzącej zajęcia...

więcej... 

opinia.jpg

Kursy z dietetyki dla seniorów w Łodzi - opinie

Opinie osób po 60 roku życia na temat kursów dla seniorów w Łodzi realizowanych w ramach projektu "Zdrowa dojrzałość: wolontariat kompetencji z zakresu dietetyki" prowadzonego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)

więcej...