Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Akredytacja

Akademia Dietetyki jest wyspecjalizowaną placówką oświatową, której organem założycielskim jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Najwyższa jakość naszych szkoleń została potwierdzona przyznaniem akredytacji Kuratora Oświaty w Łodzi.

W ramach przyznania akredytacji Kurator Oświaty w Łodzi poddał ocenie:

  • zatrudniona kadra i jej kwalifikacje
  • systematyczność, sposób i narzędzia oceny zatrudnionej kadry
  • nasze programy nauczania
  • nasze środki dydaktyczne
  • materiały metodyczno – dydaktyczne udostępniane słuchaczom
  • sposoby i narzędzia do ewaluacji prowadzonego procesu kształcenia
Akredytacja
3.3 (66.38%) 47 votes

Zobacz decyzję Łódzkiego Kuratora Oświaty: